Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 7

Μανγκάσα ι Ιεχωβάς, Αμαρέ Νταντές, Αντράλ Αμαρέ Γκίσταρ

Μανγκάσα ι Ιεχωβάς, Αμαρέ Νταντές, Αντράλ Αμαρέ Γκίσταρ

«Αμέν μανγκάσα επειδή πρώτα βοβ μανγκλάς-αμέν».​—1 ΙΩΑΝ. 4:19.

ΥΜΝΟΣ 152 Αμαρί Ζορ, Αμαρί Ελπίδα, Αμαρί Σιγουριά

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1, 2. Σόσκε ντα σαρ πουταρντάς αμένγκε ο Ιεχωβά ο ντρομ τι αβάς αντρέ λέσκε φαμιλιάτε;

Ο ΙΕΧΩΒΑ βακερντάς αμένγκε τι αβάς λέσκε φαμιλιάτε σο ισί πφερντί τζενέντζαρ σο ντένα-λες λατρεία. Σο σουκάρ ισί ανταβά! Αντρέ αμαρέ φαμιλιάτε ισί τζενέ σο ντινέ πουμαρί ζωή κο Ντεβέλ ντα πακιάνα κι θυσία λέσκε Τσσαβέσκι. Ισινάμ εκ ευτυχισμέ φαμιλί. Ισί πφερντί αμαρί ζωή ακανά ντα χαιρίνασα σο μπεκλεντίνασα τι τζουβντιάς για πάντα, είτε κο ουρανός είτε κο Παράδεισος κι πφουβ.

2 Ο Ιεχωβά μανγκλάς-αμέν αζόμ μπουτ σο κερντάς εκ μπαρί θυσία ντα πουταρντάς αμένγκε ο ντρομ για τι αβάς αντρέ λέσκε φαμιλιάτε. (Ιωάν. 3:​16) “Για τι κιντιάς ντιντιλό κάτι μπουτ πααλίς”. (1 Κορ. 6:​20) Αντράλ κατά λύτρος, ο Ιεχωβά αντάς-αμέν πασέ πέστε. Τθεράσα ο προνόμιος τι βακεράς ι πιο μπαρέσκε κο σύμπαν «Ντάντε». Ντα σαρ ντικχλάμ κο γιαβέρ μάθημας, ο Ιεχωβά ισί ο πιο λατσσό Ντατ.

3. Καλά ερωτήσεις μπορεί τι κεράς; (Ντικχέν ο πλαίσιος-ντα « Ντέλα-μαν ο Ιεχωβά Σημασία;»)

3 Σαρ εκ συγγραφέας ι Γραφιάκο, αντικάς αμέν-ντα μπορεί τι πουτσάσα: «Σο κα νταβ κο Ιεχωβά σαρέ ι λατσσιμάσκε σο κερντάς μάνγκε;» (Ψαλμ. 116:​12) Η απάντηση ισί ότι ποτές ναστί κα ντας αμαρέ Νταντές ι Ιεχωβάς σαρέ οντουλά σο κερντάς αμένγκε. Παρόλο σο ανταβά ισί μπαγιά, λέσκι αγάπη κερέλα-αμέν τι μανγκάς-λες αμέν-ντα. Ο απόστολος Ιωάννης γραφιντάς: «Αμέν μανγκάσα επειδή πρώτα βοβ μανγκλάς-αμέν». (1 Ιωάν. 4:​19) Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς αμαρέ Νταντέσκε ι Ιεχωβάσκε ότι μανγκάσα-λες;

 ΤΙ ΑΤΣΣΟΝ ΠΑΣΕ ΚΟ ΙΕΧΩΒΑ

Σικαβάσα ότι μανγκάσα αμαρέ Νταντές, ι Ιεχωβάς, αντράλ αμαρέ γκίσταρ κάνα ατσσάσα πασέ λέστε αντράλ κατά προσευχή, κάνα ντάσα-λες καν ντα κάνα βοηθίνασα γιαβερέν τι μανγκέν-λες (Ντικχέν ο παράγραφοι 4-14)

4. (α) Σόσκε πρέπει τι κεράς ο πιο λατσσό για τι τζας πασέ κο Ιεχωβά σαρ βακερέλα ο εδάφιος Ιακώβου 4:​8; (β) Σαρ τζάσα πασέ κο Ιεχωβά;

4 Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι τζας πασέ λέστε ντα τι κεράς λέσαρ λάφι. (Διαβάνεν Ιακώβου 4:8) Βακερέλα αμένγκε “μα τι τσσιναβάς τι κεράς προσευχή” ντα ασουνέλα-αμέν κάνα-ντα κεράσα λέσαρ λάφι. (Ρωμ. 12:​12) Ποτές να τθερέλα αζόμ μπουτ πράγματα τι κερέλ σο ναστί κα ασουνέλ-αμέν ντα ποτές νανέ κχινό. Αμέν ασουνάσα-λες κάνα διαβάνασα ι Αγία Γραφή ντα αμαρέ έντυπα σο βοηθίνενα-αμέν τι αγαβάς-λα. Ντα ασουνάσα ι Ιεχωβάς κάνα τθεράσα αμαρί γκοντί κο συναθροίσεις. Σαρ ο τσσαβέ πρέπει τι κερέν λάφι πουμαρέ νταντέσαρ ντα πουμαρέ νταγιάσαρ για τι ατσσόν πασέ λέντε, αντικάς αμέν-ντα πρέπει τι κεράς λάφι ι Ιεχωβάσαρ για τι ατσσάς πασέ λέστε.

Ντικχ ι παράγραφος 5

5. Σαρ κα κεράς πιο λατσσέ αμαρέ προσευχές;

5 Τουμέν, σο προσευχές κερένα; Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι πουτράς λέσκε αμαρό γκι αντράλ κατά προσευχή. (Ψαλμ. 62:8) Ισί λατσσό τι πουτσάς-αμέν: “Σαρ ισί μο προσευχές; Ισί σαρ μηνύματα σο κεράβα-λεν αντιγραφή ντα μπουτσσαβάβα-λεν μπουτέ τζενένγκε σιγκιαριμάσαρ ή σαρ εκ γράμμας σο γραφίναβα εκχέ τζενέσκε αντράλ μι γκίσταρ;” Σίγουρα μανγκένα ι Ιεχωβάς αντράλ τουμαρέ γκίσταρ ντα μανγκένα τι ατσσόν πασέ λέστε. Για τι κερέν-λες ανταβά, πρέπει τι κερέν λέσαρ λάφι μπουτ φαρ. Μουτθαβέν λέσκε σο-ντα ισί γκεραντό τουμαρέ γκοντιάτε ντα τουμαρέ γκίστε. Βακερέν λέσκε κατάρ λένα χαρά ντα σο ανέλα τουμένγκε ντουκχ. Τι αβέν σίγουροι ότι μπορίνενα τι μανγκέν λέσταρ βοήθεια.

6. Σο πρέπει τι κεράς για τι ατσσάς πασέ αμαρέ Νταντέστε κο Ιεχωβά;

6 Για τι ατσσάς πασέ αμαρέ Νταντέστε κο Ιεχωβά, πρέπει πάντα τι αβάς πφερντέ εκτίμηση λέσκε. Σαρ ο ψαλμωδός βακεράσα: «Καζόμ μπουτ ισί οντουλά σο κερντάν, Ιεχωβά Ντέβλα μου, σουκάρ πράγματα ντα σκέψεις αμένγκε! Καέκ νανέ σαρ τούτε· άμα κα μανγκάβας τι κεράβ λάφι ντα τι πουτράβ ανταλένγκε, κα αβένας αζόμ μπουτ σο ναστί κα βακεράβας-λεν σαρέ!» (Ψαλμ. 40:5) Να εκτιμίνασα απλώς ι Ιεχωβάς, αλλά σικαβάσα-ντα αμαρί εκτίμηση οντουλέντζαρ σο βακεράσα ντα κεράσα. Ανταβά κερέλα-αμέν τι αβάς διαφορετικοί μπουτέ τζενένταρ αντιβές. Τζουβντιάσα εκχέ ντουνιάστε σο ο τζενέ να εκτιμίνενα οντουλά σο κερέλα ο Ντεβέλ λένγκε. Ντα εκ πράγμας σο σικαβέλα ότι τζουβντιάσα «κο τελευταία ντιβεσά» ισί ότι ο τζενέ ισί αχάριστοι. (2 Τιμ. 3:1, 2) Μα τι αβάς ποτές ασακέ τζενέ!

7. Σο μανγκέλα ο Ιεχωβά τι κεράς, ντα σόσκε;

7 Ο νταντά ντα ο νταγιά να μανγκένα λένγκε τσσαβέ τι χαν-πες, αλλά τι αβέν αγαπημέ. Αντικάς ο Ιεχωβά-ντα, μανγκέλα σαρέ λέσκε τσσαβέ τι τζαν-λεν λατσσές ο εκ ι γιαβερέσαρ. Ντα η αγάπη σο τθεράσα ο εκ ι γιαβερέσκε σικαβέλα ότι ισινάμ αληθινοί Χριστιανοί. (Ιωάν. 13:​35) Σαρ ο ψαλμωδός βακεράσα: «Καζόμ λατσσό ντα καζόμ σουκάρ ισί τι τζουβντιόν ο πφραλά μαζί ντα ενωμέ!» (Ψαλμ. 133:1) Κάνα μανγκάσα ι πφραλέν ντα ι πφενίν, σικαβάσα κο Ιεχωβά ότι μανγκάσα-λες. (1 Ιωάν. 4:​20) Σο σουκάρ ισί τι αβάς αντρέ εκχέ φαμιλιάτε πφραλέντζαρ ντα πφενίντζαρ σο σικαβένα “λατσσιπέ ντα σο τζιτζίνενα ο εκ ι γιαβερέσκε με αγάπη”!​—Εφεσ. 4:32.

ΓΙΑ ΤΙ ΣΙΚΑΒΕΝ ΤΟΥΜΑΡΙ ΑΓΑΠΗ, ΝΤΕΝ ΚΑΝ

Ντικχ ι παράγραφος 8

8. Καβά ισί ο πιο σημαντικός λόγος σο ντάσα καν ι Ιεχωβάς σαρ βακερέλα ο εδάφιος 1 Ιωάννη 5:3;

8 Ο Ιεχωβά μπεκλεντίνελα κατά τσσαβέ τι ντεν καν πουμαρέ νταντές ντα πουμαρέ νταγιά ντα μπεκλεντίνελα αμένταρ  τι ντας-λες καν. (Εφεσ. 6:1) Αξίνελα τι ντας-λες καν σόσκε ισί Οντουβά σο κερντάς-αμέν, Οντουβά σο ατσσικιαρέλα-αμέν τζουβντέ ντα ο πιο γκοντιαβέρ Ντατ σαριλένταρ. Όμως, ο πιο σημαντικός λόγος σο ντάσα-λες καν ισί ότι μανγκάσα-λες. (Διαβάνεν 1 Ιωάννη 5:3) Παρόλο σο πρέπει τι ντας καν ι Ιεχωβάς για μπουτ λόγους, βοβ να ζορισκιαρέλα-αμέν τι κεράς-λες ανταβά. Ντινάς-αμέν ι ελευθερία τι τραμπίνας σο κα κεράς, οτθάρ χαιρίνελα κάνα τραμπίνασα τι ντας-λες καν επειδή μανγκάσα-λες.

9, 10. Σόσκε ισί σημαντικός τι τζανάς ο κανόνες ι Ντεβλέσκε ντα τι κεράς-λεν;

9 Ο νταντά ντα ο νταγιά μανγκένα τι αβέν αρακχαντέ λένγκε τσσαβέ. Οντουλέσκε, τσσουβένα λένγκε κανόνες σο ισί λένγκε λατσσιμάσκε. Κάνα ο τσσαβέ ντένα καν λένγκε λαφίντε, σικαβένα ότι ντένα λένγκε μπέσα ντα ότι σεβάνενα-λεν. Καζόμ πιο σημαντικός ισί τι τζανάς ο κανόνες αμαρέ Νταντέσκε ι Ιεχωβάσκε ντα τι κεράς-λεν! Κάνα κεράσα-λες ανταβά, σικαβάσα λέσκε ότι μανγκάσα-λες ντα σεβάνασα-λες, ντα κεράσα λατσσιπέ αμένγκε-ντα. (Ησ. 48:​17, 18) Αλλά κον να ντέλα καν κο Ιεχωβά ντα κο κανόνες λέσκε, κο τέλος κερέλα πέσκε ζιάνι.​—Γαλ. 6:7, 8.

10 Κάνα τζουβντιάσα αντικάς σαρ μανγκέλα ο Ιεχωβά, αρακχαβάσα-αμέν κατά πράγματα σο μπορεί τι κερέν αμένγκε ζιάνι κο σώμας, κο γκι ντα κι φιλία σο τθεράσα ι Ντεβλέσαρ. Ο Ιεχωβά τζανέλα καβά ισί ο πιο λατσσό αμένγκε. Η Ορόρα, σο τζουβντιόλα κο Ηνωμένες Πολιτείες, βακερέλα:  «Τζανάβα ότι κάνα ντάσα καν ι Ιεχωβάς, τθεράσα πάντα ι πιο λατσσί ζωή». Ανταβά ισί μπαγιά σαρέ αμένγκε. Σαρ βοηθίντιλεν τουμέν επειδή ντένα καν ι Ιεχωβάς;

11. Σαρ βοηθίνελα-αμέν η προσευχή;

11 Η προσευχή βοηθίνελα-αμέν τι ντας καν ατζέ-ντα κάνα ανταβά ισί δύσκολος. Μπάζιμα ισί μπουτ δύσκολος τι ντας καν ι Ιεχωβάς σόσκε σαρέ ισινάμ ατελείς, αλλά πρέπει τι μαράς-αμέν συνέχεια για μα τι αμαρτίνας. Ο ψαλμωδός μολιντάς ι Ντεβλές: «Κερ μο γκι τι μανγκέλ τι ντελ-τουτ καν». (Ψαλμ. 51:​12) Η Ντενίζ, σο ισί τακτική σκαπάνισσα, βακερέλα: «Κάνα αγαβάβα ότι ζορίντιβαβα τι νταβ καν σε εκ εντολή ι Ιεχωβάσκι, προσευχίντιβαβα τι ντελ-μαν ζορ τι κεράβ ο σωστός». Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ιεχωβά πάντα κα ντελ απάντηση ασακέ προσευχιέντε.​—Λουκ. 11:​9-13.

ΒΟΗΘΙΝΕΝ ΓΙΑΒΕΡΕΝ-ΝΤΑ ΤΙ ΜΑΝΓΚΕΝ ΑΜΑΡΕ ΝΤΑΝΤΕΣ

12. Σο πρέπει τι κεράς σαρ βακερέλα ο εδάφιος Εφεσίους 5:1;

12 Διαβάνεν Εφεσίους 5:1. Σαρ «αγαπημέ τσσαβέ» ι Ιεχωβάσκε, κεράσα ο πιο λατσσό για τι μοιάζας λέστε. Μοιάζασα λέστε κάνα μανγκάσα ι γιαβερέν, σικαβάσα λένγκε λατσσιπέ ντα συγχωρίνασα-λεν. Κάνα ντικχένα ο τζενέ σο να τζανένα ι Ντεβλές ο λατσσέ πράγματα σο κεράσα, μπορεί τι μανγκέν τι σικλιόν πιο μπουτ λέσκε. (1 Πέτρ. 2:​12) Ο νταντά ντα ο νταγιά πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν πουμαρέ τσσαβένγκε σαρ ο Ιεχωβά. Αντικάς λένγκε τσσαβέ μπορεί τι  μανγκέν βον-ντα τι αβέν αμαλά αμαρέ λατσσέ Νταντέσαρ.

Ντικχ ι παράγραφος 13

13. Σο πρέπει τι κεράς για τι αρακχάς θάρρος;

13 Εκ χουρντό τσσαβό καμαρώνελα πι νταντές ντα μπεϊντίνελα τι κερέλ λάφι λέσκε. Αντικάς αμέν-ντα, καμαρώνασα αμαρέ Νταντές, ι Ιεχωβάς, ντα μανγκάσα τι σικλιόν λέσκε γιαβερά-ντα. Αντρέ αμαρέ γκίστε, σαρέ νιωθίνασα σαρ ο βασιλιάς Δαβίδ, σο γραφιντάς: «Κα ισαράβ-μαν ι Ιεχωβάσκε». (Ψαλμ. 34:2) Σο αβέλα-πες όμως άμα ισινάμ λατζανέ; Σαρ κα αρακχάς θάρρος; Κεράσα-λες ανταβά κάνα τθεράσα αμαρέ γκοντιάτε καζόμ χαρά κα ντας ι Ιεχωβάς ντα καζόμ μπουτ κα βοηθίντιβεν ο γιαβερά άμα κα σικλιόν λέσκε. Ο Ιεχωβά κα ντελ-αμέν ο θάρρος σο χρειαζίντιβασα. Σαρ βοηθιντάς ι πφραλέν κο πρώτος αιώνας, αντικάς κα βοηθίνελ αμέν-ντα.​—1 Θεσ. 2:2.

14. Σόσκε ισί σημαντικός τι κεράς μαθητέν;

14 Ο Ιεχωβά να ξεχωρίνελα ι τζενέν ντα χαιρίνελα κάνα ντικχέλα-αμέν τι σικαβάς αγάπη σαβέ τι μανγκές τζενένγκε. (Πράξ. 10:​34, 35) Εκ μπουτ λατσσό τρόπος για τι κεράς-λες ανταβά ισί τι βακεράς λένγκε ο λατσσέ αμπέρια. (Ματθ. 28:​19, 20) Σόσκε; Οντουλά σο ασουνένα-αμέν μπορίνενα τι κερέν πιο λατσσί πουμαρί ζωή ακανά ντα τι τζουβντιόν για πάντα.​—1 Τιμ. 4:16.

ΤΙ ΜΑΝΓΚΕΝ ΑΜΑΡΕ ΝΤΑΝΤΕΣ ΝΤΑ ΤΙ ΑΒΕΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕ

15, 16. Σόσκε ισινάμ ευτυχισμέ;

15 Ο Ιεχωβά ισί μπουτ λατσσό Ντατ ντα μανγκέλα λέσκι φαμιλί τι αβέλ ευτυχισμέ. (Ησ. 65:​14) Μπουτ πράγματα ντένα-αμέν χαρά ακανά, ατζέ-ντα άμα τθεράσα δυσκολίες. Για παράδειγμας, ισινάμ σίγουροι ότι αμαρό Ντατ ο Ιεχωβά μανγκέλα-αμέν αντράλ πι γκίσταρ. Τζανάσα λατσσές σο βακερέλα ο Λάφι ι Ντεβλέσκο, η Αγία Γραφή. (Ιερ. 15:​16) Επίσης, ισινάμ εκχέ φαμιλιάτε τζενέντζαρ σο μανγκένα ι Ιεχωβάς, μανγκένα λέσκε νόμους ντα μανγκένα ο εκ ι γιαβερές.​—Ψαλμ. 106:4, 5.

16 Να χασαράσα αμαρί χαρά σόσκε ισινάμ σίγουροι ότι η ζωή κα αβέλ ατζέ πιο λατσσί. Τζανάσα ότι ο Ιεχωβά μπουτ σουγκό κα νασκιαρέλ σαρέ ι πφιρνέν ντα ότι λέσκε Βασιλειάτε η πφουβ κα αβέλ πάλι Παράδεισος. Μπεκλεντίνασα επίσης τι τζουβντιόν ο μουλέ ντα τι αβέν πάλι πουμαρέ αγαπημέ τζενέντζαρ. (Ιωάν. 5:​28, 29) Σο χαρά κα ντελ-αμέν ανταβά! Ντα ο πιο σημαντικός, ισινάμ σίγουροι ότι ατζεχάνικ σαρέ κο ουρανός ντα κι πφουβ κα ντεν αμαρέ λατσσέ Νταντέστε ι δόξα, ο ισαριπέ ντα ι αφοσίωση σο αξίνελα.

ΥΜΝΟΣ 2 Ευχαριστίναβα-τουτ, Ιεχωβά

^ παρ. 5 Τζανάσα ότι αμαρό Ντατ, ο Ιεχωβά, μανγκέλα-αμέν αντράλ πι γκίσταρ ντα αντάς-αμέν πι φαμιλιάτε σο ισί πφερντί τζενέντζαρ σο ντένα-λες λατρεία. Ανταβά κερέλα-αμέν τι μανγκάς-λες αμέν-ντα. Σαρ κα σικαβάς αμαρέ Νταντέσκε σο πφαμπόλα αμένγκε ότι μανγκάσα-λες; Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς μερικά πράγματα σο μπορίνασα τι κεράς.