Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

ΞΥΠΝΑ!

Ερώτηση: Σόσκε ισί σημαντικός τι αβάς έτοιμοι για εκ καταστροφή σο μπορεί τι αβέλ-πες;

Εδάφιος: Παρ 27:12

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός εξηγίνελα σο πρέπει τι κεράς πριν τι αβέλ-πες εκ καταστροφή, όταν κα αβέλ-πες ντα αφού κα τελειώνελ.

ΣΙΚΛΙΑΡΕΝ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ

Ερώτηση: Σαρ σικαβάσα ότι μανγκάσα ι Ντεβλές;

Εδάφιος: 1Ιω 5:3

Αλήθεια: Σικαβάσα ότι μανγκάσα ι Ντεβλές όταν ασουνάσα λέσκε εντολές.

ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΟΝ ΠΑΛΙ Ο ΜΟΥΛΕ; (Τ-35)

Ερώτηση: Μπουτ λατσσέ τζενέ σαρό κο ντουνιάς ιλιαβένα ι μουλένγκε για τι σικαβέν λένγκε σεβασμός. Μπορίνασα τι τθεράς ι ελπίδα ότι κα ντικχάς πάλι αμαρέ αγαπημέ τζενέν σο μουλέ;

Εδάφιος: Πρ 24:15

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά φυλλάδιος εξηγίνελα σο μανγκέλα τι βακερέλ τούκε η ελπίδα της ανάστασης. [Άμα αβέλα-πες, σικαβέν ο βίντεος Υπαρχίντιβελα Ελπίδα ι Μουλένγκε;]

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.