• 240—Τθεμά σο ισί Μάρτυρες του Ιεχωβά

  • 8.457.107—Μάρτυρες του Ιεχωβά

  • 10.071.524—Τζενέ σο κερντέ μελέτη κατά Αγία Γραφή χωρίς τι ποκινέν

  • 20.175.477—Τζένε σο γκιλέ κι Ανάμνηση σο αβέλα-πες κάθε μπρες για τι ντεν-πες γκοντί ο μεριπέ ι Ιησούσκο

  • 120.053—Εκκλησίες