Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

18-24 Ιανουαρίου

ΕΣΔΡΑΣ 1-5

18-24 Ιανουαρίου
 • Ύμνος 26 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Ο Ιεχωβά Ατσικιαρέλα πο Λάφι»: (10 λεπτά) [Τσσουβέν ο βίντεος Ο Βιβλίος του Έσδρα Χάνικ Λαφίντζαρ]

  • Εσδ 3:1-6—Ο προφητείες του Ιεχωβά πάντα νικιόνα μπαγιά (w06 15/1 σ. 19 ¶2)

  • Εσδ 5:1-7—Ο Ιεχωβά μπορίνελα τι κερέλ ο πράγματα με τρόπος σο κα ανέλ επιτυχία πι λαόστε (w06 15/1 σ. 19 ¶4· w86 15/1 σ. 30 ¶3· w86 1/6 σ. 29, πλαίσιος)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Εσδ 1:3-6—Σόσκε ναστί βακεράσα ότι ισινέ αδύναμοι κι πίστη ο Ισραηλίτες σο να μανγκλέ τι βουρτίνεν κι Ιερουσαλήμ; (w06 15/1 σ. 17 ¶5 ντα σ. 19 ¶1)

  • Εσδ 4:1-3—Σόσκε να δεχτιντέ ο Ισραηλίτες ι βοήθεια σο ντινέ-λεν; (w06 15/1 σ. 19 ¶3)

  • Σο σικλιαρέλα-μαν για τον Ιεχωβά ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά σημεία σο αρακχλόμ κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα μπορίναβα τι χρησιμοποιήναβ κο έργος κι Ντεβλέσκο;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: Εσδ 3:10–4:7 (4 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) Σικαβέν με επίδειξη σαρ τι ντας ο περιοδικός Σκοπιά ανταλέ μασικέσκο ντα παρουσιάνεν ο θέμας σο ισί κι παλαϊνί σελίδα. Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν επανεπίσκεψη.

 • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Σικαβέν με επίδειξη σαρ αβέλα-πες εκ επανεπίσκεψη εκχέ τζενέστε σο ασουντάς-τουμέν όταν παρουσιαντέν ο θέμας σο ισί κι παλαϊνί σελίδα της Σκοπιάς. Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν ι γιαβέρ επίσκεψη.

 • Μελέτη Κατά Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) Σικαβέν με επίδειξη σαρ αβέλα-πες εκ μελέτη κατά Γραφή. (bh σ. 20, 21 ¶6-8)

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 40

 • «Σαρέ Ανταλά ο Γιαβερά Πράγματα κα Τθερέν-λεν»: (5 λεπτά) Ομιλία σο βασίντιβελα κο εδάφια Ματθαίος 6:33 ντα Λουκάς 12:22-24. Μανγκέν κατά ευαγγελιζόμενοι τι βακερέν εμπειρίες σο σικαβένα σαρ ο Ιεχωβά ατσικιαρντάς πο λάφι ντα φροντιντάς λένγκε ανάγκες όταν τσσουντέ πρώτα ι Βασιλεία.

 • Τουμαρό Λάφι—«Βα Αλλά εμ Όχι»;: (10 λεπτά) Συζήτηση. (w14 15/3 30-32)

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: ll σ. 22, 23 (30 λεπτά)

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 41 ντα Προσευχή