1. Σόσκε πρέπει τι παντρίνεν νόμιμα για τι αβέλ ευτυχισμέ η φαμιλί;

Ο Ιεχωβά, ο ευτυχισμέ Ντεβέλ, σο ντέλα-αμέν ο λατσσέ αμπέρια, μανγκέλα τι αβέν ευτυχισμέ σαρέ ο φαμιλιά. (1 Τιμόθεο 1:11) Πρέπει τι παντρίνεν νόμιμα για τι τθερέν εκ ευτυχισμέ φαμιλί επειδή αντικάς κα αρακχαβέν ντα κα μπαριαρέν πιο λατσσές τουμαρέ τσσαβέν. Ο Χριστιανοί πρέπει τι τθερέν σεβασμός κο νόμους ι κάθε τθεμέσκε ντα τι παντρίνεν νόμιμα.​—Διαβάνεν Λουκάς 2:1, 4, 5.

Όταν εκ μουρς ντα εκ τζουβέλ παντρίνενα, ο Ντεβέλ μανγκέλα τι ατσσόν για πάντα μαζί. Ο Ιεχωβά να μανγκέλα όταν ισινέν παντρεμέ τι τζαν γιαβερέντζαρ. (Εβραίους 13:4) Μισίνελα τι χωρίνεν. (Μαλαχίας 2:16) Αλλά μουκχέλα τι χωρίνεν ντα τι ξαναπαντρίνεν άμα εκ κατά ντούι κα τζαλ γιαβερέσαρ.​—Διαβάνεν Ματθαίος 19:3-6, 9.

2. Σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν ο ρομ ντα η ρομνί ο εκ κο γιαβέρ;

Ο Ιεχωβά κερντάς ι μουρσέν ντα ι τζουβλιέν για τι αβέν εκ, όταν παντρίνενα. (Γένεση 2:18) Σαρ ισί ο σορό κο σώμας, αντικάς ισί ο ρομ κι φαμιλί, οντουλέσκε τθερέλα ι ευθύνη τι σικλιαρέλ ι Ντεβλέσκε ντα τι ανέλ κάθε ντιβές οντουλά σο χρειαζίντιβελα λέσκι φαμιλί για τι τζουβντιόλ. Πρέπει τι μανγκέλ πι ρομνιά σαρ πο νεαυτός. Κο αντρόγυνος, εμ ο ρομ εμ η ρομνί πρέπει τι τθερέν αγάπη ντα σεβασμός. Αφού σαρέ, μουρσά ντα τζουβλιά, κερένα λάθη, πρέπει τι σικλιόν τι συγχωρίνεν για τι αβέν ευτυχισμέ.​—Διαβάνεν Εφεσίους 4:31, 32· 5:22-25, 33· 1 Πέτρου 3:7.

3. Πρέπει τι χωρίνεν όταν τθερένα προβλήματα;

Αν τουμαρέ παντριάτε τθερένα προβλήματα, προσπαθίνεν τι σικαβέν αγάπη ο εκ κο γιαβέρ. (1 Κορινθίους 13:4, 5) Η Αγία Γραφή βακερέλα ότι νανέ λύση τι χωρίνεν για τι σταματίνεν ο προβλήματα κι παντριά.​—Διαβάνεν 1 Κορινθίους 7:10-13.

 4. Σο μανγκέλα ο Ντεβέλ ι τσσαβένγκε;

Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι αβέν ευτυχισμέ. Ντέλα-λεν ο πιο λατσσέ συμβουλές για τι χαιρίνεν πουμαρέ νιάτα. Επειδή λένγκο ντατ ντα λένγκι ντάι ισί πιο μπαρέ ντα τζανένα πιο λατσσές ι ζωή, ο Ιεχωβά μανγκέλα τι ασουνέν-λεν. (Κολοσσαείς 3:20) Επίσης, μανγκέλα τι κερέν πράγματα ι Ντεβλέσκε ντα λέσκε Τσσαβέσκε, ι Ιησούσκε, για τι αβέν ευτυχισμέ.​—Διαβάνεν Εκκλησιαστής 11:9–12:1· Ματθαίος 19:13-15· 21:15, 16.

5. Σο μπορίνενα τι κερέν για τι αβέν ευτυχισμέ τουμαρέ τσσαβέ;

Πρέπει τι κερέν μπουτί για τι τθερέν χαμπέ, κχερ ντα σέα. (1 Τιμόθεο 5:8) Αλλά για τι αβέν ευτυχισμέ τουμαρέ τσσαβέ, πρέπει τι σικλιαρέν-λεν τι μανγκέν ι Ντεβλές ντα τι σικλιόν λέσταρ. (Εφεσίους 6:4) Τουμαρό παράδειγμας κα βοηθίνελ-λεν τι μανγκέν βον-ντα ι Ντεβλές, σαρ μανγκένα-λες τουμέν. Όταν σικλιαρένα τουμαρέ τσσαβέν ι Ντεβλέσκε κατά Αγία Γραφή, αζομάν βοηθίνενα-λεν τι σκεφτίνεν πιο λατσσές.​—Διαβάνεν Δευτερονόμιο 6:4-7· Παροιμίες 22:6.

Τουμαρέ τσσαβέ βοηθίντιβενα άμα κερένα λέντζαρ λάφι σουκάρ ντα ισαρένα-λεν. Επίσης, πρέπει τι διορθώνεν-λεν ντα τι τσσουβέν-λεν σε εκ σειράς. Αντικάς κα βοηθίνεν τουμαρέ τσσαβέν μα τι κερέν πράγματα σο κα στεναχωρίνενας-λεν. (Παροιμίες 22:15) Αλλά όταν κερένα-λες ανταβά δεν πρέπει τι νασέν κατά όρια.​—Διαβάνεν Κολοσσαείς 3:21.

Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά τθερένα βιβλία σο βασίντιβενα κι Αγία Γραφή ντα βοηθίνενα ι νταντέν, ι νταγιέν ντα ι τσσαβέν.​—Διαβάνεν Ψαλμός 19:7, 11.