Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 37

Τι Ντεν Kαν ι Ιεχωβάς Αντράλ Τουμαρέ Γκίσταρ​—Σόσκε ντα Σαρ;

Τι Ντεν Kαν ι Ιεχωβάς Αντράλ Τουμαρέ Γκίσταρ​—Σόσκε ντα Σαρ;

«Δεν πρέπει τι μανγκάς πιο μπουτ τι ντας καν σαρέ αμαρέ γκίσαρ κο Ντατ;»​—ΕΒΡ. 12:9.

ΥΜΝΟΣ 46 Ο Ιεχωβά Ισί Αμαρό Βασιλιάς!

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1. Σόσκε πρέπει τι ντας καν ι Ιεχωβάς;

ΠΡΕΠΕΙ τι ντας καν ι Ιεχωβάς επειδή βοβ κερντάς-αμέν. Οτθάρ, τθερέλα ο δικαίωμας τι βακερέλ αμένγκε σο τι κεράς. (Αποκ. 4:​11) Όμως, εκ γιαβέρ-ντα σημαντικός λόγος για τι ντας-λες καν ισί ότι κυβερνίνελα πιο λατσσές σαριλένταρ. Κατά πουρανέ μπρεσά, μπουτ τζενέ κερένα κουμάντος ι γιαβερέν. Αλλά ο Ιεχωβά ισί ο πιο γκοντιαβέρ ντα ο πιο λατσσό Άρχοντας σο συγχωρίνελα ι γιαβερέν ντα πφαμπόλα λένγκε.​—Έξοδ. 34:6· Ρωμ. 16:​27· 1 Ιωάν. 4:8.

2. Σόσκε πρέπει τι ντας καν ι Ιεχωβάς σαρ βακερένα ο εδάφια Εβραίους 12:​9-11;

2 Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι ντας-λες καν όχι σάντε επειδή νταράσα λέσταρ, αλλά επειδή μανγκάσα-λες ντα ισί αμαρό λατσσό Ντατ. Κι επιστολή σο γραφιντάς κο Εβραίους, ο Παύλος βακερέλα ότι πρέπει «τι ντας καν σαρέ αμαρέ γκίσαρ κο Ντατ» επειδή σικλιαρέλα-αμέν «αμαρέ λατσσιμάσκε».​—Διαβάνεν Εβραίους 12:​9-11.

3. (α) Σαρ σικαβάσα ότι ντάσα καν ι Ιεχωβάς; (β) Καλά ερωτήσεις κα ντικχάς;

3 Ντάσα καν ι Ιεχωβάς κάνα κεράσα ο πιο λατσσό για τι ασουνάς-λες σαρέ κο πράγματα ντα να στηρίντιβασα οντουλέντε σο αγαβάσα αμέν. (Παρ. 3:5) Ισί αμένγκε πιο εύκολος τι ντας καν ι Ιεχωβάς κάνα σικλιάσα λέσκε σουκάρ ιδιότητες. Ανταλά ιδιότητες ντικχίντιβενα σαρέ οντουλέντε σο κερέλα. (Ψαλμ. 145:9) Καζόμ πιο μπουτ σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε, αζόμ πιο μπουτ κα μανγκάς-λες. Ντα κάνα μανγκάσα ι Ιεχωβάς, να χρειαζίντιβασα κανόνες σαρέ ι πραγματένγκε. Προσπαθίνασα τι αβέλ αμαρί γκοντί ντα αμαρό γκι αντικάς σαρ  μανγκέλα ο Ιεχωβά ντα τι νασάς κατά γκεραλέ πράγματα. (Ψαλμ. 97:​10) Όμως, μπάζιμα μπορεί τι αβέλ αμένγκε δύσκολος τι ντας καν ι Ιεχωβάς. Σόσκε αβέλα-πες ανταβά; Ντα σο σικλιόνα ο πρεσβύτεροι, ο νταντά ντα ο νταγιά, κατά παράδειγμας σο μουκχλάς ο κυβερνήτης Νεεμίας, ο βασιλιάς Δαβίδ ντα η Μαρία, η ντάι ι Ιησούσκι; Ανταβά μάθημας κα ντελ-αμέν ο απαντήσεις.

ΣΟΣΚΕ ΜΠΟΡΕΙ ΤΙ ΑΒΕΛ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΤΙ ΝΤΑΣ ΚΑΝ Ι ΙΕΧΩΒΑΣ

4, 5. Σόσκε μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι ντας καν ι Ιεχωβάς σαρ βακερένα ο εδάφια Ρωμαίους 7:​21-23;

4 Κάτι σο μπορεί τι δυσκολίνελ-αμέν τι ντας καν ι Ιεχωβάς ισί ότι σαρέ λιντάμ ι αμαρτία ντα ισινάμ ατελείς. Οτθάρ, να μανγκάσα πάντα τι ντας καν ι Ντεβλές. Κάνα ο Αδάμ ντα η Εύα γκιλέ κόντρα ι Ντεβλέσαρ ντα χαλέ κατά φρούτος, τσσουντέ πουμαρέ κανόνες. (Γέν. 3:​22) Μέχρι αντιβές-ντα, ο πιο μπουτ τζενέ τραμπίνενα μα τι ντεν καν ι Ιεχωβάς ντα τι αποφασίνεν βον σο ισί σωστός ντα λάθος.

5 Ατζέ-ντα οντουλά σο τζανένα ντα μανγκένα ι Ιεχωβάς μπορεί τι δυσκολίντιβενα τι ντεν-λες καν σαρέ κο πράγματα. Ο απόστολος Παύλος νακχλάς ανταβά πρόβλημας. (Διαβάνεν Ρωμαίους 7:​21-23) Σαρ ο Παύλος, αντικάς αμέν-ντα μανγκάσα τι κεράς ο σωστός κο γιακχά κι Ιεχωβάσκε. Αλλά πάντα πρέπει τι τζας κόντρα κο λάθος πράγματα σο μανγκάσα.

6, 7. Σο γιαβέρ μπορεί τι δυσκολίνελ-αμέν τι ντας καν ι Ιεχωβάς; Βακερέν εκ παράδειγμας.

6 Κάτι γιαβέρ σο μπορεί τι δυσκολίνελ-αμέν τι ντας καν ι Ιεχωβάς ισί η κουλτούρα αμαρέ τθεμέσκι. Ο τζενέ οτθέ σο μπεσάσα κα βακερέν αμένγκε πράγματα σο τζάνα κόντρα οντουλέντζαρ σο βακερέλα ο Ιεχωβά, ντα μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι κεράς μπαρέ προσπάθειες για μα τι σκεφτίνας αμέν-ντα αντικάς. Ντικχέν εκ παράδειγμας.

7 Μερικέ τθεμέντε πιένενα ι τερνέν τι μανγκέν τι νικαβέν μπουτ λοβέ. Εκ πφεν σο βακερένα λάκε Μαίρη * τθερέλας ανταβά πρόβλημας. Πριν τι σικλιόλ ι Ιεχωβάσκε, γκιλί σε εκ κατά πιο λατσσέ σχολές πι τθεμέστε. Λάκε τζενέ πιένενας-λα τι αρακχέλ εκ μπουτί σο κα νικαβέλας λάταρ μπουτ λοβέ. Βόι-ντα μανγκέλας-λες ανταβά. Όμως, κάνα σικλιλί ι Ιεχωβάσκε ντα αρχισάλι τι μανγκέλ-λες, ανταβά αλλαξάλο. Αλλά να ισινέ εύκολος λάκε. Βόι βακερέλα: «Κάποιες φορές αρακχάβα μπουτιά σο κα ανένας μάνγκε μπουτ λοβέ αλλά κα χαλαβένας μο πνευματικός πρόγραμμας. Επειδή μπαριλόμ αντικάς, δυσκολίντιβαβα ατζέκ ατζέκ τι βακεράβ όχι. Χρειαζίντιβελα τι μολίναβ ι Ιεχωβάς μα τι περάβ κο πειρασμός τι δεχτίναβ εκ μπουτί σο να κα μουκχέλας-μαν τι κεράβ ο πιο λατσσό κι υπηρεσία λέσκι».​—Ματθ. 6:24.

8. Σο κα ντικχάς πιο τελέ;

8 Άμα ντάσα καν ι Ιεχωβάς, κεράσα αμένγκε λατσσιπέ. Άλλα κάνα ντένα καν ι Ντεβλές οντουλά σο τθερένα εξουσία, σαρ ισί ο πρεσβύτεροι, ο νταντά ντα ο νταγιά, κερένα λατσσιπέ ι γιαβερένγκε-ντα. Για τι ντικχάς μερικά παραδείγματα κατά Γραφή σο σικλιαρένα-αμέν σαρ τι χρησιμοποιήνας αμαρί εξουσία για τι κεράς ι Ιεχωβάσκο γκι.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΟΝΑ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ ΝΕΕΜΙΑΣ

Ο πρεσβύτεροι βοηθίνενα κο μπουτιά σο αβένα-πες κι Αίθουσα Βασιλείας σαρ ο Νεεμίας-ντα βοηθιντάς τι κερντιόν πάλι ο βουτσσέ ντουβάρια κι Ιερουσαλήμ (Ντικχ ο παράγραφοι 9-11) *

9. Σο δυσκολίες τθερέλας ο Νεεμίας;

9 Ο Ιεχωβά ντινάς κο πρεσβύτεροι ι σημαντική ευθύνη τι αρακχαβέν ντα τι σικλιαρέν λέσκε λαός. (1 Πέτρ. 5:2) Ο πρεσβύτεροι μπορίνενα τι σικλιόν μπουτ πράγματα κατά τρόπος σο συμπεριφερίντιβελας ο Νεεμίας  κο λαός κι Ιεχωβάσκο. Σαρ κυβερνήτης κο Ιούδας, ο Νεεμίας τθερέλας μπαρί εξουσία. (Νεεμ. 1:​11· 2:7, 8· 5:​14) Σκεφτίνεν μερικές δυσκολίες σο τθερέλας. Σικλιλόας ότι ο Ιουδαίοι μαγαριντέας ο ναός ντα να υποστηρίνενας οικονομικά ι Λευιτέν σαρ βακερέλας ο Νόμος. Να κερένας ο Σάββατος σο βακερντάς λένγκε ο Ντεβέλ, ντα μερικοί λίντεας ξένε τζουβλίν. Ο κυβερνήτης Νεεμίας έπρεπε τι κερέλ κάτι ανταλέσκε.​—Νεεμ. 13:​4-30.

10. Σο κερντάς ο Νεεμίας κο δυσκολίες σο τθερέλας;

10 Ο Νεεμίας να χρησιμοποιηντάς πι εξουσία για τι τσσουβέλ πιρέ κανόνες κο λαός κι Ντεβλέσκο. Αλλά προσευχισάλο κο Ιεχωβά αντράλ πι γκίσταρ για τι μανγκέλ λέσταρ βοήθεια ντα σικλιαρντάς ι λαός Λέσκο Νόμος. (Νεεμ. 1:​4-10· 13:​1-3) Επίσης, σικαντάς ταπεινότητα κάνα κερντάς μπουτί γιεκ πι πφραλέντζαρ για τι κερντιόν πάλι ο βουτσσέ ντουβάρια κι Ιερουσαλήμ.​—Νεεμ. 4:15.

11. Σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν ο πρεσβύτεροι κο πφραλά σαρ βακερένα ο εδάφια 1 Θεσσαλονικείς 2:7, 8;

11 Ο πρεσβύτεροι μπορεί μα τι αντιμετωπίνενα προβλήματα σαρ οντουλά σο τθερέλας ο Νεεμίας, αλλά μπορίνενα τι μοιάζεν λέστε μπουτέ τροπόντζαρ. Για παράδειγμας, μαρένα-πες για τι βοηθίνεν ι πφραλέν. Επίσης, να μουκχένα πουμαρί εξουσία τι κερέλ-λεν μπαρικανέ. Αλλά πφαμπόνα ι κχανγκιριάκε. (Διαβάνεν 1 Θεσσαλονικείς 2:7, 8) Λένγκι μπαρί αγάπη ντα λένγκι ταπεινότητα τσσίντενα-λεν τι κερέν λατσσιμάσαρ λάφι κο γιαβερά. Ο Άντριου, σο ισί μπουτ μπρεσά πρεσβύτερος, βακερέλα: «Τθεράβα αγαντό ότι κάνα ο πρεσβύτεροι σικαβένα λατσσιπέ ντα πφαμπόνα ι πφραλένγκε, ερεσένα λένγκε γκίστε ντα κερένα-λεν τι μανγκέν τι συνεργαζίντιβεν λέντζαρ». Ο Τόνι σο βοβ-ντα ισί μπουτ μπρεσά πρεσβύτερος βακερέλα: «Προσπαθίναβα τι κεράβ ι συμβουλή σο ισί κο εδάφιος Φιλιππησίους 2:3 ντα ρόνταβα συνέχεια  ευκαιρίες τι ντικχάβ ι γιαβερέν πιο οπρέ μάνταρ. Ανταβά βοηθίνελα-μαν μα τι κεράβ ι γιαβερέν τι ντεν-μαν καν ζορίσαρ».

12. Σόσκε πρέπει τι αβέν ταπεινοί ο πρεσβύτεροι;

12 Ο πρεσβύτεροι πρέπει τι αβέν ταπεινοί, σαρ ο Ιεχωβά-ντα ισί ταπεινός. Παρόλο σο ο Ιεχωβά ισί ο πιο Μπαρό σαρό κο σύμπαν, «χαρνιόλα» για τι βάντελ «κατά τσικ οντουλές σο νανέ σημαντικός». (Ψαλμ. 18:​35· 113:6, 7) Ο Ιεχωβά τζουνγκάλα κατά μπαρικανέ τζενέ.​—Παρ. 16:5.

13. Σόσκε χρειαζίντιβελα εκ πρεσβύτερος τι “κερέλ κουμάντος πι τσσιπ”;

13 Εκ πρεσβύτερος σο ντέλα καν κο Ιεχωβά χρειαζίντιβελα τι “κερέλ κουμάντος πι τσσιπ”. Άμα να κα κερέλ-λες ανταβά, μπορεί μα τι κερέλ λάφι λατσσιμάσαρ εκχέ τζενέσκε σο να κα σικαβέλ λέσκε σεβασμός. (Ιακ. 1:​26· Γαλ. 5:​14, 15) Ο Άντριου βακερέλα: «Μπάζιμα αβέλας μάνγκε μα τι κεράβ λάφι λατσσιμάσαρ εκχέ πφραλέσκε ή εκχέ πφενιάκε σο ντικχίντιβελας ότι να σεβάνελας-μαν. Αλλά σκεφτιντόμ ο παράδειγμας πιστέ τζενένγκο κατά Γραφή ντα αντικάς σικλιλόμ καζόμ σημαντικός ισί τι αβάβ ταπεινός ντα κοβλέ γκίσκο». Ο πρεσβύτεροι σικαβένα ότι ντένα καν κο Ιεχωβά κάνα κερένα λάφι λατσσιμάσαρ ντα σουκάρ λαφίντζαρ κο πφραλά, αλλά κο γιαβερά-ντα πρεσβύτεροι.​—Κολ. 4:6.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΟΝΑ Ο ΝΤΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ

14. Καγιά ευθύνη ντινάς ο Ιεχωβά κο νταντά, ντα σο μπεκλεντίνελα λένταρ;

14 Ο Ιεχωβά τσσουντάς ι νταντές τι αβέλ ο σορό ι φαμιλιάκο ντα μπεκλεντίνελα λέσταρ τι σικλιαρέλ ντα τι διορθώνελ πι τσσαβέν. (1 Κορ. 11:3· Εφεσ. 6:4) Αλλά η εξουσία εκχέ νταντέσκι τθερέλα όρια. Κα ντελ λογαριασμός κο Ιεχωβά, οντουλέστε σο κερντάς ι φαμιλί. (Εφεσ. 3:​14, 15) Ο νταντά σικαβένα ότι ντένα καν κο Ιεχωβά κάνα χρησιμοποιήνενα πουμαρί εξουσία για τι κερέν λέσκο γκι. Μπορίνενα τι σικλιόν μπουτ πράγματα κατά βασιλιάς Δαβίδ.

Ο προσευχές σο κερέλα εκ Χριστιανός ντατ πρέπει τι σικαβέν καζόμ ταπεινός ισί (Ντικχ ο παράγραφοι 15, 16) *

15. Σόσκε ισί ο βασιλιάς Δαβίδ λατσσό παράδειγμας ι νταντένγκε;

15 Ο Ιεχωβά τσσουντάς τον Δαβίδ σορό, όχι σάντε πι φαμιλιάτε, αλλά σαρό κο τθεμ Ισραήλ-ντα. Σαρ βασιλιάς, ο Δαβίδ τθερέλας μπαρί εξουσία. Μπάζιμα χρησιμοποιηντάς ανταγιά εξουσία με λάθος τρόπος ντα κερντάς μπαρέ λάθη. (2 Σαμ. 11:​14, 15) Αλλά ντέλας καν ι Ιεχωβάς. Σαρ; Μουκχέλας-λες τι διορθώνελ-λες. Πουτρέλας πο γκι λέστε αντράλ κατά προσευχή. Κερέλας ο πιο λατσσό για τι ντελ καν κο συμβουλές κι Ιεχωβάσκε. (Ψαλμ. 51:​1-4) Επίσης, ισινέ αζόμ ταπεινός σο δεχτίνελας λατσσέ συμβουλές, όχι σάντε μουρσένταρ,  αλλά τζουβλίνταρ-ντα. (1 Σαμ. 19:​11, 12· 25:​32, 33) Ο Δαβίδ σικλιόλας πι λαθίνταρ ντα τσσουβέλας ι υπηρεσία ι Ιεχωβάσκι πρώτα πι ζωγιάτε.

16. Σο σικλιόνα ο νταντά κατά Δαβίδ;

16 Ντικχέν σο σικλιόνα ο νταντά κατά βασιλιάς Δαβίδ: Μα χρησιμοποιήνεν με λάθος τρόπος ι εξουσία σο ντινάς-τουμέν ο Ιεχωβά. Τι παραδεχτίνεν τουμαρέ λάθη ντα τι δεχτίνεν ο συμβουλές σο ντένα-τουμέν ο γιαβερά κατά Γραφή. Αν κερένα-λες ανταβά, τουμαρί φαμιλί κα σεβάνελ-τουμέν σο ισινέν ταπεινοί. Κάνα προσευχίντιβενα τουμαρέ φαμιλιάσαρ, τι πουτρέν τουμαρό γκι κο Ιεχωβά για τι ασουνέν βον-ντα καζόμ μπουτ στηρίντιβενα λέστε. Ντα ο πιο σημαντικός, κερέν ι υπηρεσία ι Ιεχωβάσκι ο πιο σημαντικός πράγμας τουμαρέ ζωγιάτε. (Δευτ. 6:​6-9) Τουμαρό λατσσό παράδειγμας ισί εκ κατά πιο λατσσέ δώρα σο μπορίνενα τι ντεν τουμαρέ φαμιλιάτε.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΟΝΑ Ο ΝΤΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ

17. Καγιά μπουτί ντινάς ο Ιεχωβά κο νταγιά;

17 Ο Ιεχωβά ντινάς κι ντάι εκ σημαντική μπουτί αντρέ κι φαμιλί ντα εξουσία οπράλ πι τσσαβέντε. (Παρ. 6:​20) Εκ ντάι μπορίνελα τι επηρεάνελ σαρί ι ζωή πι τσσαβένγκι. (Παρ. 22:6) Ντικχέν σο σικλιόνα ο νταγιά κατά Μαρία.

18, 19. Σο σικλιόνα ο νταγιά κατά Μαρία;

18 Η Μαρία τζανέλας μπουτ λατσσές ι Γραφή. Τθερέλας μπαρό σεβασμός ι Ιεχωβάσκε ντα αβιλίας μπουτ λατσσί αμαλίν λέσκι. Κερέλας αντράλ πι γκίσταρ σο-ντα μανγκέλας ο Ιεχωβά, παρόλο σο ανταβά κα αλλάνελας ντιπ λάκι ζωή.​—Λουκ. 1:​35-38, 46-55.

Άμα εκ ντάι ισί κχινί ή νευριασμέ, μπορεί τι χρειαζίντιβελα τι κερέλ μπαρί προσπάθεια για τι σικαβέλ αγάπη πι φαμιλιάκε (Ντικχ ι παράγραφος 19) *

19 Νταγιάλεν, μπορίνενα τι μοιάζεν κι Μαρία μπουτέ τροπόντζαρ. Σαρ; Πρώτον, τι σικλιαρέν-τουμέν κατά Γραφή ντα τι προσευχίντιβεν κάνα ισινέν κορκορέ για τι ατσσόν αμαλινά ι Ιεχωβάσκε. Δεύτερον, τι αβέν έτοιμες τι κερέν αλλαγές τουμαρέ ζωγιάτε για τι κερέν ι Ιεχωβάσκο γκι. Για παράδειγμας, μπορεί τουμαρό ντατ ντα τουμαρί ντάι τι νευριάνενας ντα μα τι κερένας τουμέντζαρ λάφι λατσσιμάσαρ. Οτθάρ, μπορεί τι πακιάνα ότι αντικάς πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν τουμέν-ντα τουμαρέ τσσαβένγκε. Ατζέ-ντα αφού σικλιλέν ο κανόνες ι Ιεχωβάσκε, μπορεί τι δυσκολίντιβενα τι ατσσόν ήρεμες ντα τι κερέν υπομονή τουμαρέ τσσαβέντζαρ, ντα ατζέ πιο μπουτ άμα να ντένα-τουμέν καν κάνα ισινέν κχινέ. (Εφεσ. 4:​31) Κάνα αβέλα-πες ανταβά, ισί μπουτ σημαντικός τι μανγκέν βοήθεια κατά Ιεχωβά. Εκ ντάι σο βακερένα λάκε Λίντια βακερέλα: «Μπάζιμα, χρειαζίντιβελα τι κεράβ προσευχή ντιπ αντράλ μι γκίσταρ για μα τι κεράβ λάφι χολιάσαρ  κάνα μο τσσαβό να ντέλα-μαν καν. Χρειαζίντιλο ατζέ-ντα τι τσσιναβάβ μο λάφι για τι προσευχίντιβαβ αντρέ μάντε κο Ιεχωβά για βοήθεια. Η προσευχή βοηθίνελα-μαν τι ατσσάβ ήρεμη».​—Ψαλμ. 37:5.

20. Καβά πρόβλημας μπορεί τι τθερένα μερικά νταγιά, ντα σαρ κα νακχαβέν-λες;

20 Εκ γιαβέρ πρόβλημας, ισί ότι μερικά νταγιά μπορεί τι δυσκολίντιβενα τι σικαβέν ότι μανγκένα πουμαρέ τσσαβέν. (Τίτο 2:3, 4) Μερικά τζουβλιά μπαριλέ εκχέ φαμιλιάτε σο ο ντατ ντα η ντάι να ισινέ αμαλά πουμαρέ τσσαβέντζαρ. Άμα μπαριλέν αντικάς, σόσκε τι κερέν τουμέν-ντα ο λάθη τουμαρέ νταντέσκε ντα τουμαρέ νταγιάκε; Εκ ντάι σο ντέλα καν ι Ιεχωβάς μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι σικλιόλ σαρ τι σικαβέλ ότι μανγκέλα πι τσσαβέν. Μπορεί τι αβέλ λάκε δύσκολος τι αλλάνελ ο τρόπος σο σκεφτίνελα, νιωθίνελα ντα κερέλα κάποια πράγματα. Αλλά μπορίνελα τι κερέλ ανταλά αλλαγές σο κα βοηθίνεν εμ λα εμ λάκι φαμιλί.

ΣΥΝΕΧΙΝΕΝ ΤΙ ΝΤΕΝ ΚΑΝ ΚΟ ΙΕΧΩΒΑ

21, 22. Καλά λατσσέ πράγματα αβένα κάνα ντάσα καν ι Ιεχωβάς σαρ βακερένα ο εδάφια Ησαΐας 65:​13, 14;

21 Ο βασιλιάς Δαβίδ τζανέλας καζόμ λατσσό ισινέ τι ντελ καν ι Ιεχωβάς. Γραφιντάς: «Οντουλά σο μανγκέλα κατά τζενέ ο Ιεχωβά ισί δίκαια· ανένα χαρά κο γκι. Η εντολή ι Ιεχωβάσκι ισί πάκι· κερέλα ο γιακχά τι λεν-πες. Το υπηρέτης λιντάς προειδοποίηση ανταλένταρ· κον κερέλα-λεν κα τθερέλ μπαρέ ευλογίες». (Ψαλμ. 19:8, 11) Αντιβές, μπορίνασα τι ντικχάς ι διαφορά σο τθερένα οντουλά σο ντένα καν ι Ιεχωβάς οντουλένταρ σο να ασουνένα λέσκε λατσσέ συμβουλές. Οντουλά σο ντένα καν ι Ιεχωβάς “ντένα βίκος από χαρά επειδή λένγκο γκι ισί πφερντό ευτυχία”.​—Διαβάνεν Ησαΐας 65:​13, 14.

22 Κάνα ο πρεσβύτεροι, ο νταντά ντα ο νταγιά ντένα καν αντράλ πουμαρέ γκίσταρ ι Ιεχωβάς, λένγκι ζωή αβέλα πιο λατσσί, λένγκι φαμιλί ισί πιο ευτυχισμέ ντα σαρί η κχανγκιρί ισί πιο ενωμέ. Αλλά ο πιο σημαντικός σαριλένταρ ισί ότι κερένα ο γκι ι Ιεχωβάσκο τι χαιρίνελ. (Παρ. 27:​11) Υπαρχίντιβελα πιο μπαρί ευλογία ανταλάταρ;

ΥΜΝΟΣ 43 Τι Ατσσόν Τζανγκαντέ ντα Ζουρανέ

^ παρ. 5 Ανταβά μάθημας σικαβέλα σόσκε πρέπει τι ντας καν κο Ιεχωβά. Ντα σικλιαρέλα αντράλ κατά παράδειγμας σο μουκχλάς ο κυβερνήτης Νεεμίας, ο βασιλιάς Δαβίδ ντα η Μαρία, η ντάι ι Ιησούσκι, σαρ πρέπει τι χρησιμοποιήνεν ο πρεσβύτεροι, ο νταντά ντα ο νταγιά ι εξουσία σο ντινάς-λεν ο Ιεχωβά.

^ παρ. 7 Μερικά ναβά ανταλέ μαθημάστε αλλαξάλε.

^ παρ. 61 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΝΑ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Εκ πρεσβύτερος κερέλα μπουτί πι τσσαβέσαρ κι Αίθουσα Βασιλείας, σαρ ο Νεεμίας-ντα βοηθιντάς τι κερντιόν πάλι ο βουτσσέ ντουβάρια κι Ιερουσαλήμ.

^ παρ. 63 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Εκ ντατ κερέλα αντράλ πι γκίσταρ προσευχή κο Ιεχωβά γιεκ πι φαμιλιάσαρ.

^ παρ. 65 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Εκ χουρντό κχελέλας πέσκε άλι σαάτια ντα να κερντάς πο μαθήματα. Λέσκι ντάι, σο βουρτισάλι κχινί κατά μπουτί, διορθώνελα-λες λατσσιμάσαρ ντα χωρίς τι νευριάνελ.