Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 48

«Μα Μουκχέν κο Μασκάρ Οντουβά σο Αρχισάλεν τι Κερέν»

«Μα Μουκχέν κο Μασκάρ Οντουβά σο Αρχισάλεν τι Κερέν»

«Μα μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλεν τι κερέν».​—2 ΚΟΡ. 8:11.

ΥΜΝΟΣ 42 «Τι Βοηθίνεν Οντουλέν σο Ισί Μπίζουρανε»

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1. Σο μουκχέλα-αμέν ο Ιεχωβά τι κεράς;

Ο ΙΕΧΩΒΑ μουκχέλα-αμέν τι τραμπίνας καβά ντρομ κα λας αμαρέ ζωγιάτε. Σικλιαρέλα-αμέν σαρ τι τραμπίνας λατσσέ πράγματα ντα βοηθίνελα-αμέν τι τζας λατσσές κάνα λάσα αποφάσεις σο ανένα λέσκε χαρά. (Ψαλμ. 119:​173) Καζόμ πιο μπουτ κεράσα ο σοφά πράγματα σο ισί κο Λάφι κι Ντεβλέσκο, αζόμ πιο λατσσέ αποφάσεις λάσα.​—Εβρ. 5:14.

2. Καγιά δυσκολία μπορεί τι τθεράς κάνα λάσα εκ απόφαση;

2 Αλλά ατζέ-ντα κάνα λάσα εκ λατσσί απόφαση, μπορεί τι αβέλ αμένγκε δύσκολος τι κεράς οντουβά σο αρχισάλαμ. Ντικχέν ακαλά παραδείγματα: Εκ τερνό πφραλ αποφασίνελα τι διαβάνελ σαρί ι Γραφή. Κερέλα-λες χάνικ εβδομάδες, αλλά σοράν τσσιναβέλα. Εκ πφεν αποφασίνελα τι κερέλ ο τακτικός σκαπανικός, αλλά βακερέλα συνέχεια ότι κα λελ-λες χάνικ πιο σοράν. Σε εκ πρεσβυτέριος σαρέ ο πρεσβύτεροι αποφασίνενα τι τζαν πιο μπουτ πφραλέντε για τι ντεν-λεν ζορ, αλλά νακχένα μπουτ μάσεκ ντα να κερντέ οντουβά σο βακερντέας. Ανταλά παραδείγματα ισί διαφορετικά, αλλά εκ πράγμας ισί ίδιος. Σαρέ βακερντέ ότι κα κερέν κάτι αλλά μουκχλέ-λες κο μασκάρ. Ο Χριστιανοί σο τζουβντιόνας κι Κόρινθος κο πρώτος αιώνας τθερένας βον-ντα εκ ασακό πρόβλημας. Ντικχέν σο σικλιάσα λένταρ.

3. Καγιά απόφαση λιντέ ο Χριστιανοί κι Κόρινθος, αλλά σο αβιλό-πες;

3 Πασέ κο 55 Κ.Χ., ο Χριστιανοί κι Κόρινθος λιντέ εκ σημαντική απόφαση. Σικλιλέ ότι ο πφραλά κι Ιερουσαλήμ ντα κι Ιουδαία τθερένας δυσκολίες ντα τσοροριπέ ντα ότι γιαβερά κχανγκιριά γκίντενας λοβέ για τι βοηθίνεν-λεν. Ο Χριστιανοί κι Κόρινθος σο ισινέ λατσσέ ντα ντένας πουμαρέ βαστένταρ λιντέ ι απόφαση τι βοηθίνεν βον-ντα ι πφραλέν, οντουλέσκε πουτσλέ ι Παυλός σαρ τι κερέν-λες ανταβά. Βοβ βακερντάς λένγκε σο τι κερέν ντα τσσουντάς ι Τιτός τι βοηθίνελ τι γκιντίντιβεν ο  λοβέ. (1 Κορ. 16:1· 2 Κορ. 8:6) Χάνικ μάσεκ πιο σοράν όμως, ο Παύλος λιντάς αμπέρι ότι οντουλά Χριστιανοί να κερντέας οντουβά σο βακερντέας. Να γκιντιντέας ο λοβέ αζομάν σο έπρεπε ντα μάλλον να κα ερεσαβένας τι μπουτσσαβέν-λεν κι Ιερουσαλήμ γιεκ ι γιαβερέ κχανγκιρίντζαρ.​—2 Κορ. 9:4, 5.

4. Σο βακερντάς ο Παύλος τι κερέν ο Χριστιανοί κι Κόρινθος σαρ σικαβένα ο εδάφια 2 Κορινθίους 8:7, 10, 11;

4 Ο Χριστιανοί κι Κόρινθος λιντέας εκ λατσσί απόφαση, ντα ο Παύλος ισαρντάς-λεν σο τθερένας μπαρί πίστη ντα μανγκένας τι ντεν πουμαρέ βαστένταρ. Αλλά σοράν έπρεπε τι βακερέλ λένγκε μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλε. (Διαβάνεν 2 Κορινθίους 8:7, 10, 11) Κατά πφραλά κι Κόρινθος σικλιάσα ότι μπορεί τι αβέλ δύσκολος ατζέ-ντα ι πιστέ Χριστιανόνγκε τι κερέν οντουβά σο αποφασιντέ.

5. Καλά ερωτήσεις κα ντικχάς;

5 Σαρ ι Χριστιανόνγκε κι Κόρινθος, αντικάς αμένγκε-ντα μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι κεράς οντουβά σο βακερντάμ ότι κα κεράς. Σόσκε; Ισινάμ ατελείς, οτθάρ μπορεί τι βακεράς ότι κα κεράς πιο σοράν οντουβά σο αποφασιντάμ. Ή ο πράγματα σο αβένα-πες αζομάν σο να μπεκλεντίνασα μπορεί μα τι μουκχέν-αμέν τι κεράς-λες. (Εκκλ. 9:​11· Ρωμ. 7:​18) Σο κα κεράς άμα πρέπει τι ντικχάς πάλι εκ απόφαση σο λιντάμ για τι αγαβάς άμα χρειαζίντιβελα τι αλλάνας-λα; Ντα σαρ κα αβάς σίγουροι ότι να μουκχάσα κο μασκάρ οντουβά σο αρχίνασα;

ΠΡΙΝ ΤΙ ΛΕΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ

6. Κάνα μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι αλλάνας εκ απόφαση;

6 Μερικές σημαντικές αποφάσεις να κα αλλάναας-λεν ποτές. Για παράδειγμας, να μανγκάσα ποτές τι τσσιναβάς τι υπηρετίνας ι Ιεχωβάς ή τι μουκχάς αμαρέ ρομές ή αμαρέ ρομνιά. (Ματθ. 16:​24· 19:6) Αλλά γιαβερά αποφάσεις μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι αλλάνας-λεν. Σόσκε; Επειδή ο πράγματα αλλάνενα. Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι λας καζόμ πιο λατσσέ αποφάσεις αβέλα-πες;

7. Σο πρέπει τι μανγκάς κατά Ντεβέλ, ντα σόσκε;

7 Τι μανγκέν σοφία κατά Ντεβέλ. Πι πνευμάσαρ, ο Ιεχωβά κερντάς ι Ιακωβός τι γραφίνελ: «Άμα εκ τζενό τουμένταρ να τθερέλα μπουτ σοφία, τι μανγκέλ κατά Ντεβέλ, σόσκε βοβ ντέλα σαριλέντε αντράλ πι γκίσταρ». (Ιακ. 1:5) Μερικέ πραγματέντε, σαρέ “να τθεράσα μπουτ σοφία”. Οντουλέσκε τι ντεν μπέσα κο Ιεχωβά εμ κάνα λένα εκ απόφαση εμ κάνα ντικχένα άμα πρέπει τι αλλάνεν-λα. Άμα κα κερέν-λες ανταβά, ο Ιεχωβά κα βοηθίνελ-τουμέν τι τραμπίνεν λατσσέ πράγματα.

8. Σαρ πρέπει τι ρόντας πριν τι λας εκ απόφαση;

8 Τι ρόντεν καζόμ πιο λατσσές αβέλα-πες. Ρόντεν κο Λάφι κι Ντεβλέσκο, διαβάνεν ο έντυπα σο νικαβέλα ι Ιεχωβάσκι οργάνωση ντα κερέν λάφι τζενέντζαρ σο ντένα λένγκε μπέσα. (Παρ. 20:​18) Ισί σημαντικός τι κερέν-λες ανταβά πριν τι αποφασίνεν σο μπουτί κα κερέν, κάι κα μπεσέν ή σο σικλιαριπέ κα λεν για τι νικαβέν ο λοβέ σο χρειαζίντιβενα για τι τζουβντιόν ντα τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς.

9. Σόσκε ισί λατσσό τι αγαβάς σο τσσίντελα-αμέν τι λας εκ απόφαση;

9 Τι αγαβέν σο τσσίντελα-τουμέν τι λεν εκ απόφαση. Ανταβά ισί σημαντικός ι Ιεχωβάσκε. (Παρ. 16:2) Βοβ μανγκέλα τι βακεράς ι αλήθεια σαρέ κο πράγματα. Οντουλέσκε κάνα λάσα αποφάσεις, για τι βακεράς ι αλήθεια εμ αμαρέ νεαυτόσκε εμ ι γιαβερένγκε πρέπει τι ντικχάς σο τθεράσα μπαγιά αμαρέ γκίστε για τι αγαβάς σο τσσίντελα-αμέν τι λας εκ απόφαση. Άμα να κα κεράς-λες ανταβά, κα αβέλ δύσκολος τι κεράς οντουβά σο αποφασιντάμ. Για παράδειγμας, εκ τερνό πφραλ αποφασίνελα τι λελ ο τακτικός σκαπανικός. Σοράν όμως, ισί λέσκε δύσκολος τι κερέλ 70 σαάτια κάθε μάσεκ ντα να λέλα μπουτ χαρά κατά έργος. Μπορεί τι αμντίνελας ότι οντουβά σο τσσίντελας-λες τι κερέλ σκαπανικός ισινέ ότι μανγκέλας τι κερέλ ι  Ιεχωβάσκο γκι. Αλλά μήπως μανγκέλας πιο μπουτ τι κερέλ ο γκι πι νταντέσκο ντα πι νταγιάκο ή εκχέ γιαβερέσκο;

10. Σο χρειαζίντιβελα για τι κεράς αλλαγές;

10 Ανέν τουμαρέ γκοντιάτε εκχέ τζενές σο κερέλα μελέτη ντα αποφασίνελα τι τσσιναβέλ ι τσιγάρα. Κι αρχή μαρέλα-πες μα τι πιλ, τζάλα λατσσές χάνικ ντιβεσά, αλλά σοράν πίλα πάλι. Κο τέλος όμως τσσιναβέλα-λα! Επειδή μανγκέλα ι Ιεχωβάς ντα μανγκέλα τι κερέλ λέσκο γκι, μπορισάλο τι τσσιναβέλ ι τσιγάρα.​—Κολ. 1:​10· 3:23.

11. Σόσκε πρέπει τι τζανέν λατσσές σο μανγκένα τι κερέν;

11 Τι τζανέν λατσσές σο μανγκένα τι κερέν. Καζόμ πιο λατσσές τζανένα σο μανγκένα τι κερέν, αζόμ πιο σίγουρος κα αβέλ ότι να κα μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλεν. Για παράδειγμας, μπορεί τι αποφασίνεν τι διαβάνεν ι Γραφή πιο μπουτ. Αλλά άμα να τθερένα τουμαρέ γκοντιάτε εκ πρόγραμμας, μάλλον ναστί κα κερέν οντουβά σο μανγκένα. * Ή ο πρεσβύτεροι εκχέ κχανγκιριάκε μπορεί τι αποφασίνεν τι τζαν πιο μπουτ φαρ κο πφραλά για τι ντεν-λεν ζορ, αλλά ο ντιβεσά νακχένα ντα να κερένα οντουβά σο βακερντέ. Για τι κερέν-λες ανταβά, κα αβέλας λατσσό τι κερέν ερωτήσεις σαρ ακαλά: «Σκεφτιντάμ καλά πφραλά ντα πφενιά χρειαζίντιβενα πιο μπουτ ζορ; Βακερντάμ κάνα κα τζας λένγκε;»

12. Σο μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι κεράς, ντα σόσκε;

12 Τι αγαβέν σο μπορίνενα τι κερέν. Καέκ αμένταρ να τθερέλα ο σαάτι, ο λοβέ ή ι ζορ τι κερέλ σαρέ οντουλά σο κα μανγκέλας. Οντουλέσκε τι αγαβέν σο μπορίνενα τι κερέν ντα τι αβέν λογικοί. Μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι αλλάνεν εκ απόφαση σο ναστί κερένα. (Εκκλ. 3:6) Βακερέν όμως ότι ντικχλέν πάλι εκ απόφαση σο λιντένας, αλλαντέν-λα καζόμ χρειαζίντιβελας ντα πακιάνα ότι μπορίνενα τι κερέν-λα. Ντικχέν παντς πράγματα σο κα βοηθίνεν-τουμέν μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχίνενα.

ΣΟ ΤΙ ΚΕΡΕΝ ΓΙΑ ΜΑ ΤΙ ΜΟΥΚΧΕΝ ΚΟ ΜΑΣΚΑΡ ΟΝΤΟΥΒΑ ΣΟ ΑΡΧΙΝΕΝΑ

13. Σαρ κα αρακχέν ι ζορ σο χρειαζίντιβενα για τι κερέν οντουβά σο αποφασιντέν;

13 Τι μανγκέν ζορ κατά Ντεβέλ. Ο Ντεβέλ μπορίνελα τι ντελ-τουμέν «ι ζορ τι κερέν» οντουβά σο αποφασιντέν. (Φιλιπ. 2:​13) Οτθάρ, μανγκέν κατά Ιεχωβά τι ντελ-τουμέν αντράλ πι άγιε πνευμάσταρ ι ζορ σο χρειαζίντιβενα. Μα τσσιναβέν τι προσευχίντιβεν ατζέ-ντα άμα ντικχίντιβελα ότι η απάντηση να αβέλα σουγκό. Ο Ιησούς βακερντάς: «Συνεχίνεν τι μανγκέν ντα κα ντιντιόλ-τουμέν [άγιος πνεύμας]».​—Λουκ. 11:9, 13.

14. Σαρ κα βοηθίνελ-τουμέν ο εδάφιος Παροιμίες 21:5 τι κερέν οντουβά σο αποφασιντέν;

14 Τι σκεφτίνεν σο κα κερέν. (Διαβάνεν Παροιμίες 21:5) Για μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχίνενα, πρέπει τι σκεφτίνεν σο κα κερέν. Σοράν πρέπει τι κερέν οντουβά σο σκεφτιντέν. Αντικάς-ντα κάνα κα λεν εκ απόφαση, γραφίνεν σαρέ οντουλά σο τθερένα τουμαρέ γκοντιάτε τι κερέν για μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλεν. Άμα τθερένα εκ μπαρί μπουτί χωρίνεν-λα πιο χουρντέ μπουτιέντε, ντα κα αβέλ πιο εύκολος τι ντικχέν σαρ τζάλα. Ο Παύλος βακερντάς κο Κορίνθιοι τι τσσουβέν κάτι κι νάκρη ο «πρώτος ντιβές κάθε εβδομαδάκο» αντίς τι μπεκλεντίνεν ντα τι προσπαθίνεν τι γκίντεν λοβέ κάνα κα αβέλας βοβ. (1 Κορ. 16:2) Άμα κα χωρίνεν εκ μπαρί μπουτί πιο χουρντέ μπουτιέντε, να κα νιωθίνεν ότι ναστί κερένα-λα.

15. Αφού κα γραφίνεν σο σκεφτίνενα τι κερέν, σο μπορίνενα τι κερέν σοράν;

15 Άμα κα γραφίνεν ξεκάθαρα σο σκεφτίνενα τι κερέν, κα αβέλ πιο εύκολος τι κερέν οντουβά σο αποφασιντέν. (1 Κορ. 14:​40) Για παράδειγμας, κο πρεσβύτεροι βακέρντιλο  τι τσσουβέν εκχέ πρεσβυτερός τι γραφίνελ ι κάθε απόφαση σο λένα, κον κα κερέλ-λα ντα κάνα πρέπει τι κερέλ-λα. Ο πρεσβύτεροι σο κερένα-λες ανταβά ισί πιο σίγουρος ότι να κα μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλε. (1 Κορ. 9:​26) Κα αβέλας λατσσό τι κερέν κάτι ασακό τουμαρέ ζωγιάτε-ντα. Για παράδειγμας, κα αβέλας λατσσό τι γραφίνεν κάθε ντιβές σαρέ οντουλά σο τθερένα τι κερέν, ντα τι τσσουβέν οπράλ οπράλ οντουβά σο μανγκένα τι κερέν πρώτα. Ανταβά κα βοηθίνελ-τουμέν εμ μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλεν αλλά εμ τι κερέν μπουτ πράγματα πιο χάνικ σαατίστε.

16. Σο ισί σημαντικός τι κερέν για μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλεν, ντα σαρ σικάντιβελα ανταβά κατά εδάφιος Ρωμαίους 12:11;

16 Τι κερέν σο νακχέλα τουμαρέ βαστένταρ. Για τι κερέν οντουβά σο σκεφτιντέν ντα για μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχισάλεν πρέπει τι κερέν προσπάθειες. (Διαβάνεν Ρωμαίους 12:​11) Ο Παύλος βακερντάς κο Τιμόθεος τι “συνεχίνελ” τι σικλιαρέλ πιο λατσσές ντα τι “ατσσόλ σταθερός” ανταλέ πραγμάστε. Ανταγιά συμβουλή ισί λατσσί κο γιαβερά-ντα πράγματα σο μανγκάσα τι κεράς ι Ιεχωβάσκε.​—1 Τιμ. 4:​13, 16.

17. Σαρ κα ντας καν οντουλέντε σο βακερένα ο εδάφια Εφεσίους 5:​15, 16 κάνα κεράσα οντουβά σο αποφασιντάμ;

17 Τι χρησιμοποιήνεν τουμαρό χρόνος γκοντιάσαρ. (Διαβάνεν Εφεσίους 5:​15, 16) Βακερέν κάνα κα κερέν οντουβά σο αποφασιντέν ντα μα αλλάνεν-λες. Μα μπεκλεντίνεν τι τζαν σαρέ ντιπ λατσσές για τι κερέν-λες ανταβά. Μπορεί μα τι αβέλ ποτές ανταβά. (Εκκλ. 11:4) Τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε μα τι μουκχέν ο πράγματα σο νανέ αζόμ σημαντικά τι λεν τουμένταρ ο χρόνος ή ι ζορ σο χρειαζίντιβενα για τι κερέν πιο σημαντικά πράγματα. (Φιλιπ. 1:​10) Άμα αβέλα-πες, τραμπίνεν εκ σαάτι σο να κα τθερέν ι γιαβερέν οπράλ τουμαρέ σορέστε. Βακερέν λένγκε ότι μανγκένα χρόνος τι σκεφτίνεν. Μπορεί ατζέ-ντα τι πφάντεν τουμαρό τηλέφωνος ή τι ντικχέν τουμαρέ μηνύματα εκ γιαβέρ σαάτι. *

18, 19. Σο κα βοηθίνελ-τουμέν μα τι μουκχέν κο μασκάρ εκ λατσσί απόφαση κάνα ο πράγματα νανέ εύκολα;

18 Τι τθερέν τουμαρέ γιακχά κο λατσσέ πράγματα σο κα αβέν. Ο αποτέλεσμας σοράν κατά απόφαση σο λάσα ισί σαρ ο τθαν σο ερεσάσα σοράν κατά ταξίδι. Άμα μανγκένα μπαγιά τι ερεσέν οτθέ, κα συνεχίνεν ατζέ-ντα άμα εκ ντρομ ισί πφαντό ντα πρέπει τι λεν γιαβέρ. Αντικάς, άμα τθεράσα αμαρέ γιακχά κο λατσσέ πράγματα σο κα αβέν, να κα μουκχάς-αμέν σουγκό κάνα ο πράγματα νανέ εύκολα.​—Γαλ. 6:9.

19 Ισί δύσκολος τι λας λατσσέ αποφάσεις, ντα ατζέ πιο δύσκολος τι κεράς-λεν. Αλλά ο Ιεχωβά κα ντελ-τουμέν ι σοφία ντα ι ζορ σο χρειαζίντιβενα για μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχίνενα.

ΥΜΝΟΣ 45 Τζαν Ανγκλάλ!

^ παρ. 5 Μήπως λιντέν αποφάσεις ντα σοράν μετανιωσάλεν; Μήπως μπάζιμα ισί τουμένγκε δύσκολος τι λεν λατσσέ αποφάσεις ντα τι κερέν-λεν; Ανταβά μάθημας κα βοηθίνελ-τουμέν τι νακχαβέν ανταλά προβλήματα ντα μα τι μουκχέν κο μασκάρ οντουβά σο αρχίνενα.

^ παρ. 11 Για τι τσσουβέν εκ πρόγραμμας τι διαβάνεν ι Γραφή, ντικχέν ο «Πρόγραμμα για Ανάγνωση της Γραφής» σο ισί κο ιστότοπος jw.org®.

^ παρ. 17 Για τι σικλιόν ατζέ πιο λατσσές σαρ τι χρησιμοποιήνεν τουμαρό χρόνος, ντικχέν ο θέμας «20 Τρόποι για να Δημιουργήσετε Πιο Πολύ Χρόνο» κο Ξύπνα! Απρίλιος 2010.