1 ΟΤΑΝ ΜΕΡΕΛΑ ΕΚ ΤΖΕΝΟ, ΛΕΣΚΙ ΖΩΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΛΑ

«Ο μουλέ να τζανένα τίποτα».​—Εκκλησιαστής 9:5

Σο αβέλα-πες όταν μεράσα;

2 Ο ΙΕΧΩΒΑ ΠΟΤΕΣ ΝΑ ΜΑΝΓΚΕΛΑΣ ΤΙ ΜΕΡΕΝ Ο ΤΖΕΝΕ

«Αλλά κατά δέντρος σο ντέλα γνώση οντουλέσκε σο ισί λατσσό ντα οντουλέσκε σο ισί κακός δεν πρέπει τι χας, σόσκε οντουβά ντιβές σο κα χας λέσταρ σίγουρα κα μερές».​—Γένεση 2:​17

Σόσκε μεράσα;

 • Γένεση 3:​1-6

  Ο Μπενγκ βακερντάς ψέματα ι Ευάκε ότι να κα παθίνελας τίποτα κακός άμα να κα ασουνέλας ι Ντεβλές. Επειδή ο Αδάμ ντα η Εύα να ντινέ καν ι Ιεχωβάς, αμαρτιντέ ντα τελικά μουλέ.

 • Γένεση 3:​19

  Όταν μουλό ο Αδάμ, λέσκι ζωή τελειωσάλι.

 • Ρωμαίους 5:​12

  Η αμαρτία ισί σαρ εκ μπουτ μπέτι νασφαλιπέ σο λιντάμ κατά πρώτα τζενέ. Σαρέ μπιάντιλαμ ατελείς, ντα οτθάρ μεράσα.

 • 1 Κορινθίους 15:26

  Η Γραφή βακερέλα ότι ο μεριπέ ισί ντουσμάνι ι τζενένγκο.

3 Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ι ΜΕΡΙΜΑΣΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΛΑ-ΑΜΕΝ

«Άμα εκ τζενό μουλό, μπορίνελα τι τζουβντιόλ πάλι; . . . Κα μπεκλεντίναβ, μέχρι τι ελευθερώντιβαβ».​—Ιώβ 14:14

Σαρ ελευθερώντιβασα κατά ψέματα σο βακερένα ο θρησκείες άμα τζανάσα ι αλήθεια ι μεριμάσκε;

 • 1 Ιωάννη 4:8

  Οντουβά σο βακερένα μπουτ θρησκείες, ότι ο τζενέ πφαμπόνα κι κόλαση, προσβαλίνελα ι Ιεχωβάς. Βοβ ποτές να κα μουκχέλας τι βασανίντιβεν αντικάς ο τζενέ.

 • Αποκάλυψη 4:​11

  Μπουτ τζενέ νταρένα κατά μουλέ, ντα αντικάς ντένα λατρεία λεν αντίς τι ντεν λατρεία ι Ιεχωβάς. Ο Ιεχωβά ισί ο αληθινός Ντεβέλ ντα πρέπει τι ντας λατρεία σάντε λες.