Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Εκ πφεν διαβάνελα ι Γραφή ντα σκεφτίνελα οντουλά σο διαβάνελα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Ιούνιος 2017

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι ντας ο Ξύπνα! ντα σαρ τι σικλιαράς ι αλήθεια για το δώρος ι ζωγιάκο. Ντικχέν ανταλά παρουσιάσεις ντα γραφίνεν σαρ σκεφτίνενα τι κερέν τουμαρέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Λάφια ι Ιεχωβάσκε Νικιόνα Μπαγιά Ντιπ Σαρέ

Ο προφήτης Ιερεμίας βακερντάς ότι η Βαβυλώνα κα λιντιόλας ντα κα καταστραφίντιβελας. Οντουλά σο βακερντάς νικίστιλε μπαγιά.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Καζόμ Ζουρανί Ισί Τουμαρί Πίστη κι Ιεχωβάσκε Υποσχέσεις;

Ο Ιησούς του Ναυή βακερντάς ότι σαρέ ο λάφια σο βακερντάς ο Ιεχωβά κο Ισραηλίτες νικίστιλεας μπαγιά. Σαρ κα μπαριαράς αμαρί πίστη κι Ντεβλέσκε υποσχέσεις;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Όταν Μπεκλεντίνασα ι Ιεχωβάσκε, Βοηθίντιβασα για τι Νταϊντίνας

Σο βοηθιντάς ι Ιερεμιάς τι νταϊντίνελ παρόλο σο τθερέλας μπαρέ δυσκολίες; Σαρ μπορίνασα τι προετοιμάντιβας για το δυσκολίες σο κα αβέν κο μέλλον;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιεζεκιήλ Χαιρίνελας τι Βακερέλ ο Λάφια ι Ντεβλέσκε

Σε εκ φαντασία, ο Ιεχωβά ντινάς κο Ιεζεκιήλ εκ χαρτίς ντα βακερντάς λέσκε τι χαλ-λες. Σο μανγκέλας τι σικαβέλ ανταβά;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Αρακχέν Χαρά κο Έργος κι Ντεβλέσκο

Μερικές φορές μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι βακεράς ο αμπέρια ι Βασιλειάκε, αλλά ο Ντεβέλ μανγκέλα τι υπηρετίνας-λες με χαρά. Σαρ μπορίνασα τι αρακχάς χαρά κο έργος;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τουμέν κα Λεν ο Σημάδι για τι Σώντιβεν;

Η φαντασία σο ντικχλάς ο Ιεζεκιήλ πρώτα νικίστιλι μπαγιά κάνα καταστραφισάλι η Ιερουσαλήμ. Σαρ επηρεάνελα-αμέν αντιβές;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Υποστηρίνεν ο Κανόνες ι Ιεχωβάσκε

Αμέν πρέπει τι υποστηρίνας με θάρρος ι Ιεχωβάσκε κανόνες. Σαρ; Σόσκε ισί ανταβά αζόμ σημαντικός;