Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

11-17 Σεπτεμβρίου

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 46-48

11-17 Σεπτεμβρίου
 • Ύμνος 134 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Ευλογίες σο κα Απολαμβάνελας ο Ισραήλ Όταν κα Βουρτίνελας πι Τθεμέστε»: (10 λεπτά)

  • Ιεζ 47:1, 7-12​—Ο τθεμ σο κα βουρτίνελας ο Ισραήλ κα ντέλας μπουτ καρπούς (w99 1/3 σ. 10 ¶11, 12)

  • Ιεζ 47:​13, 14​—Η κάθε φαμιλί κα τθερέλας εκ κληρονομιά (w99 1/3 σ. 10 ¶10)

  • Ιεζ 48:9, 10​—Πριν τι ιλιάντιβελ ο τθεμ κο λαός, εκ ξεχωριστός τθαν ανταλέ τθεμέσταρ κα ντιντιόλας σαρ «συνεισφορά» κο Ιεχωβά

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ιεζ 47:1, 48:​30, 32-34​—Σόσκε ο Ιουδαίοι, σο ισινέ ντουρ πουμαρέ τθεμέσταρ, δεν έπρεπε τι μπεκλεντίνεν ότι, ο ναός σο ντικχλάς φαντασία ο Ιεζεκιήλ κα χτίντιβελας ακριβώς σαρ ντικχλάς-λες; (w99 1/3 σ. 11 ¶14)

  • Ιεζ 47:​6​—Σόσκε ο Ιεζεκιήλ βακέρντιβελα «τσσαβό ι τζενέσκο»; (it-1 636)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Ιεζ 48:​13-22

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) wp17.5 ανγκλαϊνί σελίδα​—Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν επανεπίσκεψη.

 • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) wp17.5​—Αφού ντινέν ο περιοδικός ι πρώτη φαρ σο γκιλέν, σικαβέν σαρ αβέλα-πες εκ επανεπίσκεψη ντα ντεν εκ έντυπος σο μπορίνενα τι κερέν λέσταρ μελέτη.

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) bhs σ. 35 ¶17​—Καλίνεν ι τζενές κι συνάθροιση.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 28

 • Ανάγκες σο Τθερέλα Αμαρί Εκκλησία: (8 λεπτά) Κάτι γιαβέρ σο μπορίνενα τι κερέν ισί τι συζητίνεν οντουλά σο σικλιλέν κατά Βιβλίο Έτους. (yb17 63-65)

 • Πράγματα σο Κερέλα Αμαρί Οργάνωση: (7 λεπτά) Τσσουβέν ο βίντεος Οργανωτικά Επιτεύγματα για τον Σεπτέμβριο.

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) bhs κεφ. 5, σ. 60, 61, Σο Σικλιάσα 1-4

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 11 ντα Προσευχή