Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

11-17 Νοεμβρίου

2 ΙΩΑΝΝΗ 1-13· 3 ΙΩΑΝΝΗ 1-14ΙΟΥΔΑ 1-25

11-17 Νοεμβρίου
 • Ύμνος 24 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Πρέπει τι Μαράς-αμέν για τι Ατσσάς κι Αλήθεια»: (10 λεπτά)

  • [Τσσουβέν ο βίντεος Η Δεύτερη Επιστολή του Ιωάννη Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • [Τσσουβέν ο βίντεος Η Τρίτη Επιστολή του Ιωάννη Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • [Τσσουβέν ο βίντεος Η Επιστολή του Ιούδα Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • Ιου 3​—«Τι κερέν μπουτ προσπάθεια για την πίστη» (w04 15/9 σ. 11, 12 ¶8, 9)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ιου 4, 12​—Σόσκε βακέρντιβελας ότι ο μουρσά σο αβιλέας αντρέ κι κχανγκιρί ντα να σικαβένας σεβασμός μοιάζενας σαρ «βράχια γκεραντέ τελάλ κατά πανί . . . κο τραπέζια σο κερένας για τι σικαβέν πουμαρί αγάπη»; (it-1 525· it-2 1061)

  • Ιου 14, 15​—Σόσκε κερντάς λάφι ο Ενώχ εκχέ πραγμάσκε σο κα αβέλας-πες κο μέλλον σαρ τι αβιλόας-πες, ντα σαρ νικιόλα μπαγιά λέσκι προφητεία; (wp17.1 σ. 12 ¶1, 3)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) 2Ιω 1-13 (th σημείος 12)

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 20

 • Ανάγκες σο Τθερέλα Αμαρί Κχανγκιρί: (15 λεπτά)

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) bhs κεφ. 4 ¶10-19

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 12 ντα Προσευχή