Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

●○○ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΡ ΣΟ ΤΖΑΣΑ

Ερώτηση κι Αρχή: Σαρ τζανάσα ότι αμαρέ βάσανα νανέ τιμωρία κατά Ντεβέλ;

Εδάφιος: Ιακ 1:13

Ερώτηση κο Τέλος: Σόσκε τθεράσα βάσανα;

○●○ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση κι Αρχή: Σόσκε τθεράσα βάσανα;

Εδάφιος: 1Ιω 5:19

Ερώτηση κο Τέλος: Σαρ νιωθίνελα ο Ντεβέλ για το βάσανα σο τθεράσα;

○○● ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση κι Αρχή: Σαρ νιωθίνελα ο Ντεβέλ για το βάσανα σο τθεράσα;

Εδάφιος: Ησ 63:9

Ερώτηση κο Τέλος: Σο κα κερέλ ο Ντεβέλ για τι νασκιαρέλ αμαρέ βάσανα;