Έργος σε εκ λαϊκή κι Σιέρα Λεόνε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Δεκέμβριος 2017

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι ντας ο Ξύπνα! ντα σαρ τι σικλιαράς ι αλήθεια ι μεριμάσκε. Ντικχέν ανταλά παρουσιάσεις ντα γραφίνεν σαρ σκεφτίνενα τι κερέν τουμαρέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ρόντεν ι Ιεχωβάσκε Πριν τι Αβέλ ο Ντιβές σο κα Σικαβέλ πι Χολί

Άμα μανγκάσα τι σώνελ-αμέν ο Ιεχωβά Ντεβέλ κο ντιβές σο κα σικαβέλ πι χολί, πρέπει τι ασουνάς ο οδηγίες σο ντινάς ο Σοφονίας κο Ισραηλίτες.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

“Ασταρέν Σικίς ο Σέα εκχέ Ιουδαιόσκε”

Τζενέ σαρέ κατά τθεμά τζάνα τι ντεν λατρεία ι Ιεχωβά Ντεβλές γιεκ ι χρισμέ Χριστιανόντζαρ. Σαρ υποστηρίνασα ι χρισμέ Χριστιανόν;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σαρ τι Σικλιαράς ι Ντεβλέσκε πιο Λατσσές​—Σαρ τι Αρακχάς Σαρέ Οντουλέν σο Ισί Αμαρέ Τομεάστε

Ρόντασα τι βακεράς ο λατσσέ αμπέρια σαρέ κο τζενέ σο ισί αμαρέ τομεάστε. Σαρ μπορίνελα τι αβέλ-πες ανταβά;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ατσσόν κι “Κοιλάδα κι Βεσένγκι”

Σο μανγκέλα τι σικαβέλ η “κοιλάδα ι βεσένγκι”; Σαρ τζάνα ο τζενέ λάτε ντα ατσσόνα οτθέ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Κάτι Νεβό κι Συνάθροιση σο Κεράσα

Χρησιμοποιήνεν ο σημειώσεις μελέτης ντα ο πολυμέσα κατά έκδοση μελέτης της Μετάφρασης Νέου Κόσμου κο ίντερνετ, για τι κερέν πιο λατσσί προετοιμασία ι συναθροισιένγκε ντα τι τζαν πιο πασέ κο Ιεχωβά.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τουμαρί Παντριά Κερέλα Χαρούμενος ι Ιεχωβάς;

Κο ντιβεσά του Μαλαχία, ο Ιεχωβά να δεχτίνελας ι λατρεία οντουλένγκι σο προδώνενας πουμαρέ ρομές ή πουμαρέ ρομνιά. Σαρ μπορίνελα εκ αντρόγυνος τι ατσσόλ πιστός ο εκ κο γιαβέρ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σο Ισί Αληθινή Αγάπη;

Ο Ιεχωβά μανγκέλα ο παντριμέ τζενέ τι αβέν για πάντα μαζί. Λέσκε συμβουλές βοηθίνενα ι Χριστιανόν τι τραμπίνεν σωστά κάσαρ κα παντρίνεν ντα τι τθερέν εκ ευτυχισμέ μπιαβ.