Κερένα μελέτη κατά Αγία Γραφή κι Τσεχία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Απρίλιος 2018

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Συζητήσεις σο τθερένα τι κερέν ι Γραφιάσαρ ντα εκ ευτυχισμέ ζωή.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Η Γιορτή του Πάσχα ντα η Ανάμνηση​—Σαρ Μοιάζενα ντα σο Διαφορές Τθερένα

Παρόλο σο η γιορτή του Πάσχα να μανγκέλας τι σικαβέλ ι Ανάμνηση, μερικά πράγματα κατά Πάσχας ισί σημαντικά αμένγκε.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τζαν ντα Κερέν Μαθητέν​—Σόσκε, Κατέ ντα Σαρ;

Κεράσα μαθητέν κάνα σικλιαράσα-λεν τι κερέν σαρέ οντουλά σο βακερντάς ο Ιησούς. Επίσης, σικλιαράσα-λεν τι κερέν οντουλά σο σικλιλέ ντα τι ακολουθίνεν λέσκο παράδειγμας.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Κεράς Λάφι ντα τι Σικλιαράς ι Ντεβλέσκε​—Σημαντικός για τι Κεράς Μαθητέν

Ο Ιησούς ντινάς ι εντολή οντουλέντε σο ακολουθίνενα-λες τι τζαν ντα τι κερέν μαθητέν. Σο μανγκέλα τι βακερέλ ανταβά; Σαρ κα βοηθίνας ι τζενέν τι κερέν πνευματική πρόοδος;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Συγχωρίντιβενα το Αμαρτίες»

Σο σικλιάσα κατά θαύμας σο ισί κο Μάρκος 2:​5⁠-12; Σαρ μπορίνενα ανταλά εδάφια τι βοηθίνεν-αμέν όταν ισινάμ νασφαλέ;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Θεραπεία κο Ντιβές του Σαββάτου

Σόσκε στεναχωρισάλο μπουτ ο Ιησούς ι παπαζίντζαρ σο ισινέ Ιουδαίοι; Καλά ερωτήσεις σικαβένα αμένγκε άμα πφαμπάσα ι τζενένγκε σαρ ο Ιησούς;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιησούς Τθερέλα ι Ζορ τι Αναστίνελ Αμαρέ Αγαπημέ Τζενέν σο Μουλέ

Όταν σκεφτίνενα ο ιστορίες ι Γραφιάκε σο βακερένα για το αναστάσεις τουμαρί πίστη για την ανάσταση τουμαρέ αγαπημέ τζενένγκι κα αβέλ πιο ζουρανί.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Χρησιμοποιήνεν Σωστά ο Εργαλεία σο Τθερένα για τι Σικλιαρέν

Για τι σικλιαράς σωστά, πρέπει τι χρησιμοποιήνας λατσσές αμαρέ εργαλεία. Καβά ισί ο πιο σημαντικός εργαλείος; Σαρ μπορίνασα τι χρησιμοποιήνας πιο λατσσές ο εργαλεία σο τθεράσα για τι σικλιαράς;