Καλίνενα εκχέ τζενές κι Ανάμνηση κι Αλβανία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Μάρτιος 2017

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι ντας ο περιοδικός Σκοπιά ντα σαρ τι σικλιαράς ι τζενέν ι Ντεβλέσκε Βασιλειάκε. Ντικχέν ανταλά παρουσιάσεις ντα γραφίνεν σαρ σκεφτίνενα τι κερέν τουμαρέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Με Ισινόμ Τούσαρ για τι Ελευθερώναβ-τουτ»

Όταν ο Ιεχωβά Ντεβέλ διοριντάς ι Ιερεμιάς τι αβέλ προφήτης, ο Ιερεμίας αισθάντιβελας ότι να μπορίνελας τι τθερέλ οντιά ευθύνη. Σο βακερντάς λέσκε ο Ιεχωβά;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τσσιναντέ τι Κερέν ο Θέλημας ι Ντεβλέσκο

Ο Ισραηλίτες κερένας μπέτι πράγματα ντα αμντίνενας ότι λένγκε θυσίες κα ευχαριστίνενας ι Ντεβλές. Ο Ιερεμίας βακερντάς με θάρρος ότι κερένας αμαρτίες.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Κον Κερέλα Οντουβά σο Μανγκέλα ο Ιεχωβά Αμαρέ Ντιβεσέντε;Σαρ τι Χρησιμοποιήνεν-λες

Χρησιμοποιήνεν ανταβά βιβλιάριος για τι βοηθίνεν οντουλέν σο κερένα μελέτη τι σικλιόν κον ισί ι Ιεχωβάσκε Μάρτυρες, σο πράγματα κεράσα, ντα αμαρί οργάνωση.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Τζενέ Μπορίνενα τι Τθερέν Επιτυχία Σάντε Άμα Οδηγίνελα-λεν ο Ιεχωβά

Κο πουρανέ μπρεσά, ο Ισραηλίτες σο ντένας καν ι Ιεχωβά Ντεβλές τθερένας ειρήνη, ευτυχία ντα τζουβντιόνας λατσσές.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Ασουνέν ι Ντεβλές—Σαρ τι Χρησιμοποιήνεν-λες

Χρησιμοποιήνεν ο φωτογραφίες ντα ο εδάφια για τι σικλιαρέν ι τζενέν σο τζανένα τι διαβάνεν χάνικ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ισραηλίτες Μπισταρντέ ι Ιεχωβάς

Σο μανγκέλας τι σικαβέλ ο Ιεχωβά Ντεβέλ κάνα βακερντάς κο Ιερεμίας τι τζαλ 500 χιλιόμετρα μέχρι κι λεν Ευφράτη ντα τι γκεραβέλ οτθέ εκ καΐσι σο ισινέ κοτορέσταρ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Βοηθίνεν Τουμαρί Φαμιλί τι Ντελ-πες Γκοντί ι Ιεχωβάς

Όταν κερένα ι Φαμιλιάκι Λατρεία κάθε εβδομάδα ντα με τρόπος σο μπεϊντίνενα σαρέ, τουμαρί φαμιλί κα ντελ-πες γκοντί ι Ιεχωβάς. Σαρ κα νακχαβέν ο δυσκολίες τθερένα;