Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Έργος κχερ κχερέστε κι Ιταλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Ιούλιος 2017

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι ντας ι Σκοπιά ντα σαρ τι σικλιαράς ι τζενέν σόσκε υπαρχίντιβενα βάσανα. Ντικχέν ανταλά παρουσιάσεις ντα γραφίνεν σαρ σκεφτίνενα τι κερέν τουμαρέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τουμέν Τθερένα εκ Κοβλό Γκι;

Σο σχέση τθερέλα αμαρό γκι με το αποφάσεις σο λάσα για τη διασκέδαση ή αμαρέ ιριαϊμάσκε ντα λατσσαριμάσκε; Σο μανγκέλα τι βακερέλ τι τθεράς εκ κοβλό γκι;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ατσσικιαρένα Τουμαρέ Υποσχέσεις;

Σο σικλιάσα κατά βασιλιάς Σεδεκίας για το αποτελέσματα σο κα τθεράς άμα να ατσσικιαράσα αμαρέ υποσχέσεις;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Όταν ο Ιεχωβά Συγχωρίνελα, Μπιστρέλα;

Καλά παραδείγματα ι Γραφιάκε σικαβένα σαρ συγχωρίνελα ο Ιεχωβά; Σαρ βοηθίνενα-αμέν οντουλά σο αβιλέ-πες κο Δαβίδ, κο Μανασσής ντα κο Πέτρος τι τθεράς εμπιστοσύνη κι συγχώρηση σο ντέλα ο Ιεχωβά;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τουμέν Συγχωρίνενα Τουμαρό Νεαυτός;

Μπορεί τι αβέλ αμένγκε δύσκολος τι συγχωρίνας αμαρό νεαυτός για το λάθη σο κερντάμ κο παρελθόν παρόλο σο ο Ιεχωβά συγχωριντάς-αμέν. Σαρ μπορίνασα τι βοηθίντιβας;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Η Βασιλεία κα Αβέλ Οντουλέσκι σο Τθερέλα ο Νόμιμος Δικαίωμας

Σαρ η προφητεία του Ιεζεκιήλ σο βακερέλας εκχέ βασιλιάσκε σο τθερέλας ο νόμιμος δικαίωμας νικίστιλι μπαγιά κο Ιησούς; Σο σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε ανταλέσταρ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Λατσσί Συμπεριφορά Όταν Ισινάμ κο Πόρτες κι Τζενένγκε

Ενώ ισινάμ κι πόρτα, μπορεί μα τι αγαβάς ότι οντουβά σο μπεσέλα κο κχερ ντικχέλα-αμέν ή ασουνέλα-αμέν. Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς λατσσί συμπεριφορά κο πόρτες κι τζενένγκε;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Εκ Προφητεία για την Τύρο Μπαριαρέλα Αμαρί Πίστη κο Λάφι κι Ιεχωβάσκο

Η προφητεία σο βακερντάς ο Ιεζεκιήλ ότι κα καταστραφίντιβελας η Τύρος νικίστιλι μπαγιά.