Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

14-20 Μαρτίου

ΙΩΒ 1-5

14-20 Μαρτίου
 • Ύμνος 11 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Ιώβ Ατσσιλό Πιστός Παρόλο σο Τθερέλας Δοκιμασίες»: (10 λεπτά)

  • [Τσσουβέν ο βίντεος Ο Βιβλίος του Ιώβ Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • Ιώβ 1:8-11—Ο Μπενγκ βακερντάας ότι ο Ιώβ να υπηρετίνελας ι Ιεχωβάς από αγάπη αλλά από συμφέρον (w11 15/5 σ. 17 ¶6-8· w09 15/4 σ. 3 ¶3, 4)

  • Ιώβ 2:2-5—Ο Μπενγκ βακερντάας ότι σαρέ ο τζενέ υπηρετίνενα ι Ιεχωβάς από συμφέρον (w09 15/4 σ. 4 ¶6)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ιώβ 1:6· 2:1—Κον μπορίνελας τι τζαλ ανγκλάλ κο Ιεχωβά; (w06 15/3 σ. 13 ¶6)

  • Ιώβ 4:7, 18, 19—Σο ψέματα βακερντάς ο Ελιφάς κο Ιώβ; (w14 15/3 σ. 13 ¶3· w05 15/9 σ. 26 ¶4, 5· w95 15/2 σ. 27 ¶5, 6)

  • Σο σικλιαρέλα-μαν για τον Ιεχωβά ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά σημεία σο αρακχλόμ κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα μπορίναβα τι χρησιμοποιήναβ κο έργος κι Ντεβλέσκο;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: Ιώβ 4:1-21 (4 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: wp16.2 ανγκλαϊνί σελίδα—Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν επανεπίσκεψη. (2 λεπτά ή πιο χάνικ)

 • Επανεπίσκεψη: wp16.2 ανγκλαϊνί σελίδα—Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν ι γιαβέρ επίσκεψη. (4 λεπτά ή πιο χάνικ)

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: fg μάθημας 2 ¶2, 3 (6 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 41

 • Μπορίνεσα τι Ατσσός Σταθερός Όταν ο Γιαβερά Τερνέ Πιένενα-Τουτ!: (15 λεπτά) Συζήτηση. Τσσουβέν ο βίντεος Μπορείς να Αντισταθείς στην Πίεση των Συνομηλίκων! σο ισί κο jw.org/el. (Τραμπίνεν ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ > ΕΦΗΒΟΙ.) Σοράν, πουτσέν: Σο δυσκολίες τθερένα ο τερνέ κο σχολείος; Σαρ μπορίνενα τι εφαρμόνεν ι συμβουλή σο ισί κο εδάφιος Έξοδος 23:2; Καλά σταρ πράγματα κα ντεν-λεν δύναμη για τι ατσσόν σταθεροί όταν ο γιαβερά τερνέ πιένενα-λεν; Μανγκέν κατά τερνέ τι βακερέν λατσσέ εμπειρίες.

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: fg μάθημας 4 (30 λεπτά)

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 149 ντα Προσευχή