Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 13

Τι Αγαβέν ι Τζενέν σο Αρακχένα κο Έργος

Τι Αγαβέν ι Τζενέν σο Αρακχένα κο Έργος

«Τζιτζισάλο λένγκε . . . Ντα αρχισάλο τι σικλιαρέλ-λεν μπουτ πράγματα».​—ΜΑΡΚ. 6:34.

ΥΜΝΟΣ 96 Τι Ρόντεν ι Λατσσέ Τζενένγκε

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1. Καβά ισί εκ μπουτ σουκάρ πράγμας σο κερέλα ο Ιησούς; Εξηγίνεν.

ΕΚ ΜΠΟΥΤ σουκάρ πράγμας σο κερέλα ο Ιησούς ισί ότι αγαβέλα ο προβλήματα σο τθεράσα αμέν ο ατελείς τζενέ. Κάνα ισινέ κι πφουβ, ο Ιησούς μπορίνελας τι “χαιρίνελ οντουλέντζαρ σο χαιρίνενας” ντα τι “ροβέλ οντουλέντζαρ σο ροβένας”. (Ρωμ. 12:​15) Για παράδειγμας, κάνα ο 70 μαθητές βουρτισάλε χαράσαρ αφού γκιλέας μπουτ λατσσές κο έργος, «νιωσάλο μπουτ χαρούμενος». (Λουκ. 10:​17-21) Αλλά κάνα ντικχλάς καζόμ μπουτ ντουκχ αντάς ο μεριπέ ι Λαζαρόσκο οντουλένγκε σο μανγκένας-λες, «τσσιντιντάς γκίσαρ ντα αναστατωσάλο».​—Ιωάν. 11:33.

2. Σο βοηθίνελας ι Ιησούς τι αγαβέλ ι τζενέν;

2 Σο βοηθίνελας οντουλέ τέλειε τζενές τι πφαμπόλ ντα τι τζιτζίνελ ι αμαρτωλέ τζενένγκε; Ο πιο σημαντικός πράγμας ισινέ ότι μανγκέλας ι τζενέν. Σαρ ντικχλάμ κο γιαβέρ μάθημας, “αρακχέλας μπουτ μπαρί χαρά κο τζενέ”. (Παρ. 8:​31) Ανταγιά αγάπη ι τζενένγκε κερντάς-λες τι σικλιόλ μπουτ λατσσές σαρ σκεφτίνενα. Ο απόστολος Ιωάννης βακερέλα: «Τζανέλας σο ισινέ αντρέ κο τζενό». (Ιωάν. 2:​25) Ο Ιησούς πφαμπόλας ι γιαβερένγκε. Ο τζενέ νιωθίνενας ότι μανγκέλας-λεν ντα ασουνένας ο λατσσέ αμπέρια ι Βασιλειάκε. Αμέν-ντα καζόμ πιο μπουτ πφαμπάσα ι τζενένγκε αζόμ πιο λατσσές κα κεράς αμαρό έργος.​—2 Τιμ. 4:5.

3, 4. (α) Σαρ κα ντικχάς αμαρό έργος άμα αγαβάσα ι γιαβερέν; (β) Σο κα ντικχάς ανταλέ μαθημάστε;

3 Ο απόστολος Παύλος τζανέλας ότι έπρεπε τι κερέλ ο έργος, ντα ανταβά τζανάσα-λες αμέν-ντα. (1 Κορ. 9:​16) Όμως, άμα αγαβάσα ι γιαβερέν, να κα ντικχάς ο έργος σαρ εκ μπουτί σο πρέπει τι κεράς. Κα πφαμπάς ι τζενένγκε ντα κα μανγκάς τι βοηθίνας-λεν. Τζανάσα ότι «ισί πιο ευτυχισμέ εκ τζενό όταν ντέλα παρά όταν λέλα». (Πράξ. 20:​35) Καζόμ  πιο μπουτ κα σκεφτίνας αντικάς, αζόμ πιο μπουτ κα μπεϊντίνας ο έργος.

4 Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι αγαβάσα ι τζενέν σο αρακχάσα κο έργος. Πρώτα, κα ντικχάς σο σικλιάσα οντουλένταρ σο νιωθίνελας ο Ιησούς ι τζενένγκε. Σοράν, κα ντικχάς καλέ σταρέ τροπόντζαρ μπορίνασα τι μοιάζας λέστε.​—1 Πέτρ. 2:21.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΓΑΒΕΛΑΣ Ι ΤΖΕΝΕΝ ΣΟ ΑΡΑΚΧΕΛΑΣ ΚΟ ΕΡΓΟΣ

Ο Ιησούς αγαβέλας ι γιαβερέν, οτθάρ μανγκέλας τι λοκχιαρέλ λένγκο γκι (Ντικχ ο παράγραφοι 5, 6)

5, 6. (α) Καλέ τζενέν αγαβέλας ο Ιησούς; (β) Σόσκε ο Ιησούς τζιτζίνελας ι τζενένγκε σο αρακχέλας κο έργος, σαρ βακερένα ο εδάφια Ησαΐας 61:1, 2;

5 Ντικχέν εκ παράδειγμας σο σικαβέλα ότι ο Ιησούς αγαβέλας ι γιαβερέν. Εκ φαρ, βοβ ντα λέσκε μαθητές ισινέ μπουτ κχινέ επειδή βακερντέας ο λατσσέ αμπέρια χωρίς τι ατσσόν. «Να ερεσαβένας ούτε τι χαν». Οτθάρ, ο Ιησούς λιντάς πι μαθητέν “εκχέ τθανέστε σο να υπαρχίντιβελας καέκ τζενό, για τι αβέν κορκορέ” ντα τι «ξεκουράντιβεν χάνικ». Όμως, μπουτ τζενέ τθαβντισάλε ντα ερεσλέ οτθέ πιο σουγκό. Σο κερντάς ο Ιησούς κάνα γκιλό οτθέ ντα ντικχλάς ι τζενέν; «Τζιτζισάλο * λένγκε, επειδή ισινέ σαρ μπρακέ σο να τθερένα τσομπανής. Ντα αρχισάλο τι σικλιαρέλ-λεν μπουτ πράγματα».​—Μάρκ. 6:​30-34.

6 Σόσκε τζιτζισάλο ο Ιησούς ανταλέ τζενένγκε, κάτι σο σικαντάς ότι αγαβέλας-λεν; Ντικχλάς ότι ο τζενέ «ισινέ σαρ μπρακέ σο να τθερένα τσομπανής». Μπορεί ο Ιησούς τι ντικχλάς ότι μερικοί λένταρ ισινέ τσορορέ ντα ότι μαρένας-πες για τι ντεν πουμαρέ φαμιλιάτε ο απαραίτητα. Γιαβερά μπορεί τι χασαρντέ εκχέ αγαπημέ τζενές κο μεριπέ. Ο Ιησούς μπορίνελας τι αγαβέλ-λεν. Κο γιαβέρ μάθημας, ντικχλάμ ότι βοβ-ντα μπορεί τι νακχλάς ασακέ προβλήματα. Ο Ιησούς πφαμπόλας ι γιαβερένγκε ντα μανγκέλας τι λοκχιαρέλ λένγκο γκι.​—Διαβάνεν Ησαΐας 61:1, 2.

7. Σαρ μπορίνασα τι μοιάζας κο Ιησούς;

 7 Σο σικλιάσα κατά Ιησούς; Σαρ ο Ιησούς, αντικάς αμέν-ντα ντικχάσα ότι ο τζενέ ισί «σαρ μπρακέ σο να τθερένα τσομπανής». Τθερένα μπουτ προβλήματα. Αμέν τθεράσα οντουβά σο χρειαζίντιβενα​—ο αμπέρια ι Βασιλειάκε. (Αποκ. 14:6) Οτθάρ, σαρ αμαρό Κύριος, αμέν-ντα βακεράσα ο λατσσέ αμπέρια επειδή “τζιτζίνασα οντουλένγκε σο να ντένα-λεν σημασία [ο γιαβερά] ντα ι τσορορένγκε”. (Ψαλμ. 72:​13) Τζιτζίνασα ι τζενένγκε ντα μανγκάσα τι κεράς κάτι για τι βοηθίνας-λεν.

ΣΑΡ ΚΑ ΑΓΑΒΑΣ Ι ΓΙΑΒΕΡΕΝ

Τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ο ανάγκες ι κάθε τζενέσκε (Ντικχ ο παράγραφοι 8, 9)

8. Καβά ισί εκ τρόπος για τι αγαβάς ι τζενέν σο αρακχάσα κο έργος; Βακερέν εκ παράδειγμας.

8 Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι αγαβάς ι τζενέν σο αρακχάσα κο έργος; Πρέπει τι σκεφτίνας σο τθερένα ο τζενέ πουμαρέ γκοντιάτε ντα πουμαρέ γκίστε ντα τι συμπεριφερίντιβας λένγκε αντικάς σαρ κα μανγκάας τι συμπεριφερίντιβεν αμένγκε. * (Ματθ. 7:​12) Για τι ντικχάς καλέ σταρέ τροπόντζαρ μπορίνασα τι κεράς-λες ανταβά. Πρώτον, τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ο ανάγκες ι κάθε τζενέσκε. Κάνα βακεράσα ο λατσσέ αμπέρια, μοιάζασα εκχέ γιατρόστε. Ο λατσσό γιατρός τθερέλα πι γκοντιάτε ο ανάγκες ι κάθε νασφαλέσκε. Κερέλα ερωτήσεις ντα ασουνέλα-λες λατσσές καζόμ βακερέλα πο πρόβλημας. Αντίς τι ντελ-λες ο πρώτος φάρμακος σο αβέλα λέσκε γκοντιάτε, ο γιατρός μπορεί τι μπεσέλ χάνικ για τι αγαβέλ σο τθερέλα ο τζενό ντα σοράν τι ντελ-λες ο σωστός φάρμακος. Αντικάς αμέν-ντα δεν πρέπει τι κεράς λάφι με το ίδιος τρόπος σαρέ κο τζενέ σο αρακχάσα κο έργος. Αλλά πρέπει τι σκεφτίνας σο νακχέλα πι ζωγιάτε ο κάθε τζενό ντα σο πακιάλα.

9. Σο δεν πρέπει τι αμντίνας; Εξηγίνεν.

9 Κάνα αρακχένα εκχέ τζενές κο έργος, μα αμντίνεν ότι τζανένα σο νακχέλα πι ζωγιάτε ή σο πακιάλα ντα σόσκε. (Παρ. 18:​13) Κερέν ερωτήσεις σο να κα ανέν-λες σε δύσκολη θέση για τι βοηθίνεν-λες τι κερέλ λάφι. (Παρ. 20:5) Πουτσέν-λες λέσκε μπουτιάκε, λέσκε φαμιλιάκε, ι πραγματένγκε σο νακχλάς πι ζωγιάτε ντα για το απόψεις λέσκε. Κάνα κεράσα ερωτήσεις ι γιαβερένγκε, μουκχάσα-λεν τι βακερέν αμένγκε σόσκε χρειαζίντιβενα ο λατσσέ αμπέρια. Κάνα σικλιάσα-λες ανταβά, μπορίνασα τι αγαβάς-λεν ντα τι βοηθίνας-λεν κο ανάγκες σο τθερένα, σαρ ο Ιησούς.​—Ντικχ 1 Κορινθίους 9:​19-23.

Τι αγαβέν σαρ ισί η ζωή ι τζενένγκι (Ντικχ ο παράγραφοι 10, 11)

10, 11. Καβά ισί ο δεύτερος τρόπος για τι αγαβάς ι τζενέν σαρ βακερέλα κο εδάφια 2 Κορινθίους 4:7, 8; Βακερέν εκ παράδειγμας.

10 Δεύτερον, τι προσπαθίνεν τι αγαβέν σαρ ισί λένγκι ζωή. Μπουτ πράγματα σο νακχένα βον μπορεί τι νακχλάμ-λεν αμέν-ντα επειδή ισινάμ ατελείς ντα τθεράσα προβλήματα. (1 Κορ. 10:​13) Τζανάσα ότι η  ζωή ανταλέ ντουνιάστε ισί μπουτ δύσκολη. Νταϊντίνασα σάντε με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι. (Διαβάνεν 2 Κορινθίους 4:7, 8) Σκεφτίνεν όμως καζόμ δύσκολος ισί οντουλένγκε σο νανέ αμαλά ι Ιεχωβάσκε τι τζουβντιόν ανταλέ ντουνιάστε χωρίς τι τθερέν λέσκι βοήθεια. Σαρ ο Ιησούς, αντικάς αμέν-ντα τζιτζίνασα λένγκε ντα μανγκάσα τι βακεράς λένγκε «λατσσέ αμπέρια για κάτι πιο λατσσό».​—Ησ. 52:7.

11 Ντικχέν ο παράδειγμας εκχέ πφραλέσκο σο βακερένα λέσκε Σεργκέι. Πριν τι σικλιόλ ι αλήθεια, ισινέ μπουτ λατζανό. Ισινέ λέσκε μπουτ δύσκολος τι κερέλ λάφι ι γιαβερέντζαρ. Εκ ντιβές, μανγκλάς τι κερέλ μελέτη. Ο Σεργκέι βακερέλα: «Καζόμ κεράβας μελέτη, σικλιλόμ ότι ο Χριστιανοί πρέπει τι βακερέν κο γιαβερά-ντα οντουλένγκε σο πακιάνα. Πακιάβας ότι ποτές να κα μπορίναβας τι κεράβ-λες ανταβά». Σκεφτίνελας όμως ι τζενέν σο να ασουντέας ατζέκ ι αλήθεια, ντα αγαντάς καζόμ δύσκολη ισινέ λένγκι ζωή επειδή να τζανένας ι Ιεχωβάς. «Ο νεβέ πράγματα σο σικλιάβας ντένας-μαν μπαρί χαρά ντα ηρεμία», βακερέλα. «Τζανάβας ότι γιαβερά-ντα χρειαζίντιβενας ανταλά αλήθειες». Καζόμ πιο μπουτ αγαβέλας ο Σεργκέι ι γιαβερέν αζόμ πιο μπαρό θάρρος τθερέλας τι βακερέλ ο λατσσέ αμπέρια. Βοβ βακερέλα: «Να νακχλόας ιτς μι γκοντιάταρ ότι άμα κα κεράβας λάφι κο γιαβερά ι Γραφιάκε κα τθεράβας πιο μπουτ σιγουριά μι νεαυτόσκε. Ντα καζόμ βακεράβας κο γιαβερά οντουλά σο πακιάβας, μι πίστη μπαριόλας». *

Μπορεί τι χρειαζίντιβελ χρόνος για τι κερέν πνευματική πρόοδος ο τζενέ (Ντικχ ο παράγραφοι 12, 13)

12, 13. Σόσκε χρειαζίντιβελα τι κεράς υπομονή ι τζενέντζαρ σο σικλιαράσα; Βακερέν εκ παράδειγμας.

12 Τρίτον, τι κερέν υπομονή ι τζενέντζαρ. Τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι μπορεί μα τι ασουντέ ποτές ο αλήθειες ι Γραφιάκε σο αμέν τζανάσα λατσσές. Ντα μπουτ τζενέ μανγκένα μπαγιά οντουλά σο πακιάνα. Μπορεί τι νιωθίνεν ότι λένγκι θρησκεία ανέλα-λεν πασέ λένγκε φαμιλιάτε ντα κο γιαβερά τζενέ. Σαρ κα βοηθίνας-λεν;

 13 Σκεφτίνεν ακαβά παράδειγμας: Σο αβέλα-πες άμα εκ πφουρτ ισί πουρανί; Ο πιο μπουτ φαρ να περαβένα-λα μέχρι τι κερντιόλ εκ νεβί. Κάνα κα κερέν ι νεβί πφουρτ, κα περαβέν ι πουρανί. Αντικάς αμέν-ντα, άμα μανγκάσα ο τζενέ τι μουκχέν ο «πουρανέ» πράγματα σο πακιάνα, πρέπει πρώτα τι βοηθίνας-λεν τι σικλιόν ντα τι μανγκέν ο «νεβέ» αλήθειες, δηλαδή ο αλήθειες ι Γραφιάκε σο να τζανένας-λεν κάνα αρχισάλε μελέτη. Σάντε αζομάν κα αβέν έτοιμοι τι μουκχέν οντουλά σο πακιάνα. Μπορεί τι χρειαζίντιβελ χρόνος για τι βοηθίνας ι τζενέν τι κερέν ασακέ αλλαγές.​—Ρωμ. 12:2.

14, 15. Σαρ μπορίνασα τι βοηθίνας οντουλέν σο τζανένα χάνικ πράγματα ή να τζανένα ιτς για το Παράδεισος κι πφουβ; Βακερέν εκ παράδειγμας.

14 Άμα τθεράσα υπομονή ι τζενέντζαρ σο αρακχάσα κο έργος, να κα μπεκλεντίνας τι αγαβέν ή τι δεχτίνεν ι αλήθεια ι πρώτη φαρ σο κα ασουνέν-λα. Αλλά επειδή αγαβάσα ι γιαβερέν, μανγκάσα τι ντας-λεν χρόνος για τι σκεφτίνεν λατσσές σο βακερέλα η Γραφή. Για παράδειγμας, ντικχέν σαρ μπορίνασα τι εξηγίνας εκχέ τζενέσκε ότι κα τζουβντιάς για πάντα κο Παράδεισος κι πφουβ. Μπουτ τζενέ τζανένα χάνικ πράγματα ή να τζανένα τίποτα ανταλέσκε. Μπορεί τι πακιάνα ότι κάνα εκ τζενό μερέλα να κα τζουβντιόλ πάλι. Ή μπορεί τι πακιάνα ότι σαρέ ο λατσσέ τζενέ τζάνα κο ουρανός. Σαρ μπορίνασα τι βοηθίνας-λεν;

15 Ντικχέν σο κερέλα εκ πφραλ. Πρώτα, διαβάνελα ο εδάφιος Γένεση 1:​28. Σοράν, πουτσέλα ι τζενές κάι ντα σαρ μανγκέλας ο Ντεβέλ τι τζουβντιόν ο τζενέ. Ο πιο μπουτ βακερένα: «Μανγκέλας τι τθερέν εκ λατσσί ζωή κι πφουβ». Ο πφραλ διαβάνελα ο εδάφιος Ησαΐας 55:​11 ντα πουτσέλα άμα αλλαξάλο ο σκοπός ι Ντεβλέσκο. Ο πιο μπουτ φαρ ο τζενό βακερέλα όχι. Κο τέλος, ο πφραλ διαβάνελα ο εδάφια Ψαλμός 37:​10, 11 ντα πουτσέλα καβά ισί ο μέλλον ι τζενένγκο. Ανταλέ τροπόσαρ, βοηθιντάς μπουτέ τζενέν τι αγαβέν αντράλ κατά Γραφή ότι ο Ντεβέλ συνεχίνελα τι μανγκέλ τι τζουβντιόν ο λατσσέ τζενέ για πάντα κο Παράδεισος κι πφουβ.

Κάνα κεράσα κάτι λατσσό, σαρ ισί τι μπουτσσαβάς εκ γράμμας σο ντέλα ενθάρρυνση, μπορεί τι κεράς μπαρό λατσσιπέ (Ντικχ ο παράγραφοι 16, 17)

16, 17. Καλά ισί μερικοί τρόποι για τι αγαβάς ι γιαβερέν σαρ βακερέλα ο εδάφιος Παροιμίες 3:​27; Βακερέν εκ παράδειγμας.

16 Τέταρτον, τι σκεφτίνεν σο μπορίνενα τι κερέν για τι σικαβέν ότι πφαμπόνα λένγκε. Για παράδειγμας, μήπως γκιλάμ λένγκε εκ σαάτι σο νανέ λατσσό; Μπορίνασα τι μανγκάς συγνώμη ντα τι βακεράς ότι κα τζας εκ γιαβέρ φαρ. Σο αβέλα-πες άμα ο τζενό κερέλα κάτι οντιά στιγμή ντα μανγκέλα βοήθεια; Ή άμα κάποιος σο ισί νασφαλό ή πφουρό ναστί νασέλα κατά κχερ ντα μανγκέλα αμένταρ τι κεράς κάτι λέσκε; Ασακέ περιπτωσιέντε, ισί λατσσό άμα αβέλα-πες τι βοηθίνας-λες.​—Διαβάνεν Παροιμίες 3:27.

17 Εκ πφεν τθερέλας λατσσέ αποτελέσματα κάνα κερντάς κάτι λατσσό σο να  ντικχίντιβελας αζόμ σημαντικός. Πφαμπιλί εκχέ φαμιλιάκε σο μουλό λένγκο τσσαβό ντα μπουτσσαντάς λένγκε εκ γράμμας. Κο γράμμας γραφιντάς λάφια κατά Γραφή σο ντένα παρηγοριά. Σαρ επηρεασάλι η φαμιλί; Η ντάι γραφιντάς λάκε ακαβά: «Ίτζι ισινόμας μπουτ στεναχωριμέ. Το γράμμας βοηθιντάς-αμέν μπουτ. Να αρακχάβα λάφια για τι ευχαριστίναβ-τουτ ή για τι βακεράβ τούκε καζόμ σημαντικός ισινέ αμένγκε. Πρέπει τι διαβαντόμ-λες πιο μπουτ από 20 φαρ ίτζι. Σικαντάν αμένγκε μπαρό λατσσιπέ ντα ενδιαφέρον ντα λοκχιαρντάν αμαρό γκι. Ευχαριστίνασα-τουτ αντράλ αμαρέ γκίσταρ». Σίγουρα, κάνα κεράσα ο πιο λατσσό για τι αγαβάς οντουλέν σο τσσίντενα ταλαιπωρία ντα κεράσα κάτι για τι βοηθίνας-λεν, τθεράσα μπουτ λατσσέ αποτελέσματα.

ΑΓΑΒΕΝ ΣΟ ΜΠΕΣΕΛΑ ΤΟΥΜΕΝΤΑΡ Ο ΙΕΧΩΒΑ

18. Σο πρέπει τι ντας-αμέν γκοντί σαρ βακερένα ο εδάφια 1 Κορινθίους 3:6, 7, ντα σόσκε;

18 Κο έργος, μπορεί τι κεράσα μπουτ πράγματα για τι βοηθίνας ι γιαβερέν τι σικλιόν ι Ντεβλές. Αλλά πρέπει τι ντας-αμέν γκοντί ότι ο Ιεχωβά κερέλα ι πιο μπαρί μπουτί. (Διαβάνεν 1 Κορινθίους 3:6, 7) Βοβ ισί οντουβά σο ταρτίνελα πασέ πέστε ι τζενέν. (Ιωάν. 6:​44) Επίσης, οντουβά σο τθερέλα εκ τζενό αντρέ πι γκίστε κα σικαβέλ άμα κα ασουνέλ ή να κα ασουνέλ ο λατσσέ αμπέρια. (Ματθ. 13:​4-8) Τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι ο πιο μπουτ τζενέ να δεχτιντέ ο λάφια ι Ιησούσκε, σο ισινέ ο πιο μπαρό Δάσκαλος σο τζουβντιλό ποτές! Οτθάρ, δεν πρέπει τι χασαράς αμαρό κουράγιος άμα μπουτ κατά τζενέ σο προσπαθίνασα τι βοηθίνας να ασουνένα.

19. Καλά λατσσέ αποτελέσματα κα τθεράς άμα αγαβάσα ι τζενέν σο αρακχάσα κο έργος;

19 Κα τθεράς λατσσέ αποτελέσματα άμα αγαβάσα ι γιαβερέν. Κα μπεϊντίνας πιο μπουτ αμαρό έργος. Κα τθεράς ι πιο μπαρί ευτυχία, ι ευτυχία σο αβέλα κάνα ντάσα. Επίσης, κα βοηθίνας ι τζενέν σο “λένγκο γκι μανγκέλα τι σικλιόλ ι αλήθεια σο ντέλα ζωή για πάντα” τι δεχτίνεν πιο εύκολα ο λατσσέ αμπέρια. (Πράξ. 13:​48) Οτθάρ, «καζόμ τθεράσα ι ευκαιρία, τι κεράς ο λατσσιπέ σαριλένγκε». (Γαλ. 6:​10) Αντικάς κα τθεράς ι χαρά τι δοξάνας αμαρέ Νταντές σο ισί κο ουρανός.​—Ματθ. 5:16.

ΥΜΝΟΣ 44 Κεράσα ο Θερισμός με Χαρά

^ παρ. 5 Κάνα αγαβάσα ι γιαβερέν, ισινάμ πιο χαρούμενοι κο έργος ντα ο τζενέ μπορεί τι μανγκέν πιο μπουτ τι ασουνέν οντουβά σο βακεράσα λένγκε. Σόσκε; Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς σο σικλιάσα κατά Ιησούς ντα καλέ σταρέ τροπόντζαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι αγαβάσα ι τζενέν σο αρακχάσα κο έργος.

^ παρ. 5 ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΛΑ ΤΙ ΒΑΚΕΡΕΛ: Κι Γραφή, ο λάφι τζιτζίναβα μανγκέλα τι βακερέλ ότι πφαμπάσα εκχέ τζενέσκε σο τσσίντελα ταλαιπωρία. Κάνα νιωθίνασα αντικάς ι τζενένγκε, μπορεί τι κεράς σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι βοηθίνας-λεν.

^ παρ. 8 Ντικχ ο μάθημας «Να Ακολουθείτε το Χρυσό Κανόνα στη Διακονία Σας» κι Σκοπιά 15 Μαΐου 2014.

^ παρ. 11 Ντικχ ι Σκοπιά 1 Αυγούστου 2011, σελ. 21, 22.