Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

24-30 Σεπτεμβρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ 7, 8

24-30 Σεπτεμβρίου
 • Ύμνος 2 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Ιησούς Ντέλας Δόξα πι Νταντέστε»: (10 λεπτά)

  • Ιωα 7:​15-18​—Όταν ισαρένας ι Ιησούς για το τρόπος σο σικλιαρέλας, βοβ ντέλας ι δόξα κο Ιεχωβά (cf σ. 100, 101 ¶5, 6)

  • Ιωα 7:​28, 29​—Ο Ιησούς βακερέλας ότι μπουτσσάντιλο κατά Ντεβέλ, ντα αντικάς σικαντάς ότι δεχτίνελα ι εξουσία ι Ιεχωβάσκι

  • Ιωα 8:​29​—Ο Ιησούς βακερέλας κο τζενέ ότι κερέλας πάντα ο πράγματα σο μπεϊντίνελα ο Ιεχωβά (w11 15/3 σ. 11 ¶19)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ιωα 7:​8-10​—Μήπως ο Ιησούς βακερντάς ψέματα πι πφραλένγκε σο να πακιάνας λέστε; (w07 1/2 σ. 6 ¶5)

  • Ιωα 8:​12​—Σο μανγκέλα τι βακερέλ η φράση ότι ο Ιησούς ισί «ο φως ι ντουνιάσκο»; (w09 15/7 σ. 5 ¶12· «το φως του κόσμου» σημείωση μελέτης για Ιωα 8:12, nwtsty)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Ιωα 8:​31-47

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Δεύτερη Επανεπίσκεψη: (3 λεπτά ή πιο χάνικ) Αρχίνεν σαρ βακερέλα ο θέμας «Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις». Καλίνεν ι τζενές κι συνάθροιση.

 • Τρίτη Επανεπίσκεψη: (3 λεπτά ή πιο χάνικ) Τραμπίνεν εκ εδάφιος ντα ντεν εκ έντυπος σο μπορίνενα τι κερέν λέσταρ μελέτη.

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) lv σ. 9, 10 ¶10, 11

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ