Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

27 Μαΐου–2 Ιουνίου

ΓΑΛΑΤΕΣ 1-3

27 Μαΐου–2 Ιουνίου
 • Ύμνος 3 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Γκιλόμ Λέσαρ Κόντρα»: (10 λεπτά)

  • [Τσσουβέν ο βίντεος Η Επιστολή κο Γαλάτες Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • Γα 2:​11-13​—Όταν γκιλέ κο Πέτρος ο Ιουδαίοι Χριστιανοί, η νταρ κατά τζενέ κερντάς-λες τι νασέλ κατά πφραλά σο να ισινέ Ιουδαίοι (w17.04 σ. 25 ¶16)

  • Γα 2:​14​—Ο Παύλος διορθωντάς ι Πετρός (w13 15/3 σ. 5 ¶12)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Γα 2:​20​—Σαρ πρέπει τι ντικχέν ο λύτρος, ντα σόσκε; (w14 15/9 σ. 16 ¶20, 21)

  • Γα 3:​1​—Σόσκε βακερντάς ο Παύλος ότι ο Γαλάτες «να τθερένα γκοντί»; (it-1 561, 562)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Γα 2:​11-21 (th σημείος 10)

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 13

 • «Σαρ Μπορίνασα Σαρέ τι Περιποιήνας ο Τθανά σο Ντάσα Λατρεία»: (15 λεπτά) Συζήτηση εκχέ πρεσβυτερόσταρ. Τσσουβέν ο βίντεος Πώς να Φροντίζουμε τους Χώρους Λατρείας Μας ντα συζητίνεν ο ερωτήσεις. Σοράν, λεν για χάνικ συνέντευξη οντουλέ πφραλέσταρ σο διορίντιλο κατά κχανγκιρί κι επιτροπή λειτουργίας. (Αν τουμαρί κχανγκιρί να τθερέλα εκχέ ασακέ πφραλές, λεν συνέντευξη κατά συντονιστής του πρεσβυτερίου. Άμα σάντε τουμαρί κχανγκιρί χρησιμοποιήνελα ι Αίθουσα Βασιλείας, λεν συνέντευξη κατά συντονιστής συντήρησης.) Πουτσέν-λες: Ακολουθίνασα ο πρόγραμμας σο τσσουντάμ για τι περιποιήντιβελ η Αίθουσα; Κεράσα μπουτί με ασφάλεια; Καλά μπουτιά αβιλέ ακανά τελευταία, ντα καλά μπεκλεντίνασα τι αβέν-πες; Κον τζανέλα ασακέ μπουτιένταρ ή μανγκέλα τι σικλιόλ οντουλένταρ σο τζανένα, σο πρέπει τι κερέλ; Σαρ μπορίνασα σαρέ, παρόλο σο τθεράσα διαφορετικές περιστάσεις, τι βοηθίνας για τι αβέλ περιποιημέ η Αίθουσα;

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) hf μάθημας 8, σ. 26-28

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 10 ντα Προσευχή