Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Η ΣΚΟΠΙΑ

Ερώτηση: Μανγκέλα ο Ντεβέλ τι μερέν ο τζενέ;

Εδάφιος: Απ 21:4

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός, Η Σκοπιά, σικαβέλα σο βακερέλα η Αγία Γραφή ι ζωγιάκε ντα ι μεριμάσκε.

ΣΙΚΛΙΑΡΕΝ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ

Ερώτηση: Σόσκε υπαρχίντιβενα αζόμ βάσανα;

Εδάφιος: 1Ιω 5:19

Αλήθεια: Ο Σατανάς ο Διάβολος ισί οντουβά σο κερέλα κουμάντος ι ντουνιάς.

ΣΑΡ ΑΒΕΛΑ-ΠΕΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

Ντεν ο Έντυπος: Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά ντένα κο τζενέ ι ευκαιρία τι κερέν μελέτη κατά Αγία Γραφή χωρίς τι ποκινέν ντα τι λεν απαντήσεις σε ερωτήσεις σαρ ακαλά: Σόσκε υπαρχίντιβενα αζόμ βάσανα; Σαρ μπορίνελα τι αβέλ ευτυχισμέ μι φαμιλί; Ακαβά χουρντό βίντεος σικαβέλα σαρ αβέλα-πες η μελέτη. [Τσσουβέν ο βίντεος Σαρ Αβέλα-πες η Μελέτη Κατά Αγία Γραφή;] Μπορίνασα τι χρησιμοποιήνας ακαβά έντυπος για τι διαβάνας. [Σικαβέν εκ έντυπος σο χρησιμοποιήνασα κο μελέτες κατά Γραφή ντα, άμα αβέλα-πες, σικαβέν σαρ κερντιόλα εκ μελέτη]

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.