Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Οκτώβριος 2017

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 27 Νοεμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου 2017.

«Τι Μανγκάς . . . Οντουλέντζαρ σο Κεράσα ντα με Αλήθεια»

Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι αμαρί αγάπη νικιόλα αντράλ αμαρέ γκίσταρ ντα ότι ισί αληθινή;

Η Αλήθεια να Ανέλα Ειρήνη Αλλά Σπαθίς

Σο ισί ο «σπαθίς» σο βακερντάς ο Ιησούς ότι κα ανέλας, ντα σαρ μπορεί τι επηρεάνελ-τουμέν;

Σαρ Επηρεάνενα-τουμέν ο Φαντασίες σο Ντικχλάς ο Ζαχαρίας

Εκ ρόλος σο πετάνελα, εκ τζουβέλ αντρέ σε εκ καλάθι ντα ντούι τζουβλιά σο πετάνενα. Σόσκε ντινάς ο Ντεβέλ ανταλά φαντασίες κο Ζαχαρίας;

Άμαξες ντα εκ Στέμμας Αρακχαβένα-τουμέν

Χάλκινα βεσά, άμαξες τζενγκίσκε ντα εκ αρχιερέας σο αβιλό βασιλιάς. Καγιά σιγουριά ντέλα η τελευταία φαντασία ι Ζαχαριάσκι κι Ντεβλέσκο λαός αντιβές;

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙ ΖΩΓΙΑΚΙ

Ευλογίντιβασα Κάνα Κεράσα σο-ντα Μανγκέλα ο Ιεχωβά

Κο 1952, η Όλιβ Μάθιουζ ντα λάκο ρομ δεχτισάλε ο διορισμός τι τζαν σαρ σκαπανείς κι Ιρλανδία. Σαρ ευλογιντάς-λεν ο Ιεχωβά;

Σαρ Σικαντάς Εκ Χριστιανή Λατσσιπέ

Σαρ ο λατσσιπέ σο σικαντάς εκ Χριστιανή βοηθιντάς εκχέ τζενές σο τζάλας κόντρα κι αλήθεια τι σικαβέλ ενδιαφέρον οντουλένγκε σο βακερέλα η Γραφή;

Τζανένας-λες;

Καγιά συνήθεια σο τθερένας ο Ιουδαίοι κερντάς ι Ιησούς τι βακερέλ ότι δεν πρέπει τι χαν σοβέλ;