Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

17-23 Δεκεμβρίου 

ΠΡΑΞΕΙΣ 15, 16

17-23 Δεκεμβρίου 
 • Ύμνος 114 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Εκ Απόφαση σο Συμφωνίνενας Σαρέ ντα Βασίντιβελας κο Λάφι κι Ντεβλέσκο»: (10 λεπτά)

  • Πρ 15:1, 2​—Η περιτομή ισινέ εκ θέμας σο μπορεί τι κερέλας ι πρώτη Χριστιανική κχανγκιρί μα τι αβέλ ενωμέ (bt σ. 102, 103 ¶8)

  • Πρ 15:​13-20​—Η απόφαση σο λιντάς ο κυβερνών σώμας βασίντιβελας κι Γραφή (w12 15/1 σ. 5 ¶6, 7)

  • Πρ 15:​28, 29· 16:4, 5​—Η απόφαση σο λιντάς ο κυβερνών σώμας ντινάς ζορ κο κχανγκιριά (bt σ. 123 ¶18)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Πρ 16:​6-9​—Σο σικλιαρένα-αμέν ανταλά εδάφια για τι μπορίνας τι κεράς πιο μπουτ πράγματα κο έργος κι Ντεβλέσκο; (w12 15/1 σ. 10 ¶8)

  • Πρ 16:​37​—Σαρ χρησιμοποιηντάς ο Παύλος ο δικαιώματα σο τθερέλας σαρ Ρωμαίος για τι βακερέλ ο λατσσέ αμπέρια; («είμαστε Ρωμαίοι» σημείωση μελέτης για Πρ 16:37, nwtsty)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Πρ 16:​25-40

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ