Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

10-16 Σεπτεμβρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ 3, 4

10-16 Σεπτεμβρίου
 • Ύμνος 142 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Ιησούς Κερέλα Λάφι ι Ντεβλέσκε σε εκ Σαμαρείτισσα»: (10 λεπτά)

  • Ιωα 4:6, 7​—Παρόλο σο ο Ιησούς ισινέ κχινό, γκιλό τι κερέλ λάφι σε εκ Σαμαρείτισσα («κατάκοπος» σημείωση μελέτης για Ιωα 4:6, nwtsty )

  • Ιωα 4:​21-24​—Επειδή ο Ιησούς αρχισάλο εκ ανεπίσημη συζήτηση με τη Σαμαρείτισσα, μπουτ τζενέ ασουντέ σοράν για τον Μεσσία

  • Ιωα 4:​39-41​—Επειδή ο Ιησούς κερντάς προσπάθειες, μπουτ Σαμαρείτες πακιασάλε λέστε

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ιωα 3:​29​—Σαρ πρέπει τι αγαβάς ανταβά εδάφιος; («ο φίλος του γαμπρού» σημείωση μελέτης για Ιωα 3:29, nwtsty)

  • Ιωα 4:​10​—Σο μπορεί τι αγαντάς η Σαμαρείτισσα κατά φράση «πανί σο ντέλα ζωή», αλλά σο μανγκέλας τι βακερέλ ο Ιησούς; («ζωντανό νερό» σημείωση μελέτης για Ιωα 4:10, nwtsty)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Ιωα 4:​1-15

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) Χρησιμοποιήνεν ο θέμας «Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις».

 • Πρώτη Επανεπίσκεψη​—Βίντεος: (5 λεπτά) Τσσουβέν ντα συζητίνεν ο βίντεος.

 • Ομιλία: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) wp16.2 σ. 9 ¶2-5​—Θέμας: Σο Μανγκέλα τι Βακερέλ ο Εδάφιος Ιωάννης 4:23.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ