Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Μάιος 2019

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 1 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019.

Αγάπη ντα Δικαιοσύνη κι Χριστιανική Κχανγκιρί

Σο ισί ο νόμος ι Χριστόσκο, ντα σαρ βοηθίνελα ι τζενέν τι αβέν δίκαιοι;

Αγάπη ντα Δικαιοσύνη σο Αρακχαβέλα-αμέν Κατά Πφιρνιπέ

Σαρ κα αρακχαβέν ο νταντά ντα ο νταγιά πουμαρέ τσσαβέν κατά κακοποίηση, ντα σαρ κα αρακχαβέν ι κχανγκιρί ο πρεσβύτεροι;

Κοβλιαράσα ι Ντουκχ Οντουλένγκι σο Κερντέ Λένγκε Λουμνικανέ Πράγματα

Σαρ μπορίνελα ο Λάφι ι Ντεβλέσκο, ο πρεσβύτεροι ντα ο πφενιά σο τθερένα ζουρανί πίστη τι κοβλιαρέν ι ντουκχ οντουλένγκι σο κερντέ λένγκε λουμνικανέ πράγματα;

Μα Χουχάντιβεν Κατά «Σοφία Ανταλέ Ντουνιάσκι»

Σόσκε σάντε ο Ιεχωβά ισί οντουβά σο σικαβέλα καβά ισί ο πιο λατσσό ντρομ αμένγκε; Σαρ βοηθίνελα-αμέν η Γραφή τι ντικχάς αμαρό νεαυτός με το σωστός τρόπος;

Σικλιαρέν Τουμαρό Νεαυτός Ατζέ πιο Λατσσές!

Σαρ κα τραμπίνας σο πρέπει τι διαβάνας ντα σαρ κα βοηθίντιβας καζόμ πιο μπουτ αβέλα-πες κάνα σικλιαράσα αμαρό νεαυτός κατά Γραφή;