Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Μάρτιος 2017

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 1-28 Μαΐου 2017.

Τι Ντεν Τιμή Οντουλέντε σο Αξίνενα-λα

Κον αξίνελα τι λελ τιμή, ντα σόσκε; Σαρ κα βοηθίντιβεν όταν ντένα τιμή κο γιαβερά;

Τι Τθερέν Πίστη—Τι Λεν Σωστές Αποφάσεις!

Μερικές αποφάσεις σο λένα ανένα αποτελέσματα σο μπορίνενα τι αλλάνεν τουμαρί ζωή. Σο κα βοηθίνελ-τουμέν τι λεν σωστές αποφάσεις;

Τι Υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς Σαστέ Τουμαρέ Γκίσαρ!

Ο βασιλιάδες του Ιούδα Ασά, Ιωσαφάτ, Εζεκίας ντα Ιωσίας κερντέ λάθη. Κο γιακχά κι Ντεβλέσκε όμως βον υπηρετιντέ-λες σαστέ πουμαρέ γκίσαρ. Σόσκε;

Τουμέν κα Τσσουβέν Αντρέ Τουμαρέ Γκίστε Οντουλά σο Ισί Γραμμέ;

Μπορίνενα τι σικλιόν σημαντικά μαθήματα κατά γιαβερένγκε λάθη ντα οντουλένταρ σο κερντέ τζενέ σο ισί κι Γραφή.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙ ΖΩΓΙΑΚΙ

Βοηθίντιλομ Μπουτ Επειδή Πφιρντόμ Γκοντιαβέρ Τζενέντζαρ

Σαρέ ο μπρεσά σο ισί κι ολοχρόνια υπηρεσία, ο Γουίλιαμ Σάμιουελσον λιντάς διορισμούς σο ισινέ δύσκολοι αλλά εμ σουκάρ.

Εκ Ναβ Κατά Αγία Γραφή Εκχέ Πουρανέ Κχορέστε

Κο 2012, ο αρχαιολόγοι αρακχλέ κομμάτια εκχέ κχορέσκε σο ισί 3.000 μπρεσένγκο ντα ανταβά κερντάς λένγκε μπαρί εντύπωση. Σόσκε ισινέ σημαντικός οντουβά κχορό;