Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

4-10 Ιανουαρίου

2 ΧΡΟΝΙΚΩΝ 29-32

4-10 Ιανουαρίου
 • Ύμνος 37 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Για τι Ντας Λατρεία κο Ιεχωβά, Πρέπει τι Κεράς Μπαρέ Προσπάθειες»: (10 λεπτά)

  • 2Χρ 29:10-17—Ο Εζεκίας νακχαντάς ο προβλήματα ντα αντάς πάλι ι αληθινή λατρεία

  • 2Χρ 30:5, 6, 10-12—Ο Εζεκίας βακερέλα σαρέ οντουλένγκε σο τθερένα λατσσί καρδιά τι γκιντίντιβεν για τι ντεν λατρεία

  • 2Χρ 32:25, 26—Ο Εζεκίας ταπεινωντάς πο νεαυτός ντα αντικάς μουκχλάς πι υπερηφάνεια (w05 15/10 σ. 25 ¶20)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • 2Χρ 29:11—Σαρ ο Εζεκίας ντινάς λατσσό παράδειγμας οντουλέ πραγματέντζαρ σο τσσουβέλας πρώτα πι ζωγιάτε; (w13 15/11 σ. 17 ¶6, 7)

  • 2Χρ 32:7, 8—Καβά ισί ο πιο σημαντικός πράγμας σο μπορίνασα τι κεράς για τι προετοιμάνας-αμέν ι προβληματένγκε σο κα αβέν ανγκλ’ αμέντε; (w13 15/11 σ. 20 ¶17)

  • Σο σικλιαρέλα-μαν για τον Ιεχωβά ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά σημεία σο αρακχλόμ κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα μπορίναβα τι χρησιμοποιήναβ κο έργος κι Ντεβλέσκο;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: 2Χρ 31:1-10 (4 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Προετοιμάνεν ο Παρουσιάσεις Ανταλέ Μασικέσκε: (15 λεπτά) Συζήτηση. Τσσουβέν ο πρώτος βίντεος Σαρ τι Ντας ι Σκοπιά ντα σοράν συζητίνεν ο σημαντικά σημεία. Ντεν σημασία οντουλέντε σο βακερντάς ο ευαγγελιζόμενος για τι μπορίνελ τι κερέλ επανεπίσκεψη. Κερέν ο ίδιος για τη δεύτερη παρουσίαση της Σκοπιάς ντα σοράν για το βιβλιάριος Λατσσέ Αμπέρια. Συζητίνεν ο θέμας «Σαρ τι Κερέν εκ Μελέτη με το Βιβλιάριος Λατσσέ Αμπέρια». Βακερέν κο ευαγγελιζόμενοι τι γραφίνεν πουμαρέ παρουσιάσεις.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 13

 • «Ισί Μπαρό Προνόμιος τι Βοηθίνας τι Κερντιόν ντα τι Ατσσόν Περιποιημέ ο Αίθουσες Βασιλείας»: (15 λεπτά) Συζήτηση. Μανγκέν οντουλένταρ σο βοηθιντέ τι κερντιόν Αίθουσες Βασιλείας τι βακερέν καζόμ χαρούμενοι ισί σο κερντέ-λες ανταβά. Για χάνικ, λεν συνέντευξη οντουλέ πφραλέσταρ σο ισί υπεύθυνος τουμαρέ εκκλησιάτε για την καθαριότητα ντα για την περιποίηση κι Αίθουσα Βασιλείας. Πουτσέν-λες σο ισί κανονιμέ για τι αβέλ-πες ανταβά.

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: ll σ. 18, 19 (30 λεπτά)

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 142 ντα Προσευχή

  Μα Μπιστρέν: Προτού τι βακερέν ο νεβό ύμνος κι εκκλησία, παρακαλίνασα-τουμέν τι τσσουβέν εκ φαρ ι μουσική.