Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

ΞΥΠΝΑ!

Ερώτηση: Μπουτ φαρ κι τηλεόραση τσσουβένα έργα τζατζιένγκε, με μάγισσες, με μάγους ντα με δράκουλες. Πακιάσα ότι μπορίνασα τι ντικχάς ασακέ πράγματα για τι νακχέλ αμαρό σαάτι ή πακιάσα ότι ισί επικίνδυνα;

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός, ο Ξύπνα!, σικαβέλα σόσκε ο τζενέ μπεϊντίνενα μπουτ ασακέ έργα, βιβλία ντα βιντεοπαιχνίδια, ντα σο γκεράντιβελα μπαγιά παλάλ ασακέ πραγματένταρ.

ΣΙΚΛΙΑΡΕΝ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ

Ερώτηση: Σαρ κα σταματίνελ η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι ο προβλήματα σο ισί κο ντουνιάς;

Εδάφιος: Ματ 6:10

Αλήθεια: Η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα ανέλ ειρήνη ντα ασφάλεια κι πφουβ—ακριβώς οντουβά σο κερντάς κο ουρανός.

ΣΟ ΙΣΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΙ; (Επανεπίσκεψη)

Ερώτηση: [Σικαβέν ι ερώτηση σο ισί κι παλαϊνί σελίδα κι φυλλαδιόσκι] Σαρ κα αβέλ η ζωή όταν η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα κυβερνίνελ;

Εδάφια: Ψλ 37:29· Ησ 65:21-23

Ντεν ο Έντυπος: [Σικαβέν ο βιβλιάριος Λατσσέ Αμπέρια] Ο μάθημας 7 ακαλέ βιβλιαριόσκο σικαβέλα σο κα κερέλ ο Ντεβέλ αμένγκε. [Αρχίνεν μελέτη κατά βιβλιάριος]

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.