Για τι αβέν αμαλά ι Ντεβλέσκε χρειαζίντιβελα τι σικλιόν λέσκε. Τουμαρέ αμαλά τζανένα ντα βακερένα τουμαρό ναβ; Σίγουρα. Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι τζανέν ντα τι βακερέν λέσκο-ντα ναβ. Ι Ντεβλέσκο ναβ ισί Ιεχωβά. (Ψαλμός 83:​18· Ματθαίος 6:9) Πρέπει επίσης τι σικλιόν σο μπεϊντίνελα ντα σο να μανγκέλα. Χρειαζίντιβελα τι τζανέν καλά ισί λέσκε αμαλά ντα καλά ισί λέσκε ντουσμάνια, δηλαδή λέσκε εχθροί. Μανγκέλα μπουτ προσπάθεια ντα χρόνος για τι σικλιόν εκχέ τζενές. Η Γραφή βακερέλα ότι o τζενό σο αρακχέλα χρόνος για τι σικλιόλ ι Ιεχωβάσκε ισί σοφός.​—Εφεσίους 5:​15, 16.

Ο αμαλά ι Ντεβλέσκε κερένα οντουβά σο μπεϊντίνελα βοβ. Σκεφτίνεν τουμαρέ αμαλέν. Άμα συμπεριφερίντιβενα λένγκε μπέτι ντα κερένα πράγματα σο μισίνενα-λεν βον, κα συνεχίνεν τι αβέν τουμαρέ αμαλά; Σίγουρα όχι! Αντικάς ι Ντεβλέσαρ-ντα: Άμα μανγκένα τι αβέν λέσκε αμαλά, χρειαζίντιβελα τι κερέν οντουβά σο μπεϊντίνελα.​—Ιωάννης 4:24.

Να οδηγίνενα σαρέ ο θρησκείες κι φιλία κι Ντεβλέσκι. Ο Ιησούς, ο πιο λατσσό αμάλ ι Ντεβλέσκο, κερντάς λάφι ντουέ ντρομένγκε. Ο εκ ντρομ ισί μπουγλό, πφερντό τζενέ ντα οδηγίνελα κι καταστροφή. Ο γιαβέρ ντρομ ισί στενός, χάνικ τζενέ ακολουθίνενα-λες, όμως οδηγίνελα κι αιώνια ζωή. Ανταλέσταρ αγαβάσα ότι, άμα μανγκάσα ι φιλία ι Ντεβλέσκι, πρέπει τι σικλιάς ο σωστός τρόπος για τι υπηρετίνας-λες.​—Ματθαίος 7:​13, 14.