Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 7

Τι Αβέν Κοβλέ Γκίσκε ντα τι Ντεν Χαρά ι Ιεχωβάς

Τι Αβέν Κοβλέ Γκίσκε ντα τι Ντεν Χαρά ι Ιεχωβάς

«Ρόντεν ι Ιεχωβάσκε, σαρέ τουμέν σο ισινέν κοβλέ γκίσκε . . . Ρόντεν για τι τθερέν κοβλό γκι».​—ΣΟΦ. 2:3.

ΥΜΝΟΣ 95 «Ελάν Ντικχέν ότι ο Ιεχωβά Ισί Λατσσό»

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1, 2. (α) Σο βακερέλα η Γραφή ι Μωυσίσκε, ντα σο κερντάς; (β) Σόσκε ισί σημαντικός τι αβάς κοβλέ γκίσκε;

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ βακερέλα ότι ο Μωυσής «τθερέλας μπουτ πιο κοβλό γκι σαρέ κατά τζενέ οπράλ κι πφουβ». (Αριθ. 12:3) Μήπως ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι να τθερέλας ζορ, σακιντίνελας τι λελ αποφάσεις ή ισινέ νταρανό; Αντικάς μπορεί τι βακερέν κάποιοι εκχέ τζενέσκε σο ισί κοβλέ γκίσκο. Αλλά ανταβά νανέ μπαγιά. Ο Μωυσής τθερέλας ζορ, λέλας αποφάσεις ντα ισινέ μπίνταρανο υπηρέτης ι Ντεβλέσκο. Με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι, αντιμετωπιντάς ι ζουρανέ βασιλιάς σο τθερέλας η Αίγυπτος, οδηγιντάς μάλλον 3.000.000 τζενέν αντράλ κατά έρημος ντα βοηθιντάς ι Ισραηλιτέν τι νικίνεν πουμαρέ ντουσμανίν.

2 Αμέν να τθεράσα ο δυσκολίες σο τθερέλας ο Μωυσής, αλλά κάθε ντιβές τθεράσα τι κεράς τζενέντζαρ ή με καταστάσεις σο δυσκολίνενα-αμέν τι αβάς κοβλέ γκίσκε. Όμως, ισί μπουτ σημαντικός τι αβάς αντικάς επειδή ο Ιεχωβά ντέλα πο λάφι ότι «ο τζενέ σο ισί κοβλέ γκίσκε . . . κα τθερέν πουμένγκε ι πφουβ». (Ψαλμ. 37:​11) Τουμέν κα βακερένας ότι ισινέν κοβλέ γκίσκε; Ο γιαβερά κα βακερένας-λες ανταβά; Πριν τι απαντίνας ανταλέ σημαντικέ ερωτησιέντε, χρειαζίντιβελα τι τζανάς καλά τζενέ ισί κοβλέ γκίσκε.

ΚΑΛΑ ΤΖΕΝΕ ΙΣΙ ΚΟΒΛΕ ΓΚΙΣΚΕ;

3, 4. (α) Καβά παράδειγμας βοηθίνελα-αμέν τι αγαβάς καλά τζενέ ισί κοβλέ γκίσκε; (β) Καλά σταρ ιδιότητες χρειαζίντιβασα για τι αβάς κοβλέ γκίσκε, ντα σόσκε;

3 Για τι αγαβάς καλά τζενέ ισί κοβλέ γκίσκε, τι σκεφτίνας εκ παράδειγμας. Σαρ εκ ζωγράφος τσσουβέλα μπερεκέτι σουκάρ χρώματα για τι κερέλ εκ πίνακας, αντικάς αμέν-ντα, για τι αβάς κοβλέ γκίσκε, πρέπει τι τθεράς μπερεκέτι σουκάρ  ιδιότητες. Μερικές ανταλένταρ ισί τι αβάς ταπεινοί, τι ντας καν, τι αβάς ήρεμοι ντα τι τθεράς ζορ αντρ’ αμέντε. Σόσκε χρειαζίντιβασα ανταλά ιδιότητες για τι ντας χαρά ι Ιεχωβάς; *

4 Σάντε ο ταπεινά τζενέ ντένα καν κο πράγματα σο μανγκέλα ο Ντεβέλ. Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι αβάς ήρεμοι. (Ματθ. 5:5· Γαλ. 5:​23) Κάνα κερέσα οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ, χολιασκιαράσα ι Μπενγκές. Οτθάρ, παρόλο σο ισινάμ ταπεινοί ντα ήρεμοι, μπουτ τζενέ κατά ντουνιάς ι Μπενγκέσκο μισίνενα-αμέν. (Ιωάν. 15:​18, 19) Οντουλέσκε, χρειαζίντιβασα τι τθεράς ζορ αντρ’ αμέντε για τι τζας κόντρα κο Μπενγκ.

5, 6. (α) Σόσκε μισίνελα ο Μπενγκ οντουλέν σο ισί κοβλέ γκίσκε; (β) Καλέ ερωτησιέντε κα απαντίνας;

5 Ο αντίθετος ι τζενέσκο σο ισί κοβλέ γκίσκο ισί ο μπαρικανό τζενό, σο να κερέλα κουμάντος πι χολί ντα να ντέλα καν ι Ιεχωβάς. Άκ’ αντικάς ισί ο Μπενγκ. Οτθάρ μισίνελα οντουλέν σο ισί κοβλέ γκίσκε! Βον σικαβένα καζόμ γκεραλό ισί σόσκε τθερένα λατσσέ ιδιότητες σο να τθερέλα βοβ. Επίσης, σικαβένα ότι ισί ψεύτης. Σόσκε; Επειδή σο-ντα τι βακερέλ ή τι κερέλ, ναστί κερέλα ι τζενέν σο ισί κοβλέ γκίσκε τι τσσιναβέν τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς!​—Ιώβ 2:​3-5.

6 Κάνα ισί δύσκολος τι αβάς κοβλέ γκίσκε; Ντα σόσκε πρέπει πάντα τι προσπαθίνας τι τθεράς κοβλό γκι; Για τι απαντίνας ανταλέ ερωτησιέντε, κα ντικχάς ο παράδειγμας σο μουκχλάς ο Μωυσής, ο τριν Εβραίοι σο λιντέ-λεν κι Βαβυλώνα ντα ο Ιησούς.

ΚΑΝΑ ΙΣΙ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΤΙ ΑΒΑΣ ΚΟΒΛΕ ΓΚΙΣΚΕ;

7, 8. Σο κερντάς ο Μωυσής κάνα να σεβαντέ-λες;

7 Κάνα τθεράσα εξουσία: Μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι ατσσόν κοβλέ γκίσκε οντουλά σο τθερένα εξουσία, ντα ατζέ πιο μπουτ κάνα εκ τζενό σο πρέπει τι ντελ-λεν καν να σεβάνελα-λεν ή βακερέλα ότι να λένα λατσσέ αποφάσεις. Αβιλό-πες ανταβά τουμένγκε; Σο κα κερένας άμα κάποιος τουμαρέ φαμιλιάταρ κα συμπεριφερίντιβελας τουμένγκε αντικάς; Ντικχέν σο κερντάς ο Μωυσής.

8 Ο Ιεχωβά τσσουντάς ι Μωυσής τι κερέλ  κουμάντος ι Ισραηλιτέν ντα χρησιμοποιηντάς-λες για τι γραφίνελ νόμοι ι λαόσκε. Παρόλο σο ο Ιεχωβά υποστηρίνελας ι Μωυσής, λέσκε πφραλά, η Μαριάμ ντα ο Ααρών, κατηγοριντέ-λες ντα βακερντέ ότι δεν έπρεπε τι παντρίνελ οντουλέ ρομνιάσαρ σο παντρισάλο. Γιαβέρ τζενό μπορεί τι χολιάνελας ντα τι μανγκέλας τι λελ εκδίκηση. Αλλά ο Μωυσής να σιγκιαρντάς τι προσβαλίντιβελ. Μολιντάς ι Ιεχωβάς τι αβέλ λατσσές η Μαριάμ. (Αριθ. 12:​1-13) Σόσκε;

Ο Μωυσής μολιντάς ι Ιεχωβάς τι αβέλ λατσσές η Μαριάμ (Ντικχ ι παράγραφος 8)

9, 10. (α) Σο βοηθιντάς ο Ιεχωβά ι Μωυσής τι αγαβέλ; (β) Σο σικλιόνα ο σορέ ι φαμιλίνγκε ντα ο πρεσβύτεροι κατά Μωυσής;

9 Ο Μωυσής μουκχλάας ι Ιεχωβάς τι σικλιαρέλ-λες. Περίπου 40 μπρεσά πιο τζανγκλέ, κάνα ισινέ κι βασιλιάσκι φαμιλί κι Αίγυπτος, να ισινέ κοβλέ γκίσκο. Εκ φαρ, νευριασάλο αζόμ μπουτ σο μουνταρντάς εκχέ τζενές επειδή πακιάλας ότι ισινέ άδικος. Ο Μωυσής αμντισάλο ότι ο Ιεχωβά κα συμφωνίνελας οντουλέσαρ σο κερντάς. Σοράν ανταλέσταρ, ο Ιεχωβά 40 μπρεσά σικλιαρέλας-λες ότι να ερεσέλας σάντε τι αβέλ μπίνταρανο για τι κερέλ κουμάντος ι Ισραηλιτέν. Έπρεπε τι αβέλ κοβλέ γκίσκο-ντα. Ντα για τι αβέλ κοβλέ γκίσκο, έπρεπε επίσης τι αβέλ ταπεινός, ήρεμος ντα τι ντελ καν. Ο Μωυσής σικλιλό-λες ανταβά ντα αβιλό μπουτ λατσσό αρχηγός.​—Έξοδ. 2:​11, 12· Πράξ. 7:​21-30, 36.

10 Αντιβές, ο σορέ ι φαμιλίνγκε ντα ο πρεσβύτεροι πρέπει τι μοιάζεν κο Μωυσής. Κάνα να σεβάνενα-τουμέν, μα σιγκιαρέν τι προσβαλίντιβεν. Τι δεχτίνεν ταπεινά ότι κερένα λάθη. (Εκκλ. 7:9, 20) Τι ντεν καν ι Ιεχωβάς κάνα βακερέλα τουμένγκε σο τι κερέν ι προβληματέντζαρ. Ντα πάντα τι κερέν λάφι κοβλές. (Παρ. 15:1) Ο σορέ ι φαμιλίνγκε ντα ο πρεσβύτεροι σο συμπεριφερίντιβενα αντικάς ντένα χαρά ι Ιεχωβάς, βοηθίνενα τι υπαρχίντιβελ ειρήνη ντα σικαβένα κο γιαβερά-ντα σαρ τι αβέν κοβλέ γκίσκε.

11-13. Σο παράδειγμας μουκχλέ αμένγκε ο τριν Εβραίοι;

11 Κάνα τζάνα αμέντζαρ κόντρα: Κατά πουρανέ μπρεσά, ο τζενέ σο κυβερνίνενα τζάνα κόντρα ι Ιεχωβάσκε λαόσαρ. Μπορεί τι βακερένα ότι κεράσα γκεραλέ πράγματα, αλλά κι πραγματικότητα ισί χολιαμέ σόσκε αμέν “ασουνάσα ι Ντεβλές σαρ άρχοντας παρά ι τζενέν”. (Πράξ. 5:​29) Μπορεί τι πρασάνα-αμέν, τι τσσουβένα-αμέν φυλακή ή ατζέ-ντα τι νταπένα-αμέν. Όμως, με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι, να λάσα εκδίκηση αλλά ατσσάσα ήρεμοι.

12 Ντικχέν ο παράδειγμας σο μουκχλέ ο τριν Εβραίοι σο λιντέ-λεν κι Βαβυλώνα​—ο Ανανίας, ο Μισαήλ ντα ο Αζαρίας. * Ο βασιλιάς  κι Βαβυλώνα ντινάς-λεν ι εντολή τι προσκυνίνεν εκ μπαρό χρυσός άγαλμας. Βον εξηγιντέ λέσκε κοβλέ λαφίντζαρ σόσκε να μανγκένας τι ντεν λατρεία κο χρυσός άγαλμας. Ντινέ καν ι Ντεβλές παρόλο σο ο βασιλιάς βακερντάς λένγκε ότι κα πφαμπαρέλας-λεν σε εκ μπαρό καμίνι σο τθερέλας μπουτ γιακ. Ο Ιεχωβά σωντάς-λεν αμέσως, αλλά βον να τζανένας άμα κα κερέλας-λες ανταβά. Ισινέ έτοιμοι τι δεχτίνεν σο-ντα κα μουκχέλας ο Ιεχωβά τι αβέλ-πες. (Δαν. 3:1, 8-28) Σικαντέ ότι ο τζενέ σο ισί κοβλέ γκίσκε ισί μπαγιά μπίνταρανε​—καέκ βασιλιάς, καέκ νταραϊπέ ντα καέκ τιμωρία ναστί κερέλα-αμέν τι τσσιναβάς τι “αβάς αφοσιωμέ σάντε” κο Ιεχωβά.​—Έξοδ. 20:4, 5.

13 Κάνα δοκιμάντιβελα αμαρί αφοσίωση κο Ντεβέλ, σαρ μπορίνασα τι μοιάζας κο τριν Εβραίοι; Ισινάμ ταπεινοί ντα πακιάσα ότι ο Ιεχωβά σίγουρα κα αρακχαβέλ-αμέν. (Ψαλμ. 118:6, 7) Κεράσα λάφι κοβλές ντα με σεβασμός οντουλέντε σο κατηγορίνενα-αμέν. (1 Πέτρ. 3:​15) Ντα να μανγκάσα τι κεράς τίποτα σο κα χαλαβέλας ι φιλία σο τθεράσα αμαρέ λατσσέ Νταντέσαρ.

Κάνα τζάνα αμέντζαρ κόντρα, κεράσα λάφι με σεβασμός (Ντικχ ι παράγραφος 13)

14, 15. (α) Σο μπορεί τι αβέλ-πες κάνα ισινάμ αγχωμέ; (β) Σόσκε ο Ιησούς ισί ο πιο λατσσό παράδειγμας τζενέσκο σο ατσσιλό κοβλέ γκίσκο σαρ βακερέλα κο Ησαΐας 53:7, 10;

14 Κάνα ισινάμ αγχωμέ: Σαρέ αγχώντιβασα μπουτέ πραγματένγκε. Ανταβά μπορεί τι αβέλ-πες πριν τι γραφίνας εκ διαγώνισμας κο σχολείος ή κάνα χρειαζίντιβελα τι κεράς εκ μπουτί. Ή μπορεί τι αγχώντιβασα κάνα σκεφτίνασα ότι πρέπει τι τζας κο γιατρός. Κάνα ισινάμ αγχωμέ, ισί δύσκολος τι αβάς κοβλέ γκίσκε. Μπορεί τι νευριάνας πραγματέντζαρ σο ανγκλέ να πειράνενας-αμέν. Μπορεί μα τι κεράς λάφι κοβλές ντα μα τι συμπεριφερίντιβας λατσσές κο γιαβερά. Άμα μπάζιμα νιωθίνενα αντικάς, ντικχέν ο παράδειγμας ι Ιησούσκο.

15 Κο τελευταία μασεκά σο ισινέ κι πφουβ, ο Ιησούς ισινέ μπουτ αγχωμέ. Τζανέλας ότι κα τσσίντελας μπουτ ντα κα μερέλας. (Ιωάν. 3:​14, 15· Γαλ. 3:​13) Χάνικ μάσεκ πριν τι μερέλ, βακερντάς ότι ισινέ μπουτ αγχωμέ. (Λουκ. 12:​50) Ντα χάνικ ντιβεσά πριν τι μερέλ, βακερντάς: «Ισινόμ αναστατωμέ». Αγαβάσα ότι ισινέ ταπεινός ντα ντέλας καν κο Ντεβέλ κατά λάφια σο βακερντάς κάνα πουταρντάς πο γκι λέσκε: «Ντάντε, σώνε-μαν ανταλέ σαατίσταρ. Αλλά οτθάρ αβιλόμ, ανταλέ σαατίσκε. Ντάντε, ντε δόξα τι ναβέστε». (Ιωάν. 12:​27, 28) Κάνα αβιλό ο σαάτι, ο Ιησούς παραδοντάς-πες μπίνταρανες κι Ντεβλέσκε ντουσμάνια σο μουνταρντέ-λες τροπόσαρ σο αντάς λέσκε μπουτ ντουκχ ντα λατζ. Παρόλο σο ισινέ αγχωμέ ντα τσσιντιντάς μπουτ, ο Ιησούς κερντάς κοβλέ γκίσαρ οντουβά σο μανγκέλας ο Ντεβέλ. Σίγουρα, ο Ιησούς ισί ο πιο λατσσό παράδειγμας τζενέσκο σο ατσσιλό κοβλέ γκίσκο ατζέ-ντα κάνα ισινέ αγχωμέ!​—Διαβάνεν Ησαΐας 53:7, 10.

Ο Ιησούς ισί ο πιο λατσσό παράδειγμας τζενέσκο σο ατσσιλό κοβλέ γκίσκο (Ντικχ ο παράγραφοι 16, 17) *

16, 17. (α) Σαρ ο αμαλά ι Ιησούσκε μπορεί τι δυσκολιντέ-λες τι αβέλ κοβλέ γκίσκο; (β) Σαρ κα μοιάζας κο Ιησούς;

16 Ι τελευταία ιράτ ι Ιησούσκι κι πφουβ, λέσκε λατσσέ αμαλά κερντέ πράγματα σο μπορεί τι δυσκολιντέ-λες τι αβέλ κοβλέ γκίσκο. Σκεφτίνεν καζόμ αγχωμέ ισινέ ο Ιησούς οντιά ιράτ. Άμα να κα ατσσόλας πιστός μέχρι κο μεριπέ, καέκ να κα τζουβντιόλας για πάντα. (Ρωμ. 5:​18, 19) Ντα ο πιο σημαντικός ισινέ ότι οντουλά σο κα κερέλας κα χαλαβένας ή κα δοξάνενας λέσκε Νταντέσκο ναβ. (Ιώβ 2:4) Σοράν κο τελευταίος δείπνος, λέσκε λατσσέ αμαλά, ο απόστολοι, αρχισάλε τι χαν-πες ντα τι βακερέν «κον λένταρ ισινέ ο πιο μπαρό». Ο Ιησούς διορθωντάς πι αμαλέν ανταλέσκε μπουτ φαρ, ατζέ-ντα χάνικ πιο τζανγκλέ οντιά ιράτ! Όμως, ο Ιησούς να νευριασάλο. Ατσσιλό ήρεμος. Λατσσιμάσαρ εξηγιντάς ξεκάθαρα, πάλι, σαρ έπρεπε  τι συμπεριφερίντιβεν. Σοράν, ισαρντάς πι αμαλέν σο ατσσιλέ πιστοί λέστε.​—Λουκ. 22:​24-28· Ιωάν. 13:​1-5, 12-15.

17 Σο κα κερένας τουμέν άμα κα αβέλας κάτι ασακό; Μπορίνασα τι μοιάζας κο Ιησούς ντα τι ατσσάς ήρεμοι ατζέ-ντα κάνα ισινάμ αγχωμέ. Τι ντας καν κι εντολή κι Ιεχωβάσκι: «Τι νταϊντίνεν ο εκ ι γιαβερές». (Κολ. 3:​13) Κα ντας καν ανταλέ λαφίντε άμα κα ντας-αμέν γκοντί ότι σαρέ βακεράσα ντα κεράσα πράγματα σο χολιασκιαρένα ι γιαβερέν. (Παρ. 12:​18· Ιακ. 3:2, 5) Ντα πάντα τι βακερέν σο-ντα λατσσό ντικχένα κο γιαβερά.​—Εφεσ. 4:29.

ΣΟΣΚΕ ΤΙ ΑΤΣΣΑΣ ΚΟΒΛΕ ΓΚΙΣΚΕ;

18. Σαρ βοηθίνελα ο Ιεχωβά οντουλέν σο ισί κοβλέ γκίσκε τι λεν λατσσέ αποφάσεις, αλλά σο πρέπει τι κερέν βον;

18 Κα λας πιο λατσσέ αποφάσεις. Κάνα να τζανάσα σο τι κεράς, ο Ιεχωβά κα βοηθίνελ-αμέν τι λας λατσσέ αποφάσεις. Αλλά κα κερέλ-λες ανταβά σάντε άμα ισινάμ κοβλέ γκίσκε. Βοβ ντέλα πο λάφι ότι κα ασουνέλ «ι προσευχή οντουλένγκι σο ισί κοβλέ γκίσκε». (Ψαλμ. 10:​17) Ντα να κα ασουνέλ απλά αμαρί προσευχή. Η Γραφή βακερέλα: «Κα οδηγίνελ οντουλέν σο ισί κοβλέ γκίσκε για τι κερέν ο σωστός ντα κα σικλιαρέλ-λεν πο ντρομ». (Ψαλμ. 25:9) Ο Ιεχωβά οδηγίνελα-αμέν αντράλ κατά Γραφή, κατά έντυπα, * κατά βίντεα ντα κατά συναθροίσεις σο ντέλα «ο πιστός ντα φρόνιμος δούλος». (Ματθ. 24:​45-47) Αμέν πρέπει τι αγαβάς ταπεινά ότι χρειαζίντιβασα ι Ντεβλέσκι βοήθεια, τι διαβάνας ο πράγματα σο ντέλα ο Ιεχωβά για τι σικλιαρέλ-αμέν ντα τι κεράς σαρέ αμαρέ γκίσαρ οντουλά σο σικλιάσα.

19-21. Καβά λάθος κερντάς ο Μωυσής κι Κάδης, ντα σο σικλιάσα ανταλέσταρ;

19 Κα κεράς πιο χάνικ λάθη. Σκεφτίνεν πάλι ι Μωυσής. Μπουτ μπρεσά, ισινέ κοβλέ γκίσκο ντα ντέλας χαρά ι Ιεχωβάς. Αλλά χάνικ πριν τι τελειώνεν ο 40 δύσκολα μπρεσά κι έρημος, ο Μωυσής να ατσσιλό κοβλέ γκίσκο. Λέσκι πφεν, μάλλον οντιά σο βοηθιντάς τι σώντιβελ λέσκι ζωή κι Αίγυπτος, μουλί χάνικ πιο τζανγκλέ ντα πραχουντέ-λα κι Κάδης. Ντα ο Ισραηλίτες βακερένας πάλι ότι να τθερένας οντουλά σο χρειαζίντιβενας. Ανταγιά φαρ “χάνας-πες ι Μωυσίσαρ” επειδή να τθερένας πανί. Παρόλο σο ο Ιεχωβά κερντάας αζόμ θαύματα αντράλ κατά Μωυσής ντα παρόλο σο ο Μωυσής κερέλας-λεν κουμάντος μπουτ μπρεσά χωρίς τι ντικχέλ  πο συμφέρον, ο Ισραηλίτες κερένας παράπονα. Να κερένας παράπονα σάντε ι πανίσκε, αλλά ι Μωυσίσκε-ντα, σαρ τι φταίνελας βοβ σο να τθερένας πανί.​—Αριθ. 20:​1-5, 9-11.

20 Ο Μωυσής χολιασάλο αζόμ μπουτ σο να ατσσιλό ήρεμος. Παρόλο σο ο Ιεχωβά βακερντάς λέσκε τι κερέλ λάφι κο βράχος, ο Μωυσής κερντάς λάφι χολιάσαρ κο λαός ντα βακερντάς ότι βοβ κα κερέλας εκ θαύμας. Σοράν, τσαλαντάς ο βράχος ντούι φαρ ντα νικίστιλο μπουτ πανί. Κερντάς εκ μπαρό λάθος επειδή αβιλό μπαρικανό ντα χολιασάλο. (Ψαλμ. 106:​32, 33) Επειδή οντιά στιγμή να ισινέ κοβλέ γκίσκο, να νακχλάς κο Υποσχεμέ Τθεμ.​—Αριθ. 20:12.

21 Ανταλέ παραδειγμάσταρ σικλιάσα σημαντικά πράγματα. Πρώτον, πρέπει πάντα τι κεράς ο πιο λατσσό για τι ατσσάς κοβλέ γκίσκε. Άμα να κα κεράς-λες ανταβά, ατζέ-ντα εκ φαρ, μπουτ σουγκό μπορεί τι αβάς μπαρικανέ ντα τι βακεράς ή τι κεράς κάτι σο νανέ σωστός. Δεύτερον, ο άγχος κα δυσκολίνελ-αμέν τι ατσσάς κοβλέ γκίσκε, οτθάρ πρέπει τι κεράς σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι αβάς κοβλέ γκίσκε ατζέ-ντα κάνα ισινάμ πιεσμέ.

22, 23. (α) Σόσκε πρέπει τι ρόντας για τι τθεράς κοβλό γκι; (β) Σο σικαβέλα οντουβά σο βακέρντιβελα κο Σοφονίας 2:3;

22 Κα αρακχάντιβας. Ατζεχάνικ, ο Ιεχωβά κα εξαφανίνελ σαρέ ι πφιρνέ τζενέν κατά πφουβ, ντα κα ατσσόν σάντε οντουλά σο ισί κοβλέ γκίσκε. Αζομάν κα υπαρχίντιβελ αληθινή ειρήνη κι πφουβ. (Ψαλμ. 37:​10, 11) Τουμέν κα αβέν οτθέ; Μπορίνενα τι αβέν άμα κα κερέν οντουβά σο βακερέλα τουμένγκε ο Ιεχωβά αντράλ κατά προφήτης Σοφονίας.​—Διαβάνεν Σοφονίας 2:3.

23 Σόσκε ο εδάφιος Σοφονίας 2:3 βακερέλα «μάλλον κα αρακχάντιβεν»; Να μανγκέλα τι βακερέλ ότι ο Ιεχωβά να τθερέλα ι ζορ τι αρακχαβέλ οντουλέν σο ντένα-λες χαρά ντα μανγκέλα-λεν. Αλλά σικαβέλα ότι πρέπει τι κεράς κάτι αμέν-ντα. Μπορίνασα τι αρακχάντιβας «κο ντιβές σο κα σικαβέλ ο Ιεχωβά πι χολί» ντα τι τζουβντιάς για πάντα άμα κεράσα ακανά ο πιο λατσσό για τι αβάς κοβλέ γκίσκε ντα για τι ντας χαρά ι Ιεχωβάς.

ΥΜΝΟΣ 21 Ευτυχισμέ Ισί Οντουλά σο Σικαβένα Έλεος!

^ παρ. 5 Καέκ να μπιαντιόλα κοβλέ γκίσκο. Πρέπει τι σικλιάς τι αβάς αντικάς. Μπορεί τι ισινάμ κοβλέ γκίσκε κάνα ισινάμ ειρηνικέ τζενέντζαρ αλλά ίσως τι αβέλ δύσκολος κάνα ισινάμ μπαρικανέ τζενέντζαρ. Ανταλέ μαθημάστε κα ντικχάς μερικές δυσκολίες σο μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι νακχαβάς για τι σικλιάς τι αβάς κοβλέ γκίσκε.

^ παρ. 3 ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΛΑ ΤΙ ΒΑΚΕΡΕΛ: Ο τζενέ σο ισί κοβλέ γκίσκε συμπεριφερίντιβενα λατσσές κο γιαβερά ντα ατσσόνα ήρεμοι ατζέ-ντα κάνα προσπαθίνενα τι νευριάνεν-λεν. Ο ταπεινά τζενέ νανέ μπαρικανέ. Πακιάνα ότι ο γιαβερά ισί πιο οπρέ λένταρ. Κάνα βακεράσα ότι ο Ιεχωβά ισί ταπεινός, μανγκάσα τι βακεράς ότι μανγκέλα ντα σικαβέλα έλεος οντουλένγκε σο ισί πιο τελέ λέσταρ.

^ παρ. 12 Ο Βαβυλώνιοι τσσουντέ λένγκε ο ναβά Σεδράχ, Μισάχ ντα Αβδενεγώ.​—Δαν. 1:7.

^ παρ. 18 Για παράδειγμας, ντικχέν ο μάθημας «Να Παίρνετε Αποφάσεις που Τιμούν τον Θεό», κι Σκοπιά 15 Απριλίου 2011.

^ παρ. 59 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Ιησούς ατσσόλα ήρεμος ντα διορθώνελα πι μαθητέν αφού χαλέ-πες ντα βακερένας κον λένταρ ισινέ ο πιο μπαρό.