Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ | ΛΟΥΚΑΣ 19, 20

Σικλιόν Κατά Παραβολή για το 10 Μνες

Σικλιόν Κατά Παραβολή για το 10 Μνες

19:​12-24

Σο μανγκένα τι σικαβέν ο τζενέ ντα ο πράγματα σο ισί κι παραβολή;

  1. Ο κύριος ισί ο Ιησούς

  2. Ο δούλοι ισί ι Ιησούσκε χρισμέ μαθητέν

  3. Ο λοβέ, σο ντέλα ο κύριος κο δούλοι, ισί ο μπουτ σημαντικός προνόμιος σο τθεράσα τι σικλιαράς γιαβερέν

Ανταγιά παραβολή ντέλα εκ προειδοποιήση οντουλέσκε σο κα αβέλας-πες άμα ι Χριστόσκε χρισμέ μαθητές κα αβένας σαρ εκ πφιρνό δούλος. Ο Ιησούς μπεσέλα πι μαθητένταρ τι χρησιμοποιήνεν λατσσές ο λοβέ, ι δύναμη ντα ο υλικά πράγματα σο τθερένα για τι κερέν γιαβερέ-ντα μαθητέν.

Σαρ μπορίναβα με τι μοιάζαβ κο πιστοί χρισμέ Χριστιανοί όταν κεράβα έργος για τι σικλιαράβ ι γιαβερέν;