Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Τερνάλεν​—Ατσσόν Σταθεροί για τι Τζαν Κόντρα κο Μπενγκ

Τερνάλεν​—Ατσσόν Σταθεροί για τι Τζαν Κόντρα κο Μπενγκ

«Ιρίν σαρί ι πανοπλία ι Ντεβλέσκι για τι μπορίνεν τι ατσσόν σταθεροί ντα αντικάς τι τζαν κόντρα κο πφιρνίματα κι Μπενγκέσκε».​—ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:11.

ΥΜΝΟΙ: 139, 55

1, 2. (α) Σόσκε ο τερνέ Χριστιανοί νικίνενα κο τζένγκι σο κερένα ι Μπενγκέσαρ ντα ι δαιμονέντζαρ; (Ντικχ ι φωτογραφία σο ισί κι αρχή) (β) Σο κα συζητίνας ανταλέ μαθημάστε;

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μοιασκιαρντάς ι Χριστιανόν κο στρατιώτες. Ισινάμ εκχέ τζενγκίστε ντα αμαρέ ντουσμάνια ισί πραγματικοί! Αλλά ανταλέ τζενγκίστε, να πολεμίνασα τζενέν· πολεμίνασα ι Μπενγκές ντα ι δαιμονέν. Βον πολεμίνενα χιλιάδες μπρεσά ντα τζανένα τι κερέν-λες ανταβά μπουτ λατσσές. Οντουλέσκε, μπορεί τι ντικχίντιβελα ότι ισί μπουτ δύσκολος τι νικίνας ανταλέ τζενγκίστε, ειδικά αν ισινάμ τερνέ. Μπορίνενα ο τερνέ τι νικίνεν κο τζένγκι σο κερένα ανταλέ ζουρανέ ντουσμανίντζαρ; Βα μπορίνενα τι νικίνεν, ντα πράγματι νικίνενα! Σόσκε; Επειδή λένα ζορ κατά Ιεχωβά. Ντα σαρ ο εκπαιδευμέ στρατιώτες, “ιρίνα σαρί ι πανοπλία ι Ντεβλέσκι”, για τι αβέν λατσσές προετοιμασμέ ι τζενγκίσκε.​—Διαβάνεν Εφεσίους 6:​10-12.

2 Κάνα ο Παύλος χρησιμοποιηντάς ανταβά παράδειγμας, μπορεί τι τθερέλας πι γκοντιάτε ι πανοπλία σο ιρίνας ο Ρωμαίοι στρατιώτες. (Πράξεις 28:​16) Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς ανταβά μπουτ σουκάρ παράδειγμας. Κα συζητίνας επίσης  σο βακερένα μερικά τερνέ ι δυσκολιένγκε ντα ι λατσσιματένγκε σο αβένα κάνα ιριάσα ο κάθε κομμάτι σο τθερέλα αμαρί πνευματική πανοπλία.

Ιρίνα κάθε κομμάτι σο τθερέλα τουμαρί πανοπλία;

«ΙΡΙΝ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΡ ΕΚ ΖΩΝΗ»

3, 4. Σαρ μοιάζελα η αλήθεια ι Γραφιάκι ι ζωνιάσαρ σο ιρίνας ο Ρωμαίοι στρατιώτες;

3 Διαβάνεν Εφεσίους 6:​14. Η ζώνη σο ιρίνας ο Ρωμαίοι στρατιώτες τθερέλας μεταλλικά κομμάτια για τι αρακχαβέλ ο ντουμό ι στρατιωτίσκο ντα τι ατσσικιαρέλ πι θεσιάτε ο πφαρό θώρακας. Μερικές ζώνες τθερένας ζουρανέ θήκες για τι τσσουβέν εκ σπαθίς ντα εκ τσσουρί. Με τη ζώνη πφαντί σικίς, ο στρατιώτης μπορίνελας τι νιωθίνελ σιγουριά κάνα τζάλας κο τζένγκι.

Ο αλήθειες σο σικλιάσα κατά Ντεβλέσκο Λάφι αρακχαβένα-αμέν ψεύτικε λαφίνταρ

4 Σαρ εκ ζώνη, ο αλήθειες σο σικλιάσα κατά Ντεβλέσκο Λάφι αρακχαβένα-αμέν ψεύτικε λαφίνταρ. (Ιωάννης 8:​31, 32· 1 Ιωάννη 4:1) Ντα καζόμ πιο μπουτ σικλιάσα τι μανγκάς ο αλήθειες κατά Ντεβλέσκο λάφι, αζόμ πιο εύκολος ισί τι τζουβντιάς σαρ βακερένα ο κανόνες ι Ντεβλέσκε, δηλαδή τι ιριάς αμαρό «θώρακας». (Ψαλμός 111:7, 8· 1 Ιωάννη 5:3) Επίσης, καζόμ πιο λατσσές αγαβάσα ανταλά αλήθειες, αζόμ πιο λατσσές κα μπορίνας τι υπερασπίνας-λεν ανγκλάλ αμαρέ ντουσμανίντε.​—1 Πέτρου 3:15.

5. Σόσκε πρέπει τι βακεράς πάντα ι αλήθεια;

5 Αφού ο αλήθειες σο ισί κο Λάφι κι Ντεβλέσκο ισί σημαντικές αμένγκε, ντάσα καν οντουλέντε σο βακερέλα η Αγία Γραφή ντα βακεράσα πάντα ι αλήθεια. Ο ψέματα ισί εκ κατά πιο λατσσέ όπλα ι Μπενγκέσκε. Κερένα κακός εμ οντουλέ τζενέσκε σο βακερέλα-λεν εμ οντουλέσκε σο πακιάλα-λεν. (Ιωάννης 8:​44) Οτθάρ, παρόλο σο ισινάμ ατελείς, κεράσα ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για μα τι βακεράς ποτές ψέματα. (Εφεσίους 4:​25) Ανταβά μπορεί τι αβέλ δύσκολος. Η Άμπιγκεϊλ, σο ισί 18 μπρεσένγκι, βακερέλα: «Μπορεί τι ντικχίντιβελα ότι να αξίνελα τι βακερές πάντα ι αλήθεια, ειδικά κάνα εκ ψέμας μπορίνελα τι γλιτώνελ-τουτ από εκ δύσκολη κατάσταση». Σόσκε προσπαθίνελα τι βακερέλ πάντα ι αλήθεια; Βόι βακερέλα: «Κάνα βακεράβα ι αλήθεια, τθεράβα πάκι συνείδηση ανγκλάλ κο Ιεχωβά. Επίσης, μο ντατ, μι ντάι ντα μο αμαλά τζανένα ότι μπορίνενα τι ντεν μάνγκε μπέσα». Η Βικτόρια, σο ισί 23 μπρεσένγκι, βακερέλα: «Κάνα βακερέσα ι αλήθεια ντα υπερασπίνεσα ο πράγματα σο πακιάσα, μπορεί ο γιαβερά τι πρασάν ντα τι νταραβέν-τουτ. Αλλά ο αποτελέσματα ισί πάντα μπουτ λατσσέ: τθερέσα μπέσα τι νεαυτόστε, νιωθίνεσα πιο πασέ κο Ιεχωβά ντα κερδίνεσα ο σεβασμός οντουλένγκο σο μανγκένα-τουτ». Τουμέν αγαβένα σόσκε ισί σημαντικός τι ιρίν «ι αλήθεια σαρ εκ ζώνη» κι κάθε περίπτωση;

Η αλήθεια σαρ εκ ζώνη (Ντικχ ο παράγραφοι 3-5)

ΙΡΙΝ «Ι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΑΡ ΕΚ ΘΩΡΑΚΑΣ»

6, 7. Σόσκε μοιασκιαράσα ι δικαιοσύνη κο θώρακας;

6 Ο θώρακας σο ιρίλας ο Ρωμαίος στρατιώτης ισινέ κερντό από οριζόντιες σιδερένιες λωρίδες σο κερένας καμπύλη για τι ιτσσαρέν λέσκο γκέσι. Ανταλά σιδερένιες λωρίδες στηρίντιβενας σε δερμάτινα κοτορά με γάντζα από σίδερος. Ο πλάτες τθερένας πιο μπουτ σιδερένιες λωρίδες σο στηρίντιβενας βον-ντα σε δερμάτινα κοτορά. Ο θώρακας δυσκολίνελας ι στρατιωτής κο κουνιαϊπέ, ντα ο στρατιώτης  έπρεπε τι ελεγχίνελ συνέχεια αν ο λωρίδες ισινέ πουμαρέ θεσιάτε. Αλλά η πανοπλία αρακχαβέλας λέσκι καρδιά ντα γιαβερά όργανα κατά σπαθιά ντα κατά βέλη!

Να τθεράσα ι σοφία σο χρειαζίντιβελα για τι αρακχαβάς αμαρό γκι

7 Ο δίκαιοι κανόνες ι Ιεχωβάσκε, σο αρακχαβένα αμαρό «γκι», ή γιαβέρσοϊ ι τζενές σο ισινάμ αντρ’ αμέντε, μπορίνασα τι μοιασκιαράς-λεν κο θώρακας. (Παροιμίες 4:​23) Εκ στρατιώτης να κα ντέλας πο σιδερένιος θώρακας για τι λελ εκ γιαβέρ σο λέσκο μέταλλος να ισινέ αζόμ λατσσό. Αμέν-ντα ποτές να κα μουκχάας ο κανόνες ι Ιεχωβάσκε για τι ακολουθίνας αμαρέ κανόνες. Να τθεράσα ι σοφία σο χρειαζίντιβελα για τι αρακχαβάς αμαρό γκι. (Παροιμίες 3:5, 6) Οτθάρ, πρέπει τι ελεγχίνας συνέχεια αμαρό «θώρακας» για τι αβάς σίγουροι ότι αρακχαβέλα αμαρό γκι.

8. Σόσκε πρέπει τι ντας καν κο κανόνες κι Ιεχωβάσκε;

8 Μήπως μπάζιμα νιωθίνενα ότι ο κανόνες ι Ιεχωβάσκε λένα τουμένταρ τουμαρί ελευθερία ή τσσιναβένα-τουμέν τι κερέν πράγματα σο μανγκένα; Ο Ντάνιελ, σο ισί 21 μπρεσένγκο, βακερέλα: «Ο καθηγητές ντα ο συμμαθητές πρασάνας-μαν επειδή τζουβντιάβα σαρ βακερένα ο κανόνες ι Γραφιάκε. Για χάνικ καιρός, να τθεράβας μπέσα μι νεαυτόστε ντα ισινόμας μπουτ στεναχωριμέ». Σαρ νιωθίνελα όμως ακανά; Βοβ βακερέλα: «Τελικά, ντικχλόμ καζόμ λατσσό ισί τι τζουβντιάς σαρ βακερένα ο κανόνες ι Ιεχωβάσκε. Μερικοί μι “αμαλένταρ” αρχισάλε τι πιν ναρκωτικά· γιαβερά τσσιναντέ ο σχολείος. Ισινέ μπουτ μπέτι τι ντικχάβ σαρ αβιλέ ο πράγματα λένγκε ζωγιάτε. Ο Ιεχωβά πραγματικά αρακχαβέλα-αμέν». Η Μάντισον, σο ισί 15 μπρεσένγκι, βακερέλα: «Χρειαζίντιβελα αγώνας για τι ακολουθίναβ ο κανόνες ι Ιεχωβάσκε ντα για μα τι κεράβ ο πράγματα σο ο γιαβερά τερνέ βακερένα ότι ισί σουκάρ». Σο κερέλα; «Ανάβα μι γκοντιάτε ότι τθεράβα ι Ιεχωβάσκο ναβ οπρά-μάντε ντα ότι ο πειρασμός ισί απλός εκ τρόπος σο χρησιμοποιήνελα ο Μπενγκ για τι περαβέλ-μαν. Κάνα κερδίναβα εκ μάχη, νιωθίναβα πιο λατσσές μι νεαυτόσαρ».

Η δικαιοσύνη σαρ εκ θώρακας (Ντικχ ο παράγραφοι 6-8)

«ΣΑΡ ΤΕΡΑΧΑ ΤΟΥΜΑΡΕ ΠΙΝΤΡΕΝΤΕ, ΙΡΙΝ Ο ΛΑΤΣΣΕ ΑΜΠΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»

9-11. (α) Καλά συμβολικά τεραχά ιρίνα ο Χριστιανοί; (β) Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι νιωθίνας πιο άνετα κάνα βακεράσα ο λατσσέ αμπέρια;

9 Διαβάνεν Εφεσίους 6:​15. Εκ Ρωμαίος στρατιώτης ναστί τζάλας κο τζένγκι μπι-τεραχίνγκο. Η σόλα οντουλέ τεραχίνγκι ισινέ κερντί από τριν δερμάτινα κοτορά, οτθάρ ο τεραχά ισινέ μπουτ ζουρανέ. Αλλά ανταλά τεραχά ισινέ άνετα-ντα, για τι μπορίνελ ο στρατιώτης τι πφιρέλ χωρίς τι γλιστρίνελ.

10 Ενώ ο τεραχά σο ιρίνας ο Ρωμαίοι στρατιώτες βοηθίνενας-λεν τι τθερέν επιτυχία κο τζένγκι, αμαρέ συμβολικά τεραχά βοηθίνενα-αμέν τι βακεράς ο “λατσσέ αμπέρια της ειρήνης”. (Ησαΐας 52:7· Ρωμαίους 10:​15) Πάλι όμως χρειαζίντιβελα μπουτ θάρρος για τι βακεράς ο λατσσέ αμπέρια. Ο Μπο, σο ισί 20 μπρεσένγκο, βακερέλα: «Νταράβας τι κεράβ έργος μι συμμαθητέντε. Μάλλον λατζάβας. Ακανά σο σκεφτίναβα-λες ανταβά, αγαβάβα ότι να υπαρχίντιβελας λόγος. Ακανά χαιρίναβα τι κεράβ έργος οντουλέντε σο ισί μι ηλικιάτε».

11 Μπουτ τερνέ Χριστιανοί αγαντέ ότι, άμα προετοιμάντιβενα πιο τζανγκλέ,  νιωθίνενα πιο άνετα τι βακερέν ο λατσσέ αμπέρια. Σο μπορίνενα τι κερέν για τι προετοιμάντιβεν; Η Τζούλια, σο ισί 16 μπρεσένγκι, βακερέλα: «Τθεράβα πάντα έντυπα κι τσάντα κι σχολειόσκι ντα ασουνάβα προσεκτικά ο απόψεις ντα οντουλά σο πακιάνα μο συμμαθητές. Αντικάς μπορίναβα τι σκεφτίναβ σο κα βοηθίνελ-λεν. Κάνα ισινόμ προετοιμασμέ, μπορίναβα τι κεράβ λέντζαρ λάφι για κάτι σο κα βοηθίνελ-λεν προσωπικά». Η Μακένζι, σο ισί 23 μπρεσένγκι, βακερέλα: «Αν σικαβέσα λατσσιπέ ντα ασουνέσα προσεκτικά, κα μπορίνες τι αγαβές σο απασχολίνελα οντουλέν σο ισί τι ηλικιάτε. Οτθάρ, διαβάναβα λατσσές σαρέ ο θέματα σο νικιόνα ι τερνένγκε. Αντικάς, μπορίναβα τι σικαβάβ λένγκε κάτι κατά Γραφή ή κατά ιστότοπος jw.org σο κα βοηθίνελ-λεν». Κάνα προετοιμάνενα-τουμέν λατσσές για τι βακερέν ο λατσσέ αμπέρια, ισί σαρ τι ιρίνα «τεραχά» σο αβένα τουμένγκε.

Ο λατσσέ αμπέρια της ειρήνης σαρ τεραχά (Ντικχ ο παράγραφοι 9-11)

«ΛΕΝ Ι ΠΙΣΤΗ ΣΑΡ ΕΚ ΜΠΑΡΙ ΑΣΠΙΔΑ»

12, 13. Καλά ισί μερικά “βέλη ι Μπενγκέσκε σο τθερένα γιακ”;

12 Διαβάνεν Εφεσίους 6:​16. Εκ Ρωμαίος στρατιώτης ακχαρέλας εκ μπαρί ορθογώνια  ασπίδα. Η ασπίδα ιτσσαρέλας-λες κατά πλάτες μέχρι κο κοτσά ντα αρακχαβέλας-λες κατά σπαθιά ντα κατά βέλη.

13 Καλά “βέλη σο τθερένα γιακ” κα μπορίνελας τι φουρτίνελ τουμένγκε ο Μπενγκ; Μπορεί τι βακερέλ τουμένγκε ψέματα ι Ιεχωβάσκε. Ο Μπενγκ μανγκέλα τι νιωθίνεν ότι ο Ιεχωβά να μανγκέλα-τουμέν ντα ότι καέκ να πφαμπόλα τουμένγκε. Η Ίντα, σο ισί 19 μπρεσένγκι, βακερέλα: «Μπουτ φαρ νιωθίναβα ότι ο Ιεχωβά νανέ πασέ μάντε ντα ότι να μανγκέλα τι αβέλ μο Αμάλ». Σο κερέλα κάνα νιωθίνελα αντικάς; «Ο συναθροίσεις μπαριαρένα μπουτ μι πίστη. Ανγκλέ τζάβας κο συναθροίσεις ντα μπεσάβας εκχέ καρεκλάτε χωρίς τι νταβ ούτε εκ απάντηση. Αμντίναβας ότι καέκ να μανγκέλας τι ασουνέλ σο τθεράβας τι βακεράβ. Ακανά όμως, προετοιμάντιβαβα ι συναθροισιένγκε ντα προσπαθίναβα τι απαντίναβ ντούι ή τριν φαρ. Ισί μάνγκε δύσκολος, αλλά σοράν νιωθίναβα μπουτ πιο λατσσές. Ο πφραλά ντα ο πφενιά ενθαρρύνενα-μαν μπουτ. Κάθε φαρ σο νασάβα κατά συνάθροιση ισινόμ σίγουρη ότι ο Ιεχωβά μανγκέλα-μαν».

14. Σο σικλιάσα κατά Ίντα;

14 Η ασπίδα ι στρατιωτίσκι να μπαριόλας ούτε χουρντιόλας. Αλλά σαρ σικλιάσα κατά Ίντα, αμαρί πίστη νανέ αντικάς. Μπορίνελα τι μπαριόλ ή τι χουρντιόλ, τι αβέλ πιο ζουρανί ή τι χασαρέλ πι ζορ. Η επιλογή ισί αμαρί. (Ματθαίος 14:​31· 2 Θεσσαλονικείς 1:3) Για τι αρακχαβέλ-αμέν η “πίστη σαρ εκ ασπίδα”, πρέπει τι συνεχίνας τι μπαριαράς-λα ντα τι κεράς-λα πιο ζουρανί!

Η πίστη σαρ εκ μπαρί ασπίδα (Ντικχ ο παράγραφοι 12-14)

«ΔΕΧΤΙΝΕΝ Ι ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΑΡ ΕΚ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ»

15, 16. Σαρ μοιάζελα η ελπίδα με περικεφαλαία;

15 Διαβάνεν Εφεσίους 6:​17. Ο Ρωμαίος στρατιώτης ιρίλας εκ περικεφαλαία για τι αρακχαβέλ πο σορό, πι κορί ντα πο μούι. Μερικές περικεφαλαίες τθερένας εκ χερούλι για τι μπορίνεν ο στρατιώτες τι ασταρέν-λεν πουμαρέ βαστέστε.

16 Σαρ η περικεφαλαία αρακχαβέλα ο σορό ι στρατιωτίσκο, η «ελπίδα τι σώντιβας» αρακχαβέλα αμαρό τρόπος σκέψης. (1 Θεσσαλονικείς 5:8· Παροιμίες 3:​21) Η ελπίδα βοηθίνελα-αμέν τι τθεράς αμαρέ γιακχά κο υποσχέσεις κι Ντεβλέσκε ντα μα τι χασαράς αμαρό κουράγιος κατά προβλήματα. (Ψαλμός 27:1, 14· Πράξεις 24:​15) Αλλά αν μανγκάσα τι αρακχαβέλ-αμέν αμαρί ελπίδα, πρέπει τι αβέλ πραγματική αμένγκε. Πρέπει τι ιριάς ι «περικεφαλαία» αμαρέ σορέστε, όχι τι ασταράς-λα αμαρέ βαστέστε!

17, 18. (α) Σαρ κα μπορίνελας τι χουχαβέλ-αμέν ο Μπενγκ για τι νικαβάς αμαρί περικεφαλαία; (β) Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι να χουχάντιλαμ κατά Μπενγκ;

17 Σαρ κα μπορίνελας τι χουχαβέλ-αμέν ο Μπενγκ για τι νικαβάς αμαρί περικεφαλαία; Σκεφτίνεν σο προσπαθιντάς τι κερέλ κο Ιησούς. Ο Μπενγκ τζανέλας ότι ο Ιησούς κα κυβερνίνελας ι τζενέν. Αλλά πριν ανταλέσταρ, ο Ιησούς έπρεπε τι τσσίντελ μπουτ ντα τι μερέλ. Ντα σοράν έπρεπε τι μπεκλεντίνελ για τι αβέλ Βασιλιάς κι Ιεχωβάσκο βακίτι. Οτθάρ, ο Μπενγκ ντινάς-λες ι ευκαιρία τι κυβερνίνελ πιο τζανγκλέ. Ο Μπενγκ ντινάς πο λάφι ότι, αν ο Ιησούς κα προσκυνίνελας-λες σάντε εκ φαρ, κα μπορίνελας τι κυβερνίνελ ι ντουνιάς οντιά στιγμή. (Λουκάς 4:​5-7) Επίσης, ο Μπενγκ τζανέλα ότι ο Ιεχωβά ντινάς πο λάφι ότι κα ντελ-αμέν σουκάρ πράγματα κο νεβό ντουνιάς. Αλλά πρέπει τι μπεκλεντίνας για τι νικιόλ μπαγιά ανταγιά υπόσχεση, ντα μέχρι τι αβέλ-πες ανταβά μπορεί τι νακχάς μπουτ προβλήματα. Οτθάρ, ο Μπενγκ ντέλα-αμέν ι ευκαιρία τι τθεράς εκ άνετη ζωή ακανά. Μανγκέλα τι τσσουβάς  πρώτα αμαρό συμφέρον ντα σοράν ι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι.​—Ματθαίος 6:​31-33.

18 Μπουτ τερνέ Χριστιανοί να χουχάντιλε κατά Μπενγκ. Για παράδειγμας η Κιάνα, σο ισί 20 μπρεσένγκι, βακερέλα: «Τζανάβα ότι η μόνη ελπίδα για τι λύντιβεν σαρέ αμαρέ προβλήματα ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι». Σαρ λέσκι ελπίδα επηρεάνελα ο τρόπος σο σκεφτίνελα ντα τζουβντιόλα; Βοηθίνελα-λα μα τι μπιστρέλ ότι ο πράγματα ι ντουνιάσκε ατζεχάνικ κα χασάρντιβεν. Αντίς τι προσπαθίνελ μπουτ για τι τθερέλ επιτυχία ανταλέ ντουνιάστε, η Κιάνα χρησιμοποιήνελα πο χρόνος ντα πο δυνάμεις για τι υπηρετίνελ ι Ιεχωβάς.

Η σωτηρία σαρ εκ περικεφαλαία (Ντικχ ο παράγραφοι 15-18)

«Ο ΣΠΑΘΙΣ Ι ΠΝΕΥΜΑΣΚΟ», Ο ΛΑΦΙ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

19, 20. Σαρ μπορίνασα τι χρησιμοποιήνας πιο λατσσές ο Λάφι ι Ντεβλέσκο;

19 Ο Ρωμαίοι στρατιώτες χρησιμοποιήνενας σπαθιά σο ισινέ περίπου 50 εκατοστά. Οντουλά στρατιώτες χρησιμοποιήνενας μπουτ λατσσές πουμαρέ σπαθιά σόσκε κερένας εξάσκηση κάθε ντιβές.

20 Ο απόστολος Παύλος βακερντάς ότι ο λάφι ι Ντεβλέσκο ισί σαρ σπαθίς. Ο Ιεχωβά ντινάς-λες αμέντε. Αλλά πρέπει τι σικλιάς τι χρησιμοποιήνας-λες μπουτ λατσσές για τι υπερασπίνας αμαρί πίστη ή για τι διορθώνας αμαρό τρόπος σκέψης. (2 Κορινθίους 10:4, 5· 2 Τιμόθεο 2:​15) Σαρ μπορίνενα τι χρησιμοποιήνεν-λες πιο λατσσές; Ο Σεμπάστιαν, σο ισί 21 μπρεσένγκο, βακερέλα: «Γραφίναβα εκ εδάφιος από κάθε κεφάλαιος ι Γραφιάκο σο διαβάναβα. Χάνικ χάνικ κεράβα εκ κατάλογος μι αγαπημέ εδαφιόντζαρ». Ανταβά βοηθίνελα-λες τι αγαβέλ πιο λατσσές σαρ σκεφτίνελα ο Ιεχωβά. Ο Ντάνιελ βακερέλα: «Καζόμ διαβάναβα ι Γραφή, τραμπίναβα εδάφια σο πακιάβα ότι κα βοηθίνεν ι τζενέν σο αρακχάβα κο έργος. Ντικχλόμ ότι ο τζενέ ασουνένα κάνα ντικχένα ότι κερέσα λένγκε λάφι ι Γραφιάκε αντράλ τι γκίσταρ ντα κερέσα ο πιο λατσσό για τι βοηθίνες-λεν».

Ο σπαθίς ι πνευμάσκο (Ντικχ ο παράγραφοι 19, 20)

21. Σόσκε να χρειαζίντιβελα τι νταράς κατά Μπενγκ ντα κατά δαίμονες;

21 Σαρ σικλιλάμ κατά τερνένγκε παραδείγματα ανταλέ μαθημάστε, να χρειαζίντιβελα τι νταράς κατά Μπενγκ ντα κατά δαίμονες. Ισί μπαγιά ότι τθερένα ζορ, αλλά νανέ πιο ζουρανέ κατά Ιεχωβά. Επίσης, να κα τζουβντιόν για πάντα. Κα πφαντιόν κι φυλακή ντα να κα μπορίνεν τι κερέν κακός καεκχέσκε κι Βασιλεία κι Χριστόσκι σο κα ατσσικιαρέλ χίλια μπρεσά, ντα σοράν κα καταστραφίντιβεν. (Αποκάλυψη 20:​1-3, 7-10) Τζανάσα αμαρέ ντουσμανίς, λέσκο τρόπος ντα λέσκο στόχος. Με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι, μπορίνασα τι ατσσάς σταθεροί για τι τζας λέσαρ κόντρα!