Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

8-14 Αυγούστου

ΨΑΛΜΟΙ 92-101

8-14 Αυγούστου
 • Ύμνος 28 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Αβένα Μπουτ Ζουρανέ Πνευματικά Όταν Πφουριόνα»: (10 λεπτά)

  • Ψλ 92:12—Ο δίκαιοι συνεχίνενα τι νικαβέν πνευματικούς καρπούς (w07 15/9 32· w06 15/7 σ. 13 ¶2)

  • Ψλ 92:13, 14—Ο πφουρέ μπορίνενα τι αβέν μπουτ ζουρανέ πνευματικά παρόλο σο λένγκο σώμας ναστί κερέλα μπουτ πράγματα (w14 15/1 σ. 26 ¶17· w04 15/5 σ. 12 ¶9, 10)

  • Ψλ 92:15—Ο πφουρέ μπορίνενα τι βακερέν κο γιαβερά οντουλένγκε σο ντικχλέ ντα νακχλέ πουμαρέ ζωγιάτε για τι βοηθίνεν-λεν (w04 15/5 σ. 12-14 ¶13-18)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ψλ 99:6, 7—Σόσκε ισί ο Μωυσής, ο Ααρών ντα ο Σαμουήλ λατσσέ παραδείγματα; (w15 15/7 σ. 8 ¶5)

  • Ψλ 101:2—Σο μανγκέλα τι βακερέλ τι “πφιράς αντρέ αμαρέ κχερέστε με την ακεραιότητα σο τθερέλα αμαρό γκι”; (w05 1/11 σ. 24 ¶14)

  • Σο σικλιαρέλα-μαν για τον Ιεχωβά ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά σημεία σο αρακχλόμ κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα μπορίναβα τι χρησιμοποιήναβ κο έργος κι Ντεβλέσκο;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Ψλ 95:1–96:13

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) g16.4 ανγκλαϊνί σελίδα—Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν επανεπίσκεψη.

 • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) g16.4 ανγκλαϊνί σελίδα—Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν ι γιαβέρ επίσκεψη.

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) bh σ. 161, 162 ¶18, 19—Βοηθίνεν ι τζενές σο κερέλα μελέτη τι αγαβέλ σαρ μπορίνελα τι κερέλ πι ζωγιάτε οντουλά σο διαβάνελα.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 4

 • Πφουράλεν—Οντουβά σο Κερένα Ισί Σημαντικός (Ψλ 92:12-15): (15 λεπτά) Συζήτηση. Τσσουβέν ο βίντεος Ηλικιωμένοι—Ο Ρόλος σας Είναι Σημαντικός, σο ισί κο tv.jw.org/#el. (Τραμπίνεν ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΝΤΕΟ > Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.) Σοράν μανγκέν κατά πφραλά τι βακερέν ο σημαντικά πράγματα σο σικλιάσα ανταλέσταρ σο ντικχλάμ. Βακερέν ι πφουρένγκε τι κερέν λάφι οντουλένγκε σο ντικχλέ, νακχλέ ντα σικλιλέ πουμαρέ ζωγιάτε, για τι βοηθίνεν ι τερνέν. Βακερέν ι τερνένγκε τι μανγκέν συμβουλές κατά πφουρέ πφραλά κάνα λένα σημαντικές αποφάσεις πουμαρέ ζωγιάτε.

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) jl μαθήματα 26-28

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 29 ντα Προσευχή