Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

15-21 Φεβρουαρίου

ΝΕΕΜΙΑΣ 9-11

15-21 Φεβρουαρίου
 • Ύμνος 25 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Πιστά Τζενέ Υποστηρίνενα Οντουλά σο Κανονίνελα η Οργάνωση ι Ντεβλέσκι»: (10 λεπτά)

  • Νε 10:28-30—Συμφωνιντέ μα τι αβέν χαναμικά τζενέντζαρ σο ισινέ γιαβερέ τθεμένταρ (w98 15/10 σ. 21 ¶11)

  • Νε 10:32-39—Αποφασιντέ τι υποστηρίνεν ι αληθινή λατρεία με μπουτ τρόπους (w98 15/10 σ. 21 ¶11,12)

  • Νε 11:1, 2—Υποστηριντέ αντράλ πουμαρέ γκίσταρ οντουβά σο κανονιντέ ο μουρσά σο ισινέ υπεύθυνοι κι Ντεβλέσκο λαός (w06 1/2 σ. 11 ¶6· w98 15/10 σ. 22 ¶13)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Νε 9:19-21—Σαρ σικαντάς ο Ιεχωβά ότι φροντίνελα πι λαός; (w13 15/9 σ. 9 ¶9,10)

  • Νε 9:6-38—Σαρ ισί ο Λευίτες λατσσό παράδειγμας αμένγκε κι προσευχή; (w13 15/10 σ. 22, 23 ¶6, 7)

  • Σο σικλιαρέλα-μαν για τον Ιεχωβά ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά σημεία σο αρακχλόμ κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα μπορίναβα τι χρησιμοποιήναβ κο έργος κι Ντεβλέσκο;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: Νε 11:15-36 (4 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) Σικαβέν με επίδειξη σαρ τι ντας ανταβά μάσεκ ο Ξύπνα! όταν παρουσιάνασα ο θέμας «Συμβουλές για την Οικογένεια—Πώς να Κάνεις Αληθινούς Φίλους». Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν επανεπίσκεψη.

 • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Σικαβέν με επίδειξη σαρ αβέλα-πες εκ επανεπίσκεψη εκχέ τζενέστε σο σικαντάς ενδιαφέρον για το θέμας «Συμβουλές για την Οικογένεια—Πώς να Κάνεις Αληθινούς Φίλους» κο Ξύπνα! Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν ι γιαβέρ επίσκεψη.

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) Σικαβέν με επίδειξη σαρ αβέλα-πες εκ μελέτη κατά Γραφή. (bh σ. 32, 33 ¶13,14)

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 19

 • «Η Πιο Σουκάρ Ζωή σο Μπορίνασα τι Τθεράς»: (15 λεπτά) Συζήτηση. Κι αρχή τσσουβέν ο βίντεος. Σοράν κερέν ο ερωτήσεις. Λεν εκ χουρντί συνέντευξη από εκ εργένη ή παντριμέ ευαγγελιζόμενος, σο κερντάς πιο μπουτ πράγματα για τι υπηρετίνελ ι Ιεχωβάς κάνα ισινέ εργένη. (1Κο 7:35) Σο ευλογίες τθερέλας;

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: ll σ. 30, 31 (30 λεπτά)

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 76 ντα Προσευχή