Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

●○○ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΡ ΣΟ ΤΖΑΣΑ

Εκστρατεία για τι Ντας ι Πρόσκληση για την Ανάμνηση (3-31 Μαρτίου): Μανγκάσα τι καλίνας-τουτ σε κάτι μπουτ σημαντικός σο κα αβέλ-πες. Ακαγιά πρόσκληση ισί τιρί. Κο Σάββατος 31 Μαρτίου εκατομμύρια τζενέ σαρό κο ντουνιάς κα γκιντίντιβεν για τι ντεν-πες γκοντί ο μεριπέ ι Ιησού Χριστόσκο. Η πρόσκληση σικαβέλα κάνα ντα κατέ κα αβέλ-πες ανταβά τουμαρέ τθανέστε. Επίσης, καλίνασα-τουτ εκχέ γιαβερέ ομιλιάτε-ντα σο κα αβέλ κι προηγούμενη εβδομάδα ντα σο τθερέλα ο θέμας «Κον Ισί Μπαγιά ο Ιησούς Χριστός;»

Ερώτηση κο Τέλος (άμα κα ντικχέν ότι ενδιαφερίντιβελα): Σόσκε μουλό ο Ιησούς;

○●○ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Σόσκε μουλό ο Ιησούς;

Εδάφιος: Ματ 20:28

Ερώτηση κο Τέλος: Σαρ βοηθίνελα-αμέν ο λύτρος;

○○● ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση: Σαρ βοηθίνελα-αμέν ο λύτρος;

Εδάφιος: Ρω 6:23

Ερώτηση κο Τέλος: Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι εκτιμίνασα ο λύτρος;