Πφενιά κι Ινδονησία ντένα ο βιβλιάριος Τι Ασουνέν ι Ντεβλές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Φεβρουάριος 2016

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Ιδέες για τι ντας ο περιοδικός Ξύπνα! ντα ο βιβλιάριος Τι Ασουνέν ι Ντεβλές. Ντικχέν ανταλά παρουσιάσεις ντα γραφίνεν σαρ σκεφτίνενα τι κερέν τουμαρέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Νεεμίας Μανγκέλας ι Αληθινή Λατρεία

Σκεφτίνεν ο προσπάθειες του Νεεμία τι κερντιόν ο βουτσσέ ντουβάρια της Ιερουσαλήμ ντα τι ντιντιόλ λατρεία κο Ιεχωβά. (Νεεμίας 1-4)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Νεεμίας Ισινέ Μπουτ Λατσσό Πρεσβύτερος

Ο Νεεμίας βοηθιντάς ι Ισραηλιτέν τι αβέν χαρούμενοι όταν ντένα λατρεία κο Ιεχωβά. Σκεφτίνεν οντουλά σο αβιλέ-πες κι Ιερουσαλήμ κο Τισρί 455 Π.Κ.Χ. (Νεεμίας 8:1-18)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Πιστά Τζενέ Υποστηρίνενα Οντουλά σο Κανονίνελα η Οργάνωση ι Ντεβλέσκι

Κο μπρεσά του Νεεμία, ο λαός ι Ιεχωβάσκο υποστηριντάς αντράλ πι γκίσταρ ι αληθινή λατρεία με μερικούς τρόπους. (Νεεμίας 9-11)

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Πιο Σουκάρ Ζωή σο Μπορίνασα τι Τθεράς

Ο τερνέ κι οργάνωση κι Ιεχωβάσκι τθερένα μπουτ ευκαιρίες για εκ σουκάρ ζωή. Ερωτήσεις για τι συζητίνας ο βίντεος.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Σο Σικλιάσα Κατά Νεεμίας

Σκεφτίνεν ο θάρρος σο σικαντάς ο Νεεμίας για τι υπερασπίνελ ι αληθινή λατρεία. (Νεεμίας 12, 13)

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Καλίνεν κι Ανάμνηση Σαρέ Οντουλέν σο Αρακχένα Τουμαρέ Τθανέστε!

Σαρ τι ντας ι πρόσκληση για την Ανάμνηση κο 2016. Ακολουθίνεν ο βήματα για τι κερέν επανεπίσκεψη κο τζενέ σο σικαντέ ενδιαφέρον.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Η Εσθήρ Υποστηριντάς ι Ντεβλέσκε Λαός

Σκεφτίνεν ο θάρρος σο σικαντάς για τι υποστηρίνελ ι Ιεχωβάσκε λαός. (Εσθήρ 1-5)