Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Φιλοξενία​—Ντέλα Χαρά ντα Ισί Μπουτ Σημαντική!

Φιλοξενία​—Ντέλα Χαρά ντα Ισί Μπουτ Σημαντική!

«Τι αβέν φιλόξενοι ο εκ ι γιαβερέσαρ χωρίς τι κερέν παράπονα».​—1 ΠΕΤΡΟΥ 4:9.

ΥΜΝΟΙ: 124, 20

1. Καλά δυσκολίες νακχένας ο Χριστιανοί κο πρώτος αιώνας;

ΚΟ ΜΠΡΕΣΑ 62 με 64 Κ.Χ., ο απόστολος Πέτρος γραφιντάς οντουλένγκε σο “ισινέ ξένοι ανταλέ ντουνιάστε ντα τρουγιμέ κο Πόντος, κι Γαλατία, κι Καππαδοκία, κι Ασία ντα κι Βιθυνία”. (1 Πέτρου 1:1) Οντουλά πφραλά αβιλέας μπουτέ διαφορετικέ τθεμένταρ. Νακχένας «μπαρέ δοκιμασίες», δηλαδή διωγμός, ντα χρειαζίντιβενας ενθάρρυνση ντα καθοδηγία. Ντα τζουβντιόνας μπουτ επικίνδυνε ντιβεσέντε. Ο Πέτρος γραφιντάς: «Ο τέλος σαρέ ι πραγματένγκο ισί πασέ». Πιο χάνικ από ντες μπρεσά, η Ιερουσαλήμ κα καταστραφίντιβελας. Σο κα βοηθίνελας ι Χριστιανόν, κάι-ντα τι αβένας, τι ντεν-λεν πέρα οντουλέ δύσκολε ντιβεσέντε;​—1 Πέτρου 4:4, 7, 12.

2, 3. Σόσκε ο Πέτρος βακερντάς πι πφραλένγκε τι αβέν φιλόξενοι; (Ντικχ ι φωτογραφία σο ισί κι αρχή)

2 Εκ πράγμας σο βακερντάς ο Πέτρος ι πφραλένγκε ισινέ «τι αβέν φιλόξενοι ο εκ ι γιαβερέσαρ». (1 Πέτρου 4:9) Η λέξη “φιλοξενία” κι πραγματικότητα μανγκέλα τι βακερέλ «αγάπη ή λατσσιπέ ι ξενόνγκε». Αλλά ο Πέτρος βακερέλας ι πφραλένγκε τι αβέν φιλόξενοι «ο εκ ι γιαβερέσαρ», παρόλο σο τζανένας ο εκ ι  γιαβερές ντα κερένας πράγματα γιεκ. Σαρ κα βοηθίντιβενας άμα κα αβένας φιλόξενοι;

3 Κα αβένας πιο πασέ ο εκ κο γιαβέρ. Αλλά σο αβέλα-πες τουμέντζαρ; Ντένα-τουμέν γκοντί ι χαρά σο τθερένας κάνα εκ τζενό καλιντάς-τουμέν πι κχερέστε; Ντα κάνα τουμέν καλιντέν εκχέ τζενές τουμαρέ κχερέστε, αβιλέν πιο πασέ ο εκ κο γιαβέρ. Εκ λατσσό τρόπος τι γνωρίνας αμαρέ πφραλέν ισί τι σικαβάς λένγκε φιλοξενία. Ο Χριστιανοί σο τζουβντιόνας κο ντιβεσά κι Πετρόσκε χρειαζίντιβενας τι αβέν πιο πασέ ο εκ κο γιαβέρ καζόμ ο προβλήματα αβένας χειρότερα. Αμέν-ντα χρειαζίντιβελα τι κεράς ο ίδιος ανταλέ “τελευταίε ντιβεσέντε”.​—2 Τιμόθεο 3:1.

4. Καλά ερωτήσεις κα ντικχάς ανταλέ μαθημάστε;

4 Σαρ μπορίνασα τι αβάς φιλόξενοι «ο εκ ι γιαβερέσαρ»; Σο κα μπορίνελας τι εμποδίνελ-αμέν τι αβάς φιλόξενοι, ντα σαρ μπορίνασα τι σικαβάς πιο λατσσί φιλοξενία; Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι αβάς λατσσέ μισαφίρια;

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΙ ΣΙΚΑΒΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

5. Σαρ μπορίνασα τι αβάς φιλόξενοι αμαρέ συναθροισιέντε;

5 Κο συναθροίσεις: Ο Ιεχωβά ντα λέσκι οργάνωση καλίνενα-αμέν κο συναθροίσεις. Μανγκάσα σαρέ ο τζενέ σο αβένα αμαρέ συναθροισιέντε, ντα πιο μπουτ οντουλά σο ισί νεβέ, τι νιωθίνεν ότι μανγκάσα-λεν. (Ρωμαίους 15:7) Ο Ιεχωβά καλίνελα λεν-ντα, οτθάρ πρέπει τι βοηθίνας-λεν τι νιωθίνεν άνετα, άσχετα σαρ ισί ζουζιμέ ή ιριαντέ. (Ιακώβου 2:​1-4) Άμα παρατηριντέν ότι εκ τζενό ισί κορκορό κι συνάθροιση, κα μπορίνενας τι βακερέν λέσκε τι μπεσέλ πασέ τουμέντε; Μπορεί τι εκτιμίνελ-λες άμα κα βοηθίνεν-λες τι αγαβέλ σο κα αβέλ-πες κο πρόγραμμας ή τι αρακχέλ ο εδάφια σο διαβάντιβενα. Ανταβά κα αβέλας εκ μπουτ σουκάρ τρόπος τι “σικαβάς φιλοξενία”.​—Ρωμαίους 12:13.

6. Κάσκε πρέπει τι σικαβάς πιο μπουτ φιλοξενία;

6 Τι πιας καφές ή τι χας κάτι: Μπουτ φαρ, ο τζενέ κο πουρανέ μπρεσά ισινέ φιλόξενοι ντα καλίνενας γιαβερέν πουμαρέ κχερέστε για τι χαν, ντα αντικάς σικαβένας ότι μανγκένας τι αβέν αμαλά ντα τι τθερέν ειρήνη λέντζαρ. (Γένεση 18:​1-8· Κριτές 13:​15· Λουκάς 24:​28-30) Κάσκε πρέπει τι σικαβάς πιο μπουτ φιλοξενία; Κο πφραλά ντα κο πφενιά αμαρέ εκκλησιάταρ. Καζόμ ανταβά ντουνιάς αβέλα χειρότερος, πρέπει τι στηρίντιβας αμαρέ πφραλέντε ντα τι αβάς αφοσιωμέ αμαλά λέντζαρ. Κο 2011, ο Κυβερνών Σώμας αλλαντάς ο σαάτι σο αβέλας-πες η Μελέτη ι Σκοπιάκι κο Μπέθελ κο Ηνωμένες Πολιτείες για τι αβέλ 6:​15 μ.μ. ενώ ανγκλέ αβέλας-πες 6:​45 μ.μ. Σόσκε; Η ανακοίνωση βακερέλας ότι, αν η συνάθροιση κα τελειώνελας πιο σουγκό, κα αβέλας πιο εύκολος τι σικαβέν ο Μπεθελίτες φιλοξενία ο εκ κο γιαβέρ. Γιαβερά-ντα γραφεία τμήματος κερντέ ο ίδιος. Ανταγιά ισινέ εκ μπουτ σουκάρ ευκαιρία για τι γνωρίνεν ο Μπεθελίτες ο εκ ι γιαβερές.

Κα μπορίνενας τι καλίνεν οντουλέν σο ισί νεβέ τι πιν καφές, τι χαν κάτι ή τι τζαν εκ βόλτα;

7, 8. Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς φιλοξενία κο πφραλά σο αβένα τι κερέν ομιλία αμαρέ εκκλησιάτε;

7 Μπάζιμα, πφραλά γιαβερέ εκκλησιένταρ, επίσκοποι περιοχής ή πφραλά σο μπουτσσάντιβενα κατά Μπέθελ κερένα ομιλία αμαρέ εκκλησιάτε. Μπορίνασα τι χρησιμοποιήνας ανταλά ευκαιρίες για τι σικαβάς φιλοξενία ανταλέ πφραλένγκε; (Διαβάνεν 3 Ιωάννη 5-8) Εκ τρόπος για τι κεράς-λες ανταβά ισί τι καλίνας-λεν αμαρέ κχερέστε για τι πιας καφές ή για τι χας κάτι.

8 Εκ πφεν κατά Ηνωμένες Πολιτείες ντέλα-πες γκοντί: «Σαρέ ανταλά μπρεσά, μι ρομέσαρ τθεράας ι ευκαιρία τι φιλοξενίνας αμαρέ κχερέστε μπουτέ πφραλέν σο  αβένας τι κερέν ομιλία ντα λένγκε ρομνίν». Η πφεν νιωθίνελα ότι κάθε φαρ σο κερένας-λες ανταβά, λένγκι πίστη αβέλας πιο ζουρανί ντα νακχένας λατσσές. Βόι βακερέλα: «Ποτές να μετανιωσάλαμ».

9, 10. (α) Κον μπορεί τι χρειαζίντιβελα φιλοξενία για πιο μπουτ καιρός; (β) Μπορίνενα τι βοηθίνεν οντουλά σο τθερένα χουρντό κχερ; Βακερέν εκ παράδειγμας.

9 Μισαφίρια σο μπεσένα πιο μπουτ καιρός: Κο πουρανέ μπρεσά, συνηθίνενας τι ντεν μερικέ μισαφιρίντε εκ τθαν κο κχερ για τι μπεσέν. (Ιώβ 31:​32· Φιλήμονα 22) Αμαρέ ντιβεσέντε, μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι κεράς ο ίδιος. Ο επίσκοποι περιοχής μπουτ φαρ χρειαζίντιβενα εκ τθαν για τι μπεσέν όταν αβένα αμαρέ εκκλησιάτε. Ο ίδιος μπορεί τι αβέλ-πες ι πφραλέντζαρ σο νακχένα θεοκρατικές σχολές ή βοηθίνενα κι οικοδόμηση. Ντα σο κα βακεράς οντουλένγκε σο να τθερένα κχερ επειδή αβιλί εκ φυσική καταστροφή; Μπορεί τι χρειαζίντιβενα τι μπεσέν κάπου μέχρι τι κερντιόλ λένγκο κχερ. Δεν πρέπει τι αμντίνας ότι σάντε οντουλά σο τθερένα μπαρέ κχερά μπορίνενα τι βοηθίνεν. Βον μπορεί ήδη τι κερντέ-λες ανταβά μπουτ φαρ. Ατζέ-ντα άμα τουμαρό κχερ ισί χουρντό, μπορίνενα τι αρακχέν τθαν για τι φιλοξενίνεν εκχέ τζενές;

10 Εκ πφραλ κατά Νότια Κορέα ντέλα-πες γκοντί κάνα μπεσένας λέσαρ ο πφραλά σο νακχένας θεοκρατικές σχολές. Βοβ γραφίνελα: «Κι αρχή σακιντίναβας επειδή μι ρομνιάσαρ ισινάμας χάνικ καιρός παντριμέ ντα μπεσάας εκχέ χουρντέ κχερέστε. Αλλά ισινέ μπουτ σουκάρ τι φιλοξενίνας ι πφραλέν σο νακχένας θεοκρατικές σχολές. Σαρ νεβό αντρόγυνος, ντικχάας καζόμ ευτυχισμέ μπορίνελα τι αβέλ εκ αντρόγυνος όταν υπηρετίνελα ι Ιεχωβάς ντα τσσουβέλα ο ίδιοι πνευματικοί στόχοι».

11. Σόσκε μπορεί τι χρειαζίντιβελα τι σικαβέν φιλοξενία οντουλένγκε σο ισί νεβέ τουμαρέ εκκλησιάτε;

11 Νεβέ πφραλά κι εκκλησία: Μερικά πφραλά ή φαμιλιά μπορεί τι αβέν τουμαρέ περιοχιάτε γιαβερέ εκκλησιένταρ. Μπορεί τι κερέν-λες ανταβά επειδή τουμαρί εκκλησία χρειαζίντιβελα βοήθεια. Ή μπορεί κάποιοι σκαπανείς τι μπουτσσάντιβεν τουμαρέ εκκλησιάτε. Ανταγιά ισί εκ μπαρί αλλαγή λένγκε. Πρέπει τι σικλιόν ο νεβό τθαν, ι νεβί εκκλησία ντα ίσως εκ νεβί τσσιπ ή πολιτισμός. Κα μπορίνενας τι καλίνεν-λεν τι πιν καφές, τι χαν κάτι ή τι τζαν εκ βόλτα; Ανταβά κα βοηθίνελ-λεν τι κερέν νεβέ αμαλέν ντα τι συνηθίνεν ανταλά αλλαγές.

12. Καγιά εμπειρία σικαβέλα ότι να χρειαζίντιβελα τι κεράς μπουτ πράγματα για τι σικαβάς φιλοξενία;

12 Να χρειαζίντιβελα τι κεράς μπουτ πράγματα για τι σικαβάς φιλοξενία. (Διαβάνεν Λουκάς 10:​41, 42) Εκ πφραλ ντέλα-πες γκοντί κάτι σο αβιλό-πες όταν πι ρομνιάσαρ αβιλέ ιεραπόστολοι. Βοβ βακερέλα: «Ισινάμας τερνέ, να τζανάας μπουτ πράγματα ντα σικλιντίναας μπουτ αμαρέ τζενένγκε. Εκ απόγευμας, μι ρομνί σικλιντίνελας μπουτ αμαρέ τζενένγκε, αλλά καζόμ-ντα τι προσπαθίναβας τι αλλάναβ λάκι διάθεση να καταφεριντόμ-λες. Αζομάν, περίπου 7:​30 μ.μ. ασουντάμ τι μπασκιαρέλ κάποιος ι πόρτα. Ισινέ εκ τζενί σο κερέλας μελέτη ντα αντάας αμένγκε τριν πορτοκάλια. Αβιλίας για τι καλωσορίνελ  ι νεβέ ιεραποστολόν. Βακερντάμ λάκε τι αβέλ αντρέ ντα τσσουντάμ λάκε εκ ποτήρι πανί. Σοράν, κερντάμ τσάι ντα τατί σοκολάτα. Αμέν ατζέ να σικλιλάμας ι τσσιπ σουαχίλι ντα βόι να τζανέλας αγγλικά». Ο πφραλ βακερντάς ότι ανταγιά εμπειρία βοηθιντάς-λεν τι αρχίνεν τι αβέν αμαλά ι πφραλέντζαρ οτθέ ντα τι τθερέν πιο μπουτ χαρά.

ΜΑ ΜΟΥΚΧΕΝ ΤΙΠΟΤΑ ΤΙ ΤΣΣΙΝΑΒΕΛ-ΤΟΥΜΕΝ ΤΙ ΑΒΕΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ

13. Σαρ βοηθίντιβενα άμα ισινέν φιλόξενοι;

13 Μήπως σακιντίνενα τι σικαβέν φιλοξενία; Αν βα, μπορεί τι χασαρντέν ι ευκαιρία τι νακχέν μπουτ λατσσές ντα τι κερέν αμαλέν σο κα ατσσόν για πάντα. Εκ κατά πιο λατσσέ πράγματα σο μπορίνενα τι κερέν για μα τι νιωθίνεν κορκορέ ισί τι σικαβέν φιλοξενία. Σόσκε, όμως, μπορεί τι σακιντίνελ κάποιος τι σικαβέλ φιλοξενία; Υπαρχίντιβενα διάφοροι λόγοι.

14. Σο κα μπορίναας τι κεράς άμα να τθεράσα μπουτ χρόνος ντα δυνάμεις για τι σικαβάς ή τι δεχτίνας φιλοξενία;

14 Χρόνος ντα δυνάμεις: Ο λαός ι Ιεχωβάσκο κερέλα μπουτ πράγματα ντα τθερέλα μπουτ ευθύνες. Μερικοί μπορεί τι νιωθίνενα ότι να τθερένα χρόνος ή δυνάμεις για τι σικαβέν φιλοξενία. Άμα νιωθίνενα τουμέν-ντα αντικάς, μπορεί τι χρειαζίντιβελα τι αλλάνεν τουμαρό πρόγραμμας για τι μπορίνεν τι σικαβέν ντα τι δεχτίνεν φιλοξενία. Ανταβά ισί σημαντικός επειδή η Αγία Γραφή βακερέλα αμένγκε τι αβάς φιλόξενοι. (Εβραίους 13:2) Άρα, πρέπει τι σικαβάς φιλοξενία. Για τι κεράς-λες ανταβά, όμως, μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι ασχολίντιβας πιο χάνικ ι πραγματέντζαρ σο νανέ αζόμ σημαντικά.

15. Σόσκε νιωθίνενα κάποιοι ότι να μπορίνενα τι σικαβέν φιλοξενία;

15 Σαρ νιωθίνενα τουμαρέ νεαυτόσκε: Αβιλό-πες ποτές τι μανγκέν τι σικαβέν φιλοξενία αλλά τι νιωσάλεν ότι να μπορίνενα; Μπορεί τι λατζάνα ή τι ανησυχίνενα ότι ο μισαφίρια κα βαριόνεν. Ή μπορεί μα τι τθερένα μπουτ λοβέ ντα ανησυχίνενα ότι ναστί κερένα τουμαρέ μισαφιρίνγκε οντουλά σο κερένα ο γιαβερά πφραλά. Όμως, τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι ο πιο σημαντικός νανέ τι αβέλ εντυπωσιακός ο κχερ. Τουμαρέ μισαφίρια κα νιωθίνεν σουκάρ άμα τουμαρό κχερ ισί πάκι ντα τακτοποιημέ ντα άμα τουμέν ισινέν φιλικοί.

16, 17. Σο μπορίνενα τι κερέν άμα αγχώντιβενα τι καλίνεν τζενέν;

16 Αν αγχώντιβενα τι καλίνεν τζενέν, να νιωθίνενα σάντε τουμέν αντικάς. Εκ πρεσβύτερος κατά Βρετανία βακερέλα: «Μπορεί τι αγχώντιβεσα όταν μπεκλεντίνεσα τζενένγκε ντα κερέσα ετοιμασίες. Αλλά σαρ αβέλα-πες σαρέ ι πραγματέντζαρ-ντα κι υπηρεσία κι Ιεχωβάσκι, ο ευλογίες ντα ο σουκάρ αισθήματα σο τθερέσα ισί πιο μπαρέ κατά άγχος. Κάποιες φορές, μι μισαφιρίντζαρ απλά μπεσάσα τι κεράς λάφι ντα πιάσα καφές, ντα ανταβά μπεϊντίναβα-λες μπουτ». Ισί πάντα λατσσό τι πφαμπόν τουμαρέ μισαφιρίνγκε. (Φιλιππησίους 2:4) Ο πιο μπουτ τζενέ μπεϊντίνενα τι βακερέν ο εμπειρίες σο τθερένας πουμαρέ ζωγιάτε. Μπορεί τι ασουνάς λένγκε εμπειρίες σάντε όταν κα κεράς λέντζαρ παρέα. Εκ γιαβέρ πρεσβύτερος γραφίνελα: «Όταν καλίναβα μι κχερέστε πφραλέν κατά εκκλησία, τθεράβα ι ευκαιρία τι αγαβάβ-λεν πιο λατσσές ντα τι γνωρίναβ-λεν, ντα πιο μπουτ τι σικλιάβ σαρ γνωριντέ ι αλήθεια». Άμα πφαμπόνα τουμαρέ μισαφιρίνγκε, μπορίνενα τι αβέν σίγουροι ότι σαρέ κα νακχέν λατσσές.

17 Εκ σκαπάνισσα σο φιλοξενίνελας πφραλέν σο νακχένας θεοκρατικές σχολές βακερντάς: «Κι αρχή, ανησυχίναβας επειδή μο  κχερ ισί απλός ντα μο έπιπλα ισί μεταχειρισμέ. Η ρομνί εκχέ πφραλέσκι σο ισινέ εκπαιδευτής κι σχολή βοηθιντάς-μαν μα τι τσσουβάβ μι γκίστε. Βακερντάς μάνγκε ότι, κάνα υπηρετίνενα πι ρομέσαρ ο εκκλησίες κο έργος περιοχής, ο πιο σουκάρ εβδομάδες ισί αζομάν σο μπεσένα εκχέ πνευματικέ τζενέστε σο μπορεί μα τι τθερέλα μπουτ υλικά πράγματα αλλά τσσουβέλα πρώτα ο ίδια πράγματα σο τσσουβένα βον-ντα​—ι υπηρεσία ι Ιεχωβάσκι ντα εκ απλή ζωή. Ανταβά αντάς μι γκοντιάτε εκ εδάφιος σο βακερέλας αμένγκε μι ντάι όταν ισινάμας χουρντέ: “Πιο λατσσές εκ τσαρό χαμπέ με λαχανικά ντα τι υπαρχίντιβελ αγάπη”». (Παροιμίες 15:​17) Να χρειαζίντιβελα τι ανησυχίνεν, επειδή ο σημαντικός ισί τι σικαβάς αγάπη αμαρέ μισαφιρίνγκε.

18, 19. Σαρ βοηθίνελα-αμέν η φιλοξενία τι νασκιαράς ο μπέτι αισθήματα σο τθεράσα ι γιαβερένγκε;

18 Σαρ νιωθίνενα ι γιαβερένγκε: Υπαρχίντιβελα κάποιος κι εκκλησία σο νευριασκιαρέλα-τουμέν; Ο μπέτι αισθήματα να κα αλλάνεν άμα να κα κερέν κάτι τουμέν για τι αλλάνεν-λεν. Μπορεί μα τι μανγκέν τι καλίνεν τουμαρέ κχερέστε εκχέ τζενές άμα να μπεϊντίνενα λέσκο χαρακτήρας. Ή μπορεί κάποιος τι πληγωντάς-τουμέν ντα να μπορίνενα τι μπιστρέν-λες ανταβά.

19 Η Γραφή βακερέλα ότι, άμα ισινέν φιλόξενοι, μπορίνενα τι κερέν πιο λατσσέ τουμαρέ σχέσεις ι γιαβερέντζαρ, ατζέ-ντα τουμαρέ ντουσμανίντζαρ. (Διαβάνεν Παροιμίες 25:​21, 22) Άμα κα καλίνεν εκχέ τζενές τουμαρέ κχερέστε, μπορεί τι νασκιαρέν ο μπέτι αισθήματα ντα τι τθερέν πιο λατσσί σχέση λέσαρ. Μπορεί τι αρχίνεν  τι ντικχέν ο λατσσέ ιδιότητες σο ντικχλάς ο Ιεχωβά λέστε όταν αντάς-λες κι αλήθεια. (Ιωάννης 6:​44) Όταν η αγάπη κα κερέλ-τουμέν τι καλίνεν τουμαρέ κχερέστε εκχέ τζενές σο να μπεκλεντίνελα τι καλίνεν-λες, μπορεί τι αβέλ η αρχή για εκ λατσσί φιλία. Σαρ μπορίνενα τι αβέν σίγουροι ότι κερένα-λες ανταβά από αγάπη; Εκ τρόπος ισί τι κερέν οντουβά σο βακερέλα ο εδάφιος Φιλιππησίους 2:3: «Με ταπεινότητα τι νιωθίνεν ότι ο γιαβερά ισί πιο σημαντικοί τουμαρέ νεαυτόσταρ». Πρέπει τι σκεφτίνας σαρ ο πφραλά ντα ο πφενιά ισί πιο σημαντικοί αμένταρ. Μπορεί τι σικλιάς κατά πίστη, κατά υπομονή ή από εκ γιαβέρ Χριστιανική ιδιότητα σο τθερένα. Όταν σκεφτίνασα λένγκε λατσσέ ιδιότητες, κα μπαριαράς αμαρί αγάπη λένγκε ντα κα αβέλ αμένγκε πιο εύκολος τι σικαβάς φιλοξενία.

ΤΙ ΑΒΕΝ ΛΑΤΣΣΕ ΜΙΣΑΦΙΡΙΑ

Ο τζενέ μπουτ φαρ κερένα μπουτ ετοιμασίες όταν μπεσένα μισαφιρίνγκε (Ντικχ ι παράγραφος 20)

20. Σόσκε πρέπει τι ατσσικιαράς αμαρό λάφι όταν καλίνενα-αμέν ντα σαρ κα κεράς-λες ανταβά;

20 Ο ψαλμωδός Δαβίδ πουτσλάς: «Ιεχωβά, κας κα φιλοξενίνες τι τσαντιρίστε;» (Ψαλμός 15:1) Σοράν, ο Δαβίδ βακερντάς καλά ιδιότητες μανγκέλα ο Ιεχωβά τι τθερέν λέσκε μισαφίρια. Εκ ανταλένταρ ισί τι ατσσικιαράς αμαρό λάφι. Κο Ψαλμός 15:4 βακερέλα: «Να λέλα παλάλ πο λάφι ατζέ-ντα άμα οντουβά σο βακερντάς νανέ λατσσό λέσκε». Αν βακερντάμ «βα» εκχέ τζενέσκε σο καλιντάς-αμέν, δεν πρέπει τι ακυρώνας-λες εκτός άμα τυχισάλο κάτι μπουτ σοβαρός. Ο τζενό σο καλιντάς-αμέν μπορεί τι κερντάς ετοιμασίες, ντα αν κα ακυρώνας-λες, σαρέ οντουλά σο κερντάς κα τζαν χαμέ. (Ματθαίος 5:​37) Μερικοί παρόλο σο βακερντέ «βα» κάνα καλιντέ-λεν, σοράν ακυρώνενα-λες για τι τζαν κάπου γιαβερτθέ σο αμντίνενα ότι κα νακχέν πιο λατσσές. Σικαβέλα ανταβά αγάπη ντα σεβασμός; Πρέπει τι σικαβάς εκτίμηση σαρέ ι πραγματένγκε σο ντένα-αμέν ο τζενέ σο καλιντέ-αμέν. (Λουκάς 10:7) Αν πρέπει τι ακυρώνας-λες, κα σικαβάς ότι μανγκάσα ντα ότι σκεφτίνασα οντουλές σο καλιντάς-αμέν άμα κα ειδοποιήνας-λες καζόμ πιο σουγκό αβέλα-πες.

21. Σαρ κα βοηθίνελ-αμέν ο σεβασμός για το έθιμα ι κάθε τθεμέσκε τι αβάς λατσσέ μισαφίρια;

21 Ισί επίσης σημαντικός τι σεβάνας ο έθιμα ι κάθε τθεμέσκε. Μερικέ λαόντε, ο τζενέ να τθερένα πρόβλημας τι δεχτίνεν μισαφιρίν σο να καλιντέ-λεν. Αλλά ο τζενέ γιαβερέ λαόντε μπορεί τι μανγκένα τι ειδοποιήνας-λεν πριν τι τζας. Μερικέ τθεμέντε, ντένα κο μισαφίρια ο πιο λατσσό χαμπέ σο τθερένα. Γιαβερτθέ, να συμπεριφερίντιβενα με ξεχωριστός τρόπος κο μισαφίρια. Μερικέ περιοχέντε, ισί συνηθισμέ τι ανέν ο μισαφίρια-ντα κάτι, αλλά γιαβερέντε, όχι. Μερικέ λαόντε, ο μισαφίρια βακερένα ευγενικά «όχι» ι πρώτη ή ι δεύτερη φαρ σο καλίνενα-λεν. Αλλά γιαβερτθέ, νανέ ευγενικός τι βακερές «όχι» ι πρώτη φαρ σο καλιντέ-τουτ. Πρέπει πάντα τι κεράς ο πιο λατσσό για τι χαιρίνεν ο τζενέ σο καλιντέ-αμέν.

22. Σόσκε ισί αζόμ σημαντικός τι αβάς «φιλόξενοι ο εκ ι γιαβερέσαρ»;

22 Ο Πέτρος βακερντάς: «Ο τέλος σαρέ ι πραγματένγκο ισί πασέ». (1 Πέτρου 4:7) Ανγκλ’ αμέντε ισί η πιο μπαρί στεναχώρια σο κα αβέλ-πες ποτές κο ντουνιάς. Καζόμ αβέλα χειρότερος ανταβά ντουνιάς, πρέπει τι τθεράς μπαρί αγάπη αμαρέ πφραλένγκε. Η συμβουλή ι Πετρόσκι μπορίνελα τι βοηθίνελ ι τζενέν ακανά πιο μπουτ σαρέ κατά μπρεσά σο νακχλέ: «Τι αβέν φιλόξενοι ο εκ ι γιαβερέσαρ». (1 Πέτρου 4:9) Βα, η φιλοξενία ντέλα χαρά ντα ισί μπουτ σημαντική ακανά ντα για πάντα.