Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

3-9 Σεπτεμβρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ 1, 2

3-9 Σεπτεμβρίου
 • Ύμνος 5 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Ιησούς Κερέλα πο Πρώτος Θαύμας»: (10 λεπτά)

  • [Τσσουβέν ο βίντεος Ο Βιβλίος του Ιωάννη Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • Ιωα 2:​1-3​—Σε εκ τραπέζι μπιαβέσκο αβιλό-πες κάτι σο κα μπορίνελας τι ανέλ σε δύσκολη θέση οντουλέν σο παντρίνενας (w15 15/6 σ. 4 ¶3)

  • Ιωα 2:​4-11​—Ο θαύμας ι Ιησούσκο κερντάς πιο ζουρανί ι πίστη λέσκε μαθητένγκι (jy σ. 41 ¶6)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ιωα 1:​1​—Σόσκε μπορίνασα τι βακεράς ότι ο Ιωάννης να μανγκέλας τι σικαβέλ ότι «ο Λάφι» ισί ο Παντοδύναμος Ντεβέλ; («ο Λόγος» «με» «ο Λόγος ήταν θεός» σημειώσεις μελέτης για Ιωα 1:1, nwtsty)

  • Ιωα 1:​29​—Σόσκε βακερντάς ο Ιωάννης ο Βαφτιστής ι Ιησούσκε «ο Μπρακό ι Ντεβλέσκο»; («το Αρνί του Θεού» σημείωση μελέτης για Ιωα 1:29, nwtsty)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Ιωα 1:​1-18

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 23

 • Ανάγκες σο Τθερέλα Αμαρί Εκκλησία: (8 λεπτά)

 • Πράγματα σο Κερέλα Αμαρί Οργάνωση: (7 λεπτά) Τσσουβέν ο βίντεος Οργανωτικά Επιτεύγματα για τον Σεπτέμβριο.

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη (30 λεπτά) gf μαθήματα 16, 17

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 52 ντα Προσευχή