Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

8-14 Οκτωβρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ 11, 12

8-14 Οκτωβρίου
 • Ύμνος 14 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Τι Σικαβέν ι Συμπόνια σο Σικαβέλας ο Ιησούς»: (10 λεπτά)

  • Ιωα 11:​23-26​—Ο Ιησούς ντινάς παρηγοριά κι Μάρθα πι λαφίντζαρ («Ξέρω ότι θα αναστηθεί» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:​24, nwtsty· «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:​25, nwtsty)

  • Ιωα 11:​33-35​—Πφαμπιλό ι Ιησούσκο γκι κάνα ντικχλάς ι Μαριά ντα γιαβερέν τι ροβέν («να κλαίει» «στέναξε . . . και ταράχτηκε» «μέσα του» σημειώσεις μελέτης για Ιωα 11:33, nwtsty· «ξέσπασε σε δάκρυα» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:35, nwtsty)

  • Ιωα 11:​43, 44​—Ο Ιησούς κερντάς πράγματα για τι βοηθίνελ οντουλέν σο τθερένας ανάγκη

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ιωα 11:​49​—Κον τσσουντάς τον Καϊάφα τι αβέλ αρχιερέας, ντα καζόμ καιρός τθερέλας ανταγιά θέση; («αρχιερέας» σημείωση μελέτης για Ιωα 11:49, nwtsty)

  • Ιωα 12:​42​—Σόσκε νταρένας μερικοί Ιουδαίοι τι παραδεχτίνεν ότι ο Ιησούς ισινέ ο Χριστός; («τους άρχοντες» «αποβληθούν από τη συναγωγή» σημειώσεις μελέτης για Ιωα 12:42, nwtsty)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Ιωα 12:​35-50

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) Χρησιμοποιήνεν ο θέμας «Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις».

 • Πρώτη Επανεπίσκεψη​—Βίντεος: (5 λεπτά) Τσσουβέν ντα συζητίνεν ο βίντεος.

 • Ομιλία: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) w13 15/9 32​—Θέμας: Σόσκε Δακρυσάλο ο Ιησούς Πριν τι Αναστίνελ ι Λαζαρός;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 1

 • Ο Ιησούς Ισί «η Ανάσταση ντα η Ζωή» (Ιωα 11:​25): (15 λεπτά) Συζήτηση. Τσσουβέν ο βίντεος “Με Βεβαιότητα, ο Θεός τον Έκανε Κύριο και Χριστό”​—Δεύτερο Μέρος, Απόσπασμα. Σοράν κερέν ακαλά ερωτήσεις: Σο σικλιαρέλα-αμέν ανταγιά ιστορία για τη συμπόνια ι Ιησούσκι; Σαρ ισινέ ο Ιησούς «η ανάσταση ντα η ζωή»; Καλά θαύματα κα κερέλ ο Ιησούς κο μέλλον;

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) ypq ερώτηση 4

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 12 ντα Προσευχή