Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

ΞΥΠΝΑ!

Ερώτηση: Ο επιστήμονες βακερένα ότι μπουτ τερνέ τθερένα κατάθλιψη. Σο πακιάσα ότι μπορίνελα τι αβέλ-πες ανταλέ προβλημάσκε;

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός τθερέλα μερικές συμβουλές σο βοηθίνενα ι τερνέν τι αντιμετωπίνεν ι κατάθλιψη ντα βακερέλα σαρ μπορίνενα ο νταντά ντα ο νταγιά τι βοηθίνεν-λεν.

ΣΙΚΛΙΑΡΕΝ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ

Ερώτηση: Σαρ κα αβέλ εκ αντρόγυνος ευτυχισμέ;

Εδάφιος: Εφ 5:33

Αλήθεια: Ο ρομ ντα η ρομνί κα αβέν ευτυχισμέ άμα κα μανγκέν ντα κα σεβάνεν ο εκ ι γιαβερές.

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ—ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ (lf)

Ερώτηση: Μερικά τζενέ πακιάνα ότι ο Ντεβέλ κερντάς σαρέ ο πράγματα, ενώ γιαβερά βακερένα ότι σαρέ ο πράγματα αβιλέ κορκορέ. Κάι κα βακερέας ότι πρέπει τι βασίντιβεν οντουλά σο πακιάσα;

Εδάφιος: Εβρ 11:1

Ντεν ο Έντυπος: Σαρ βακερέλα ο εδάφιος, οντουλά σο πακιάσα ισί σημαντικός τι βασίντιβεν σε “αποδείξεις”. Ακαλέ βιβλιαριόστε υπαρχίντιβενα παντς σημαντικές ερωτήσεις ντα αποδείξεις σο σικαβένα σαρ αβιλέ σαρέ ο πράγματα.

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.