Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

13-19 Αυγούστου

ΛΟΥΚΑΣ 19, 20

13-19 Αυγούστου
 • Ύμνος 150 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Σικλιόν Κατά Παραβολή για το 10 Μνες»: (10 λεπτά)

  • Λου 19:​12, 13​—«Εκ τζενό σο τθερέλας βασιλιαδένγκι φάρα» βακερντάς πι δουλόνγκε τι κερέν εμπόριος μέχρι τι βουρτίνελ (jy σ. 232 ¶2-4)

  • Λου 19:​16-19​—Ο πιστοί δούλοι τθερένας διαφορετικές ικανότητες, αλλά ο κάθε εκ λένταρ κερδιντάς κάτι (jy σ. 232 ¶7)

  • Λου 19:​20-24​—Ο πφιρνό δούλος σο να κερντάς μπουτί χασαρντάς οντουλά σο τθερέλας (jy σ. 233 ¶1)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Λου 19:​43​—Σαρ νικίστιλε μπαγιά ο λάφια ι Ιησούσκε; («οχύρωμα με αιχμηρούς πασσάλους» σημείωση μελέτης για Λου 19:43, nwtsty)

  • Λου 20:​38​—Σόσκε οντουβά σο βακερντάς ο Ιησούς κερέλα-αμέν ατζέ πιο σίγουρους ότι κα αβέλ-πες η ανάσταση; («επειδή για αυτόν όλοι είναι ζωντανοί» σημείωση μελέτης για Λου 20:38, nwtsty)

  • Σο σικλιαρντάς-τουμέν ι Ιεχωβάσκε ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά γιαβερά διαμάντια αρακχλέν κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Λου 19:​11-27

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) Χρησιμοποιήνεν ο θέμας «Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις».

 • Πρώτη Επανεπίσκεψη​—Βίντεος: (5 λεπτά) Τσσουβέν ντα συζητίνεν ο βίντεος.

 • Ομιλία: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) w14 15/8 29, 30​—Θέμας: Κερέλα Λάφι ο Ιησούς κο Εδάφια Λουκάς 20:​34-36 για την Ανάσταση σο κα Αβέλ-πες κι Πφουβ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ