Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

29 Αυγούστου–4 Σεπτεμβρίου

ΨΑΛΜΟΙ 110-118

29 Αυγούστου–4 Σεπτεμβρίου
 • Ύμνος 29 ντα Προσευχή

 • Χάνικ Λάφια κι Αρχή (3 λεπτά ή πιο χάνικ)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

 • «Σο κα Νταβ κο Ιεχωβά;» (10 λεπτά)

  • Ψλ 116:3, 4, 8—Ο Ιεχωβά αρακχαντάς τον ψαλμωδό κατά μεριπέ (w87 15/3 σ. 24 ¶5)

  • Ψλ 116:12—Ο ψαλμωδός μανγκέλας τι σικαβέλ πι εκτίμηση κο Ιεχωβά (w09 15/7 σ. 29 ¶4, 5· w98 1/12 σ. 24 ¶3)

  • Ψλ 116:13, 14, 17, 18—Ο ψαλμωδός ισινέ αποφασισμέ τι κερέλ σαρέ ο υποχρεώσεις σο τθερέλας κο Ιεχωβά (w10 15/4 σ. 27, πλαίσιος)

 • Χαντζουβάσα για τι Αρακχάς Διαμάντια κι Γραφή: (8 λεπτά)

  • Ψλ 110:4—Σο ισί η “σοβέλ” σο βακέρντιβελα ανταλέ εδαφιόστε; (w14 15/10 σ. 11 ¶15-17· w06 1/9 σ. 14 ¶1)

  • Ψλ 116:15—Σε εκ ομιλία κηδείας, σόσκε δεν πρέπει τι βακέρντιβελ ανταβά εδάφιος ι μουλέσκε; (w12 15/5 σ. 22 ¶2)

  • Σο σικλιαρέλα-μαν για τον Ιεχωβά ο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα;

  • Καλά σημεία σο αρακχλόμ κο διάβασμας κατά Αγία Γραφή ανταγιά εβδομάδα μπορίναβα τι χρησιμοποιήναβ κο έργος κι Ντεβλέσκο;

 • Διάβασμας Κατά Αγία Γραφή: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) Ψλ 110:1–111:10

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΑΡΑΣ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

 • Η Πρώτη Φαρ σο Τζάσα: (2 λεπτά ή πιο χάνικ) ll 16—Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν επανεπίσκεψη.

 • Επανεπίσκεψη: (4 λεπτά ή πιο χάνικ) ll 17—Βακερέν χάνικ λάφια για τι μπορίνεν τι κερέν ι γιαβέρ επίσκεψη.

 • Μελέτη Κατά Αγία Γραφή: (6 λεπτά ή πιο χάνικ) bh σ. 179-181 ¶17-19—Βοηθίνεν οντουλές σο κερένα-λες μελέτη τι αγαβέλ σαρ μπορίνελα τι κερέλ πι ζωγιάτε οντουλά σο διαβαντάς.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ύμνος 21

 • «Σικλιαρέν ι Αλήθεια»: (7 λεπτά) Συζήτηση.

 • «Εκστρατεία για τι Ντας ι Σκοπιά κο Σεπτέμβριος»: (8 λεπτά) Συζήτηση. Τσσουβέν ο πρώτος βίντεος σο σικαβέλα σαρ τι ντας ι Σκοπιά για το Σεπτέμβριος, ντα σοράν συζητίνεν ο σημαντικά σημεία. Βοηθίνεν ι πφραλέν τι τθερέν ενθουσιασμός για την εκστρατεία ντα βακερέν λένγκε τι κερέν βοηθητικός σκαπανικός.

 • Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη: (30 λεπτά) yc μάθημας 3

 • Σο Σικλιλάμ Αντιβές ντα σο κα Σικλιάς ι Γιαβέρ Εβδομάδα (3 λεπτά)

 • Ύμνος 144 ντα Προσευχή

  Μα Μπιστρέν: Προτού τι βακερέν ο νεβό ύμνος, τσσουβέν εκ φαρ ι μουσική.