Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Η ΣΚΟΠΙΑ

Ερώτηση: Ασουντάν ποτές ακαλά λάφια;

Εδάφιος: Ιωα 3:16

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός, Η Σκοπιά, εξηγίνελα σαρ ο μεριπέ ι Ιησούσκο ντα οντουλά σο τσσιντιντάς μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν.

Η ΣΚΟΠΙΑ (παλαϊνί σελίδα)

Ερώτηση: Ντικχ ακαγιά ερώτηση, ντα μερικές απαντήσεις σο ντένα συνήθως ο τζενέ. [Διαβάνεν ι πρώτη ερώτηση ντα ο απαντήσεις σο μπορίνελα τι τραμπίνελ] Τούι σο βακερέσα;

Εδάφιος: Ματ 4:1-4

Ντεν ο Έντυπος: Αφού ο Μπενγκ κερέλας λάφι ι Ιησούσαρ ντα τσσουντάς-λες σε πειρασμός, αγαβάσα ότι ισί πραγματικός. Σο γιαβέρ βακερέλα η Αγία Γραφή ι Μπενγκέσκε; Ακαβά θέμας τθερέλα πιο μπουτ πληροφορίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

Ντεν ο Έντυπος: Μανγκάσα τι ντας-τουτ ακαγιά πρόσκληση. [Ντεν κο τζενό εκ πρόσκληση] Βακερέλα για κάτι μπουτ σημαντικός σο κα αβέλ-πες 23 Μαρτίου ντα κα παρακολουθίνεν-λες εκατομμύρια τζενέ σαρό κο ντουνιάς. Κα ντας-αμέν γκοντί ο μεριπέ ι Ιησού Χριστόσκο. Κα αβέλ-πες εκ ομιλία αντράλ κατά Αγία Γραφή, σο κα εξηγίνελ σαρ βοηθίνελα-αμέν ο μεριπέ ι Ιησού Χριστόσκο. Η πρόσκληση σικαβέλα κατέ ντα κάνα κα αβέλ-πες η Ανάμνηση τουμαρέ τθανέστε. Κα χαιρίνας μπουτ άμα κα μπορίνες τι αβές.

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.