Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 9

Αγάπη ντα Δικαιοσύνη κο Πουρανό Ισραήλ

Αγάπη ντα Δικαιοσύνη κο Πουρανό Ισραήλ

«Βοβ μανγκέλα ι δικαιοσύνη ντα ο σωστός. Η αφοσιωμέ αγάπη ι Ιεχωβάσκι πφερέλα ι πφουβ».​—ΨΑΛΜ. 33:5.

ΥΜΝΟΣ 152 Αμαρί Ζορ, Αμαρί Ελπίδα, Αμαρί Σιγουριά

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1, 2. (α) Σο μανγκάσα σαρέ; (β) Καλέ πραγμάσκε μπορίνασα τι αβάς σίγουροι;

ΣΑΡΕ μανγκάσα τι μανγκέν-αμέν. Ντα σαρέ μανγκάσα τι σικαβέν αμένγκε δικαιοσύνη. Άμα παλάλ γιαβερέστε να σικαβένα αμένγκε αγάπη ντα δικαιοσύνη, μπορεί τι νιωθίνας άχρηστοι ντα απελπισμέ.

2 Ο Ιεχωβά τζανέλα ότι ρόντασα σαρέ αμαρέ γκίσαρ τι αρακχάς αγάπη ντα δικαιοσύνη. (Ψαλμ. 33:5) Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι αμαρό Ντεβέλ μανγκέλα-αμέν μπουτ ντα μανγκέλα τι σικαβέν αμένγκε δικαιοσύνη ο γιαβερά. Ανταβά αγαβάσα-λες μπουτ λατσσές κάνα ντικχάσα προσεκτικά κο Νόμος σο ντινάς ο Ιεχωβά κο Ισραηλίτες αντράλ κατά Μωυσής. Άμα πφανγκιόλα τουμαρό γκι επειδή ο γιαβερά να σικαβένα τουμένγκε αγάπη ντα δικαιοσύνη, ντικχέν σαρ ο Μωσαϊκός Νόμος * σικαβέλα καζόμ μπουτ πφαμπόλα ο Ιεχωβά πι λαόσκε.

3. (α) Σο σικλιάσα κατά Μωσαϊκός Νόμος σαρ βακερέλα κο Ρωμαίους 13:​8-10; (β) Καλέ ερωτησιέντε κα απαντίνελ ανταβά μάθημας;

3 Κατά Μωσαϊκός Νόμος σικλιάσα καζόμ πφαμπόλα αμένγκε αμαρό λατσσό Ντεβέλ, ο Ιεχωβά. (Διαβάνεν Ρωμαίους 13:​8-10) Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς σάντε χάνικ νόμοι σο ντιντιλέ κο Ισραηλίτες ντα κα απαντίνας ακαλέ ερωτησιέντε: Σόσκε βακεράσα ότι ο Νόμος στηρίντιβελας κι αγάπη; Σόσκε βακεράσα ότι ο Νόμος βοηθίνελας ι τζενέν τι αβέν δίκαιοι; Σαρ έπρεπε οντουλά σο τθερένας εξουσία τι χρησιμοποιήνεν ο Νόμος; Ντα καλέ τζενέν αρακχαβέλας συγκεκριμέ ο Νόμος; Ο απαντήσεις κα λοκχιαρέν αμαρό γκι, κα ντεν-αμέν ελπίδα  ντα κα ανέν-αμέν πιο πασέ αμαρέ λατσσέ Νταντέστε.​—Πράξ. 17:​27· Ρωμ. 15:4.

Ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΡΙΝΤΙΒΕΛΑΣ ΚΙ ΑΓΑΠΗ

4. (α) Σόσκε βακεράσα ότι ο Μωσαϊκός Νόμος στηρίντιβελας κι αγάπη; (β) Καλά εντολές βακερντάς ο Ιησούς ότι ισί ο πιο μπαρέ σαρ σικαβένα ο εδάφια Ματθαίος 22:​36-40;

4 Σο-ντα κερέλα ο Ιεχωβά κερέλα-λες από αγάπη, οτθάρ βακεράσα ότι ο Μωσαϊκός Νόμος στηρίντιβελας κι αγάπη. (1 Ιωάν. 4:8) Ο Ιεχωβά κερντάς σαρό ο Μωσαϊκός Νόμος οπράλ ντουέ σημαντικέ εντολέντε​—τι μανγκές ι Ντεβλές ντα τι μανγκές ι τζενές σο ισί πασέ τούτε. (Λευιτ. 19:​18· Δευτ. 6:5· διαβάνεν Ματθαίος 22:​36-40) Οτθάρ, ισί λογικός τι μπεκλεντίνας ότι η κάθε εκ κατά 600 περίπου εντολές σο τθερέλα ο Νόμος σικλιαρέλα-αμέν κάτι για την αγάπη ι Ιεχωβάσκι. Ντικχέν μερικά παραδείγματα.

5, 6. Σο μανγκέλα ο Ιεχωβά κατά αντρόγυνα, ντα σο τζανέλα λατσσές; Βακερέν εκ παράδειγμας.

5 Τι αβέν πιστοί τουμαρέ ρομέστε ή ρομνιάτε ντα τι φροντίνεν τουμαρέ τσσαβέν. Ο Ιεχωβά μανγκέλα ο αντρόγυνα τι τθερέν αγάπη αζόμ ζουρανί σο κα ατσσικιαρέλ εκ σαστί ζωή. (Γέν. 2:​24· Ματθ. 19:​3-6) Εκ τζενό σο τζάλα γιαβερέσαρ κερέλα εκ κατά πιο μπέτι πράγματα σο κα μπορίνελας τι κερέλ πι ρομέσκε ή πι ρομνιάκε. Οτθάρ, η έβδομη κατά Ντες Εντολές βακερέλας: “Δεν πρέπει τι τζας γιαβερέσαρ”. (Δευτ. 5:​18) Ισί αμαρτία «κο γιακχά κι Ντεβλέσκε» ντα μπουτ μπέτι πράγμας οντουλέσκε σο ατσσόλα πιστός. (Γέν. 39:​7-9) Οντουβά τζενό μπορεί τι τθερέλ πι γκίστε μπουτ μπρεσά ι ντουκχ σο αβέλα κατά προδοσία.

6 Ο Ιεχωβά τζανέλα μπουτ λατσσές σαρ συμπεριφερίντιβελα ο ρομ ντα η ρομνί ο εκ κο γιαβέρ. Μανγκέλας ο τζενέ τι συμπεριφερίντιβεν λατσσές κο τζουβλιά. Εκ ρομ σο ντέλας καν κο Νόμος κα μανγκέλας πι ρομνιά ντα να κα λέλας διαζύγιος σινανέ. (Δευτ. 24:​1-4· Ματθ. 19:3, 8) Αλλά άμα κα αβέλας-πες κάτι σοβαρός ντα κα λέλας διαζύγιος, έπρεπε τι ντελ-λα πιστοποιητικός. Ανταβά πιστοποιητικός κα αρακχαβέλας ι τζουβλιά άμα κα κατηγορίνενας-λα ψεύτικε λαφίντζαρ ότι κερντάς λουμνιπέ. Επίσης, πριν τι ντελ ο μουρς ανταβά πιστοποιητικός πι ρομνιάτε, μάλλον έπρεπε τι κερέλ λάφι ι πρεσβυτερόντζαρ σο ισινέ κι πόλη. Αντικάς, ο πρεσβύτεροι κα τθερένας ι ευκαιρία τι βοηθίνεν τι ατσσικιαρέλ ο αντρόγυνος πο μπιαβ. Κάνα ο Ισραηλίτες λένας σινανέ διαζύγιος πουμαρέ ρομνίνταρ, ο Ιεχωβά να τσσιναβέλας-λεν πάντα. Αλλά ντικχέλας ο δάκρυα ι ρομνιάκε ντα αγαβέλας λάκι ντουκχ.​—Μαλ. 2:​13-16.

Ο Ιεχωβά μανγκέλας ο τσσαβέ τι αβέν αρακχαντέ καζόμ λένγκε νταντά ντα νταγιά μπαριαρένας-λεν ντα σικλιαρένας-λεν με αγάπη (Ντικχ ο παράγραφοι 7, 8) *

7, 8. (α) Σο βακερέλας ο Ιεχωβά τι κερέν ο νταντά ντα ο νταγιά; (Ντικχ ι φωτογραφία κι ανγκλαϊνί σελίδα) (β) Σο σικλιάσα αμέν;

7 Ο Νόμος σικαβέλα ότι ο Ιεχωβά μανγκέλα μπουτ ο λατσσιπέ ι τσσαβένγκο-ντα. Βακερέλας ότι ο νταντά ντα ο νταγιά έπρεπε τι ντεν πουμαρέ τσσαβέν ο απαραίτητα για τι μπαριόν ντα τι βοηθίνεν-λεν τι αβέν αμαλά ι Ντεβλέσκε. Κάθε φαρ σο τθερένας ι ευκαιρία, έπρεπε τι βοηθίνεν πουμαρέ τσσαβέν τι εκτιμίνεν ο Νόμος ι Ιεχωβάσκο ντα τι σικλιόν τι μανγκέν ι Ντεβλές. (Δευτ. 6:​6-9· 7:​13) Ο Ιεχωβά τιμωριντάς ι Ισραηλιτέν επειδή μερικά λένγκε τσσαβένταρ αντιμετωπίνενας μπουτ μπέτι συμπεριφορά. (Ιερ. 7:​31, 33) Ο νταντά ντα ο νταγιά δεν έπρεπε τι ντικχέν πουμαρέ τσσαβέν σαρ πράγματα σο μπορίνενας μα τι ντεν-λεν προσοχή ή τι συμπεριφερίντιβεν λένγκε μπέτι. Έπρεπε τι ντικχέν-λεν σαρ κληρονομιά, εκ πολύτιμος δώρος κατά Ιεχωβά.​—Ψαλμ. 127:3.

8 Σο σικλιάσα: Ο Ιεχωβά ντικχέλα σαρ συμπεριφερίντιβελα ο ρομ ντα η ρομνί ο εκ κο γιαβέρ. Μανγκέλα ο νταντά ντα ο νταγιά τι μανγκέν πουμαρέ τσσαβέν ντα κα κρίνελ-λεν άμα συμπεριφερίντιβενα λένγκε μπέτι.

9-11. Σόσκε ντινάς ο Ιεχωβά κο Ισραηλίτες ο νόμος σο βακερέλας μα τι μανγκέν λάθος πράγματα;

9 Μα μανγκέν λάθος πράγματα. Η τελευταία κατά Ντες Εντολές βακερέλας ι  Ισραηλιτένγκε μα τι μανγκέν κάτι σο να ισινέ λένγκο. (Δευτ. 5:​21· Ρωμ. 7:7) Ο Ιεχωβά ντινάς ανταβά νόμος για τι σικλιαρέλ πι υπηρετόν κάτι μπουτ σημαντικός​—πρέπει τι αρακχαβέν πουμαρό γκι, δηλαδή πουμαρέ σκέψεις ντα αισθήματα. Βοβ τζανέλα ότι εκ τζενό πρώτα τθερέλα γκεραλέ σκέψεις ντα αισθήματα ντα σοράν κερέλα-λεν. (Παρ. 4:​23) Άμα εκ Ισραηλίτης κα μουκχέλας πο γκι τι μανγκέλ λάθος πράγματα, μπορεί μα τι σικαβέλας αγάπη κο γιαβερά. Ο βασιλιάς Δαβίδ, για παράδειγμας, κερντάς ανταβά λάθος. Ισινέ λατσσό τζενό. Αλλά εκ φαρ, μανγκλάς ι ρομνιά εκχέ γιαβερέ μουρσέσκι. Ο λάθος πράγμας σο μανγκλάς γκερντάς-λες κι αμαρτία. (Ιακ. 1:​14, 15) Κερντάς λουμνιπέ, προσπαθιντάς τι χουχαβέλ οντουλέ μουρσές ντα σοράν κανονιντάς τι μουνταρέν-λες.​—2 Σαμ. 11:​2-4· 12:​7-11.

10 Ο Ιεχωβά τζανέλας κάνα εκ Ισραηλίτης να ντέλας καν κο νόμος σο βακερέλας μα τι μανγκέλ λάθος πράγματα​—Βοβ μπορίνελα τι ντικχέλ σο τθεράσα αντρέ κο γκι. (1 Χρον. 28:9) Ανταβά νόμος βακερέλας κο Ισραηλίτες ότι έπρεπε τι πάλντεν ο σκέψεις σο γκερένα κο γκεραλέ πράγματα. Σο γκοντιαβέρ ντα λατσσό Ντατ ισί ο Ιεχωβά!

11 Σο σικλιάσα: Ο Ιεχωβά να ντικχέλα ι τζενέν σάντε αβριάλ. Ντικχέλα κον ισινάμ μπαγιά αντρ’ αμέντε, αμαρέ γκίστε. (1 Σαμ. 16:7) Ναστί γκεραβάσα λέσταρ καέκ πράγμας σο σκεφτίνασα, τθεράσα αμαρέ γκίστε ή κεράσα. Βοβ ντικχέλα ο λατσσέ ιδιότητες σο τθεράσα αντρ’ αμέντε ντα μανγκέλα τι μπαριαράς-λεν. Αλλά μανγκέλα τι αρακχάς σο λάθος πράγματα σκεφτίνασα ντα τι κεράς-λεν κουμάντος πριν τι γκερέν-αμέν κο μπέτι πράγματα.​—2 Χρον. 16:9· Ματθ. 5:​27-30.

Ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΗΘΙΝΕΛΑΣ Ι ΤΖΕΝΕΝ ΤΙ ΑΒΕΝ ΔΙΚΑΙΟΙ

12. Σο σικλιαρέλα-αμέν ο Μωσαϊκός Νόμος;

12 Ο Μωσαϊκός Νόμος σικλιαρέλα-αμέν ότι ο Ιεχωβά μανγκέλα ι δικαιοσύνη. (Ψαλμ. 37:​28· Ησ. 61:8) Ο Ιεχωβά σικαβέλα αμένγκε τέλειε τροπόσαρ σαρ τι σικαβάς δικαιοσύνη κο γιαβερά. Κάνα ο Ισραηλίτες ντένας καν κο δίκαιοι νόμοι κι Ιεχωβάσκε, βοβ ευλογίνελας-λεν. Κάνα μπιστρένας-λεν, τσσίντενας μπουτ. Ντικχέν ατζέ ντούι νόμοι κατά Ντες Εντολές.

13, 14. Σο βακερένας ο πρώτες ντούι κατά Ντες Εντολές, ντα σο λατσσιπέ κα τθερένας ο Ισραηλίτες άμα ντένας καν λέντε;

13 Τι ντεν λατρεία σάντε ι Ιεχωβάς. Ο πρώτες ντούι κατά Ντες Εντολές βακερένας κο Ισραηλίτες τι ντεν λατρεία σάντε κο Ιεχωβά ντα προειδοποιήνενας-λεν μα τι ντεν λατρεία κο είδωλα. (Έξοδ. 20:​3-6) Ανταλά εντολές να ισινέ ι Ιεχωβάσκε λατσσιμάσκε, αλλά για το λατσσιπέ λέσκε λαόσκο. Κάνα ατσσόνας αφοσιωμέ λέστε, τζουβντιόνας λατσσές. Κάνα ντένας λατρεία ι ντεβλέν σο πακιάνας ο γιαβερά λαοί, τσσίντενας μπουτ.

14 Σκεφτίνεν ι Χαναναιόν. Ντένας λατρεία κο είδωλα αντίς τι ντεν λατρεία ι αληθινέ ντα τζουβντέ Ντεβλές. Αντικάς, κερένας τζουνγκαλέ ντα πφιρνικανέ πράγματα. (Ψαλμ. 115:​4-8) Κάνα ντένας λατρεία, κερένας λουμνικανέ πράγματα ντα θυσιάνενας πουμαρέ τσσαβέν. Κάνα ο Ισραηλίτες-ντα μπιστρένας ι Ιεχωβάς ντα ντένας λατρεία κο είδωλα, κερένας τζουνγκαλέ ντα πφιρνικανέ πράγματα ντα ζιάνι πουμαρέ φαμιλίνγκε. (2 Χρον. 28:​1-4) Οντουλά σο τθερένας εξουσία μουκχένας ο δίκαιοι κανόνες ι Ιεχωβάσκε. Χρησιμοποιήνενας πουμαρί εξουσία με λάθος τρόπος ντα ζορισκιαρένας ι μπίζουρανεν ντα οντουλέν σο ναστί αρακχαβένας-πες. (Ιεζ. 34:​1-4) Ο Ιεχωβά βακερντάς κο Ισραηλίτες ότι κα κρίνελας οντουλέν σο κερένας ζιάνι κο τζουβλιά ντα κο τσσαβέ σο ναστί αρακχαβένας-πες. (Δευτ. 10:​17, 18· 27:​19) Οκιά μπάνταρ, ο Ιεχωβά ευλογίνελας πι υπηρετόν κάνα ισινέ αφοσιωμέ λέστε ντα σικαβένας δικαιοσύνη ο εκ κο γιαβέρ.​—1 Βασ. 10:​4-9.

Ο Ιεχωβά μανγκέλα-αμέν ντα τζανέλα κάνα αδικίνενα-αμέν (Ντικχ ι παράγραφος 15)

15. Σο σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε;

 15 Σο σικλιάσα: Να φταίνελα ο Ιεχωβά κάνα οντουλά σο βακερένα ότι υπηρετίνενα-λες μπιστρένα λέσκε κανόνες ντα κερένα ζιάνι λέσκε λαόσκε. Αλλά ο Ιεχωβά μανγκέλα-αμέν ντα τζανέλα κάνα αδικίνενα-αμέν. Αγαβέλα αμαρί ντουκχ πιο μπουτ από ό,τι αγαβέλα εκ ντάι ι ντουκχ πι χουρντέσκι. (Ησ. 49:​15) Ατζέ-ντα άμα να κα κερέλ κάτι σουγκό, κο σωστός σαάτι κα κρίνελ οντουλέν σο συμπεριφερισάλε μπέτι κο γιαβερά ντα να μετανιωσάλε.

ΣΑΡ ΕΠΡΕΠΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΝΕΝ Ο ΝΟΜΟΣ;

16-18. Καλέ πραγματένγκε κερέλας λάφι ο Μωσαϊκός Νόμος, ντα σο σικλιάσα αμέν;

16 Ο Μωσαϊκός Νόμος κερέλας λάφι μπουτέ πραγματένγκε σο αβένας-πες κι ζωή κι Ισραηλιτένγκι, οτθάρ ισινέ σημαντικός ο διορισμέ πρεσβύτεροι τι κρίνεν δίκαια ι Ιεχωβάσκε λαός. Τθερένας ι ευθύνη όχι σάντε τι αποφασίνεν πνευματικέ πραγματένγκε, αλλά τι κρίνεν-ντα κάνα αβένας-πες καβγκάδες ντα εγκλήματα. Ντικχέν ο παραδείγματα σο ισί πιο τελέ.

17 Άμα εκ Ισραηλίτης μουνταρέλας εκχέ τζενές, να μουνταρένας-λες οντιά στιγμή οντουλέσκε σο κερντάς. Ο πρεσβύτεροι σο ισινέ κι πόλη ρόντενας ο πράγματα προσεκτικά πριν τι αποφασίνεν άμα έπρεπε τι μουνταρέν οντουλέ τζενές. (Δευτ. 19:​2-7, 11-13) Επίσης ο πρεσβύτεροι αποφασίνενας διάφορε πραγματένγκε σο αβένας-πες κι ζωή κι Ισραηλιτένγκι​—σαρ ισινέ ο προβλήματα για το περιουσίες ή ατζέ-ντα ο προβλήματα σο τθερένας ο αντρόγυνα. (Έξοδ. 21:​35· Δευτ. 22:​13-19) Κάνα ο πρεσβύτεροι ισινέ δίκαιοι ντα ο Ισραηλίτες ντένας καν κο Νόμος, ανταβά ανέλας λατσσιπέ σαριλένγκε ντα ο λαός ντέλας δόξα ι Ιεχωβάς.​—Λευιτ. 20:7, 8· Ησ. 48:​17, 18.

18 Σο σικλιάσα: Σο-ντα κεράσα αμαρέ ζωγιάτε ισί σημαντικός ι Ιεχωβάσκε. Μανγκέλα τι αβάς δίκαιοι ντα τι μανγκάς ι γιαβερέν. Ντα ντικχέλα σο βακεράσα ντα κεράσα, ατζέ-ντα κάνα ισινάμ κορκορέ αμαρέ κχερέστε.​—Εβρ. 4:13.

19-21. (α) Σαρ έπρεπε τι συμπεριφερίντιβεν κι Ντεβλέσκο λαός ο πρεσβύτεροι ντα ο κριτές; (β) Σαρ αρακχαβέλας ο Μωσαϊκός Νόμος ι τζενέν, ντα σο σικλιάσα αμέν;

19 Ο Ιεχωβά μανγκέλας τι αρακχαβέλ ι Ισραηλιτέν κατά γιαβερά λαοί ντονταλάι σο κερένας μπέτι πράγματα. Οτθάρ, ντέλας ι εντολή κο πρεσβύτεροι ντα κο κριτές τι χρησιμοποιήνεν ο Νόμος χωρίς τι τσσίντεν καεκχέσταρ. Αλλά οντουλά σο κρίνενας δεν έπρεπε τι συμπεριφερίντιβεν κο λαός με σκληρός τρόπος. Έπρεπε τι μανγκέν ι δικαιοσύνη.​—Δευτ. 1:​13-17· 16:​18-20.

20 Ο Ιεχωβά τζιτζίνελα πι λαόσκε, οτθάρ τσσουντάς νόμοι σο αρακχαβένας-λεν κατά αδικίες. Για παράδειγμας, επειδή υπαρχίντιβελας ο Νόμος ισινέ δύσκολος τι κατηγορίντιβελ εκ τζενό σινανέ για εκ έγκλημας. Ο τζενό σο κατηγορίντιβελας τθερέλας ο δικαίωμας τι τζανέλ κον κατηγορίνελας-λες. (Δευτ. 19:​16-19· 25:1) Ντα για τι δικάντιβελ, έπρεπε τι αβέν ντούι ή πιο μπουτ μάρτυρες.  (Δευτ. 17:6· 19:​15) Σο αβέλας-πες άμα εκ Ισραηλίτης κερέλας εκ έγκλημας σο ντικχλάας-λες σάντε εκ μάρτυρας; Δεν έπρεπε τι αμντίνελ ότι να κα τιμωρίντιβελας. Ο Ιεχωβά ντικχλάας σο κερντάς. Κι φαμιλί, ο ντατ τθερέλας ι εξουσία, αλλά ανταγιά εξουσία τθερέλας όρια. Μερικές φορές, όταν ισινέ συγκεκριμέ προβλήματα εκχέ φαμιλιάτε, ο πρεσβύτεροι τθερένας ι ευθύνη τι ντικχέν σο αβιλό ντα τι λεν εκ τελική απόφαση.​—Δευτ. 21:​18-21.

21 Σο σικλιάσα: Ο Ιεχωβά ντέλα ο τέλειος παράδειγμας, ποτές να κερέλα τίποτα άδικος. (Ψαλμ. 9:7) Ευλογίνελα οντουλέν σο ντένα καν πιστά κο κανόνες λέσκε, αλλά τιμωρίνελα οντουλέν σο χρησιμοποιήνενα πουμαρί εξουσία με λάθος τρόπος. (2 Σαμ. 22:​21-23· Ιεζ. 9:9, 10) Ισί τζενέ σο κερένα μπέτι πράγματα ντα ντικχίντιβελα ότι να τιμωρίντιβενα, αλλά κάνα ο Ιεχωβά αποφασίνελα ότι αβιλό ο σωστός βακίτι, κρίντιβενα. (Παρ. 28:​13) Ντα άμα να μετανιωσάλε, σικλιόνα σουγκό ότι «ισί μπαρί νταρ τι περέλ εκ τζενό κο βαστά κι τζουβντέ Ντεβλέσκε».​—Εβρ. 10:​30, 31.

ΚΑΣ ΑΡΑΚΧΑΒΕΛΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ Ο ΝΟΜΟΣ;

Κάνα αποφασίνενας προβληματένγκε σο αβένας-πες, ο πρεσβύτεροι έπρεπε τι μανγκέν ι τζενέν ντα ι δικαιοσύνη σαρ ο Ιεχωβά (Ντικχ ι παράγραφος 22) *

22-24. (α) Καλέ τζενέν αρακχαβέλας συγκεκριμέ ο Νόμος, ντα σο σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε; (β) Καγιά προειδοποίηση αρακχάσα κο εδάφια Έξοδος 22:​22-24;

22 Ο Νόμος αρακχαβέλας συγκεκριμέ οντουλέν σο ναστί αρακχαβένας-πες, σαρ ισινέ ο ορφανά, ο χήρες ντα ο ξένοι. Ο κριτές κο Ισραήλ λιντέ ακαγιά εντολή: «Δεν πρέπει τι αδικίνες εκχέ ξενός ή εκχέ τσσαβές σο ισί μπι-νταντέσκο ντα δεν πρέπει τι λες ο σέα ι χηράκε σαρ εγγύηση για εκ δάνειος».  (Δευτ. 24:​17) Ο Ιεχωβά μανγκέλας οντουλέν σο ναστί αρακχαβένας-πες ντα πφαμπόλας λένγκε. Ντα τιμωρίνελας οντουλέν σο συμπεριφερίντιβενας λένγκε μπέτι.​—Διαβάνεν Έξοδος 22:​22-24.

23 Επίσης, ο Νόμος αρακχαβέλας ι φαμιλίν κατά σεξουαλικά εγκλήματα, οτθάρ να μουκχέλας καεκχές τι τζαλ εκχέ γιαβερέσαρ σο ισινέ λέσκε φαμιλιάταρ. (Λευιτ. 18:​6-30) Ο γιαβερά λαοί ντονταλάι κατά Ισραήλ, μουκχένας τι αβέλ-πες ανταβά πράγμας ντα πακιάνας ότι να ισινέ μπέτι, αλλά ι Ιεχωβάσκο λαός έπρεπε τι ντικχέλ ανταβά έγκλημας σαρ ντικχέλας-λες Βοβ​—εκ μπουτ μπέτι πράγμας.

24 Σο σικλιάσα: Ο Ιεχωβά μανγκέλα οντουλένταρ σο τσσουβέλα υπεύθυνους τι σικαβέν αγάπη ντα τι πφαμπόν λέσκε λαόσκε. Μισίνελα ο σεξουαλικά εγκλήματα ντα μανγκέλα σαρέ, ντα ατζέ πιο μπουτ οντουλά σο ναστί αρακχαβένα-πες, τι αβέν αρακχαντέ ντα τι συμπεριφερίντιβεν λένγκε δίκαια ο γιαβερά.

Ο ΝΟΜΟΣ, «ΒΟΥΤΣΣΑΛ Ι ΛΑΤΣΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΕΝΓΚΙ ΣΟ ΚΑ ΑΒΕΝ»

25, 26. (α) Σόσκε βακεράσα ότι η αγάπη ντα η δικαιοσύνη ισί σαρ η ανάσα ντα η ζωή; (β) Σο κα ντικχάς κο γιαβέρ μάθημας κατά σειρά ανταγιά;

25 Η αγάπη ντα η δικαιοσύνη ισί σαρ η ανάσα ντα η ζωή. Κι πφουβ, ναστί αβέλα ο εκ άμα νανέ ο γιαβέρ. Κάνα ισινάμ σίγουροι ότι ο Ιεχωβά ισί δίκαιος αμέντζαρ, αμαρί αγάπη λέσκε μπαριόλα. Ντα κάνα μανγκάσα ι Ντεβλές ντα λέσκε δίκαιοι κανόνες, ανταβά κερέλα-αμέν τι μανγκάς ι γιαβερέν ντα τι σικαβάς λένγκε δικαιοσύνη.

26 Η συμφωνία του Νόμου βοηθιντάς ι Ισραηλιτέν τι τσσίντεν πιο πασέ κο Ιεχωβά. Αλλά οτθάρ μπερί σο ο Ιησούς ντινάς πι ζωή σαρ λύτρος, ο Μωσαϊκός Νόμος τσσινάντιλο, ντα λέσκε θεσιάτε αβιλό κάτι ατζέ πιο λατσσό. (Ρωμ. 10:4) Ο απόστολος Παύλος βακερντάς ότι ο Νόμος ισί «βουτσσάλ ι λατσσέ πραγματένγκι σο κα αβέν». (Εβρ. 10:1) Κο γιαβέρ μάθημας κατά σειρά ανταγιά κα ντικχάς χάνικ ανταλέ λατσσέ πραγματένταρ ντα καζόμ σημαντική ισί η αγάπη ντα η δικαιοσύνη κι Χριστιανική κχανγκιρί.

ΥΜΝΟΣ 25 Σαρ Σικαβάσα ότι Ισινάμ Αληθινοί Μαθητές

^ παρ. 5 Ανταβά μάθημας ισί ο πρώτος από εκ σειρά σταρέ μαθηματέντζαρ σο κα σικαβέν σόσκε μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ιεχωβά πφαμπόλα αμένγκε. Ο γιαβερά τριν κα αβέν κι Σκοπιά Μάιος 2019. Οντουλέ μαθηματέντε κα ντικχάς σαρ σικαβέλα ο Ιεχωβά αγάπη ντα δικαιοσύνη κι Χριστιανική κχανγκιρί, σαρ ο πρεσβύτεροι κα αρακχαβέν ι κχανγκιρί ντα σαρ ο νταντά ντα ο νταγιά κα αρακχαβέν πουμαρέ τσσαβέν οντουλένταρ σο μανγκένα τι κερέν λένγκε λουμνικανέ πράγματα ντα σαρ κα κοβλιαράς ι ντουκχ οντουλένγκι σο κερντέ λένγκε ανταβά μπέτι πράγμας κάνα ισινέ χουρντέ.

^ παρ. 2 ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΛΑ ΤΙ ΒΑΚΕΡΕΛ: Ο περίπου 600 νόμοι σο ντινάς ο Ιεχωβά κο Ισραηλίτες αντράλ κατά Μωυσής βακέρντιβενα «ο Νόμος», «ο Νόμος ι Μωυσίσκο», «ο Μωσαϊκός Νόμος» ντα «ο εντολές». Επίσης, ο πρώτα παντς βιβλία ι Γραφιάκε (κατά Γένεση μέχρι κο Δευτερονόμιο) βακέρντιβενα μπουτ φαρ «ο Νόμος». Μερικές φορές ανταβά λάφι μανγκέλα τι σικαβέλ σαρέ ο Εβραϊκές Γραφές σο ισί γραμμέ ι Ντεβλέσκε πνευμάσαρ.

^ παρ. 60 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Καζόμ κερέλα χαμπέ, εκ Ισραηλίτισσα ντάι τθερέλα εκ σουκάρ συζήτηση πι τσσαΐντζαρ. Παλάλ, ο ντατ σικλιαρέλα πι τσσαβές τι αρακχαβέλ ι μπρακέν.

^ παρ. 64 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Πρεσβύτεροι κι μπαρί πόρτα σο τθερέλα η πόλη βοηθίνενα με αγάπη εκχέ χηρά ντα λάκε τσσαβές σο αδικιντάς-λεν εκ έμπορος.