Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

17-23 Οκτωβρίου

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 12-16

17-23 Οκτωβρίου
 • Ύμνος 11 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Η Σοφία Ισί πιο Λατσσί Κατά Χρυσάφι»: (10 λεπτά)

  • Παρ 16:16, 17—Ο γκοντιαβέρ διαβάνελα ντα κερέλα πι ζωγιάτε οντουλά σο βακερέλα ο Λάφι ι Ντεβλέσκο (w07 15/7 8)

  • Παρ 16:18, 19—Ο γκοντιαβέρ προσοχίνελα μα τι αβέλ εγωιστής ντα μπαρικανό (w07 15/7 8, 9)

  • Παρ 16:20-24—Ο γκοντιαβέρ βοηθίνελα ι γιαβερέν πι λαφίντζαρ (w07 15/7 9, 10)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Παρ 15:15—Σαρ μπορίνασα τι αρακχάς πιο μπουτ χαρά κι ζωή; (g 11/13 16)

  • Παρ 16:4—Σο μανγκέλα τι βακερέλ ότι “ο Ιεχωβά κερντάς ι πφιρνές πι σκοπόσκε”; (w07 15/5 18, 19)

  • Σο σικλιαρέλα-μαν για τον Ιεχωβά ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά σημεία σο αρακχλόμ κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα μπορίναβα τι χρησιμοποιήναβ κο έργος κι Ντεβλέσκο;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Παρ 15:18–16:6

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) Ιωα 11:11-14—Σικλιαρέν ι Αλήθεια. Καλίνεν ι τζενές κι συνάθροιση σο κεράσα κο σαββατοκύριακος.

 • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Γε 3:1-6· Ρω 5:12 —Σικλιαρέν ι Αλήθεια. Καλίνεν ι τζενές κι συνάθροιση σο κεράσα κο σαββατοκύριακος.

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) bh σ. 191 ¶18, 19—Καλίνεν κο συναθροίσεις ι τζενές σο κερένα-λες μελέτη.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 20

 • «Σαρ τι Ντεν Λατσσέ Απαντήσεις»: (15 λεπτά) Συζήτηση. Τσσουβέν ο βίντεος Τι Αβέν Φίλοι ι Ιεχωβάσαρ—Τι Ετοιμάνες τι Απάντηση. Σοράν, βακερέν μερικέ τσσαβένγκε τι αβέν κο βήμας ντα πουτσέν-λεν: Καλά σταρ πράγματα πρέπει τι κεράς για τι ετοιμάνας εκ απάντηση; Σόσκε μπορίνασα τι αβάς χαρούμενοι ατζέ-ντα όταν βάντασα αμαρό βας αλλά να απαντίνασα;

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) yc μάθημας 10

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 28 ντα Προσευχή