Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

ΞΥΠΝΑ!

Ερώτηση: Πακιάσα ότι αξίνελα τι διορθώνας αμαρέ μπέτι συνήθειες;

Εδάφιος: Εκ 7:8α

Ντεν ο Έντυπος: Ανταβά περιοδικός βακερέλα ο συμβουλές σο ισί κι Γραφή ντα σικαβέλα σαρ μπορίνασα τι διορθώνας αμαρέ συνήθειες, κάτι σο κα αβέλ αμαρέ λατσσιμάσκε.

ΞΥΠΝΑ!

Ερώτηση: Ο αλλαγές κι ζωή αβένα σο-ντα τι κεράς. Καβά πακιάσα ότι ισί ο πιο λατσσό τρόπος για τι αντιμετωπίνας-λεν;

Εδάφιος: Εκ 7:10

Ντεν ο Έντυπος: [Σικαβέν ι σελίδα 10] Ανταβά περιοδικός βακερέλα συμβουλές ι Γραφιάκε σο μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν τι αντιμετωπίνας ο αλλαγές.

ΤΙ ΑΣΟΥΝΕΝ Ι ΝΤΕΒΛΕΣ ΝΤΑ ΚΑ ΤΖΟΥΒΝΤΙΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Ερώτηση: Σαρέ ο τζενέ τθερένα ναβ, σαρ τθεράσα αμέν-ντα. Ο Ντεβέλ όμως τθερέλα ναβ; Κάβα ισί λέσκο ναβ;

Εδάφιος: Ψλ 83:18

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά βιβλιάριος εξηγίνελα γιαβερά-ντα πράγματα σο σικλιαρέλα-αμέν η Αγία Γραφή ι Ντεβλέσκε. [Σικαβέν ο σελίδες 6 ντα 7]

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.