Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

12-18 Νοεμβρίου

ΠΡΑΞΕΙΣ 1-3

12-18 Νοεμβρίου
 • Ύμνος 38 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Άγιος Πνεύμας Τσσορντιόλα Οπράλ κι Χριστιανική Κχανγκιρί»: (10 λεπτά)

  • [Τσσουβέν ο βίντεος Ο Βιβλίος των Πράξεων Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • Πρ 2:​1-8, 14, 37, 38, 41​—Όταν ο μαθητές ι Ιησούσκε λιντέ άγιος πνεύμας, ντινέ μαρτυρία ντα αντικάς μπολντιλέ περίπου 3.000 τζενέ

  • Πρ 2:​42-47​—Ο μαθητές ι Ιησούσκε ντένας αντράλ πουμαρέ γκίσταρ ντα ισινέ φιλόξενοι, ντα αντικάς ο τζενέ σο ισινέ γιαβερτθάρ ντα μπολντιλέ οντουλά ντιβεσά μπορισάλε τι μπεσέν πιο μπουτ κι Ιερουσαλήμ για τι κερέν πιο ζουρανί πουμαρί πίστη (w86 15/12 σ. 27 ¶3, 4, 6)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Πρ 3:​15​—Σόσκε βακέρντιβελα ο Ιησούς “Οντουβά σο οδηγίνελα ι τζενέν κι ζωή”; (it-1 σ. 1307 ¶1)

  • Πρ 3:​19​—Σαρ σικαβέλα ανταβά εδάφιος ο τρόπος σο συγχωρίνελα ο Ιεχωβά ι αμαρτωλόν σο μετανιώνενα μπαγιά; (cl σ. 265 ¶14)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Πρ 2:​1-21

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) Χρησιμοποιήνεν ο θέμας «Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις».

 • Πρώτη Επανεπίσκεψη​—Βίντεος: (5 λεπτά) Τσσουβέν ντα συζητίνεν ο βίντεος.

 • Ομιλία: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) it-1 σ. 280 ¶1, 2​—Θέμας: Σόσκε Χρειαζίντιλο τι Λελ Κάποιος ι Θέση του Ιούδα ντα να Χρειαζίντιλο τι Λεν ι Αποστολόνγκι Θέση σο Μουλέ Πιστοί;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ