Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

●○○ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΡ ΣΟ ΤΖΑΣΑ

Ερώτηση κι Αρχή: Σαρ μπορίνασα τι τζανάς σο κα αβέλ-πες κο μέλλον;

Εδάφιος: Ησ 46:10

Ερώτηση κο Τέλος: Καγιά ισί η υπόσχεση ι Ντεβλέσκι για το μέλλον ι τζενένγκο ντα ι πφουβιάκο;

○●○ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση κι Αρχή: Καγιά ισί η υπόσχεση ι Ντεβλέσκι για το μέλλον ι τζενένγκο ντα ι πφουβιάκο;

Εδάφιος: Ψλ 37:29

Ερώτηση κο Τέλος: Σαρ μπορίνασα τι τθεράς ο μέλλον σο ντέλα πο λάφι η Αγία Γραφή;

○○● ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερώτηση κι Αρχή: Σαρ μπορίνασα τι τθεράς ο μέλλον σο ντέλα πο λάφι η Αγία Γραφή;

Εδάφιος: Ψλ 37:34

Ερώτηση κο Τέλος: Σαρ μανγκέλα τι τζουβντιάς ο Ντεβέλ;