Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

23-29 Ιουλίου

ΛΟΥΚΑΣ 12, 13

23-29 Ιουλίου
 • Ύμνος 22 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Τουμέν Αξίνενα πιο Μπουτ Μπουτέ Τσιρικλένταρ»: (10 λεπτά)

  • Λου 12:​6​—Ο Ντεβέλ να μπιστρέλα ατζέ-ντα ι χουρντέ τσιρικλέν («σπουργίτια» σημείωση μελέτης για Λου 12:6, nwtsty)

  • Λου 12:​7​—Ο Ιεχωβά τζανέλα-αμέν μπουτ λατσσές ντα ανταβά σικαβέλα καζόμ πφαμπόλα αμένγκε («ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες» σημείωση μελέτης για Λου 12:7, nwtsty)

  • Λου 12:​7​—Ι Ιεχωβάσκε τθερέλα αξία ο κάθε εκ αμένταρ (cl σ. 241 ¶4, 5)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Λου 13:​24​—Σο μανγκέλα τι βακερέλ η συμβουλή ι Ιησούσκι; («Να αγωνίζεστε σθεναρά» σημείωση μελέτης για Λου 13:24, nwtsty)

  • Λου 13:​33​—Σόσκε βακερντάς-λες ανταβά ο Ιησούς; («δεν γίνεται» σημείωση μελέτης για Λου 13:33, nwtsty)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Λου 12:​22-40

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Δεύτερη Επανεπίσκεψη: (3 λεπτά ή πιο χάνικ) Αρχίνεν σαρ βακερέλα ο θέμας «Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις». Σοράν καλίνεν ι τζενές κι συνάθροιση.

 • Τρίτη Επανεπίσκεψη: (3 λεπτά ή πιο χάνικ) Τραμπίνεν τουμέν εκ εδάφιος ντα ντεν εκ έντυπος σο μπορίνενα τι κερέν λέσταρ μελέτη.

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) lv σ. 184, 185 ¶4, 5

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 50

 • Παρόλο σο Ισί Απομονωμέ να Μπιστάρντιλε: (15 λεπτά) Τσσουβέν ο βίντεος Απομονωμένοι Αλλά Όχι Ξεχασμένοι. Σοράν κερέν ακαλά ερωτήσεις:

  • Καλά δυσκολίες αντιμετωπιντέ ο τριν ευαγγελιζόμενοι;

  • Σαρ σικαντάς ο Ιεχωβά ότι να μπισταρντάς-λεν;

  • Σαρ συνεχιντέ ο ευαγγελιζόμενοι τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς παρόλο σο τθερένας δυσκολίες, ντα σαρ ενθαρρυντάς ανταβά γιαβερέν;

  • Σαρ μπορίνενα τουμέν τι σικαβέν αγάπη κο πφουρέ ή κο νασφαλέ σο ισί τουμαρέ κχανγκιριάτε;

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) gf μαθήματα 5, 6

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 15 ντα Προσευχή