Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 2

Τι Δοξάνεν ι Ιεχωβάς κι Κχανγκιρί

Τι Δοξάνεν ι Ιεχωβάς κι Κχανγκιρί

«Αντρέ κι κχανγκιρί κα δοξάναβ-τουτ».​—ΨΑΛΜ. 22:22.

ΥΜΝΟΣ 9 Ντεν Τιμή ι Ιεχωβάς, Αμαρέ Ντεβλές!

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1. Σαρ νιωθίνελας ο Δαβίδ ι Ιεχωβάσκε, ντα σο μανγκέλας τι κερέλ;

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ γραφιντάς: «Ο Ιεχωβά ισί μπαρό ντα αξίνελα τι ντας-λες μπουτ δόξα». (Ψαλμ. 145:3) Ο Δαβίδ μανγκέλας ι Ιεχωβάς, ντα ανταβά κερέλας-λες τι δοξάνελ-λες «αντρέ κι κχανγκιρί». (Ψαλμ. 22:​22· 40:5) Σίγουρα, τουμέν-ντα μανγκένα ι Ιεχωβάς ντα συμφωνίνενα ακαλέ λαφίντζαρ σο βακερντάς ο Δαβίδ: «Τι αβές δοξασμέ για πάντα, Ιεχωβά, σο ισινάν ο Ντεβέλ σο πακιάλας αμαρό ντατ, ο Ισραήλ».​—1 Χρον. 29:​10-13.

2. (α) Σαρ δοξάνασα ι Ιεχωβάς; (β) Σο νανέ εύκολος μπουτέ τζενένγκε, ντα σο κα ντικχάς;

2 Αντιβές, εκ τρόπος σο δοξάνασα ι Ιεχωβάς ισί τι ντας απαντήσεις κο συναθροίσεις. Αλλά μπουτ πφραλά ντα πφενιά ναστί κερένα-λες εύκολα ανταβά. Μανγκένα τι ντεν απαντήσεις κο συναθροίσεις, αλλά η νταρ τσσιναβέλα-λεν. Σαρ μπορίνενα τι νασκιαρέν ανταγιά νταρ; Ντα καλά συμβουλές κα βοηθίνεν-αμέν τι ντας απαντήσεις σο ντένα ζορ ι γιαβερέν; Πριν τι απαντίνας ανταλέ ερωτησιέντε, κα ντικχάς σταρ σημαντικά πράγματα σο σικαβένα σόσκε ντάσα απαντήσεις κο συναθροίσεις.

ΣΟΣΚΕ ΝΤΑΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

3-5. (α) Σαρ βακερέλα ο εδάφιος Εβραίους 13:​15, σόσκε ντάσα απαντήσεις κο συναθροίσεις; (β) Πρέπει σαρέ τι ντας ο ίδιες απαντήσεις; Εξηγίνεν.

3 Ο Ιεχωβά ντινάς-αμέν σαριλέν ο προνόμιος τι δοξάνας-λες. (Ψαλμ. 119:​108) Ο απαντήσεις σο ντάσα κο συναθροίσεις ισί “θυσίες σο δοξάνενα” ι Ντεβλές ντα καέκ ναστί κερέλα-λες ανταβά αμένγκε. (Διαβάνεν Εβραίους 13:​15) Μανγκέλα ο Ιεχωβά σαριλένταρ τι ντεν ι ίδια θυσία, ή γιαβέρτουλους ο ίδιες απαντήσεις; Όχι!

 4 Ο Ιεχωβά τζανέλα ότι να τθεράσα σαρέ ο ίδιες ικανότητες ντα ότι ο κάθε εκ τθερέλα τι κερέλ διαφορετικά πράγματα. Βοβ εκτιμίνελα μπουτ ο θυσίες σο μπορίνασα τι ντας-λες. Σκεφτίνεν σο θυσίες δεχτίνελας κατά Ισραηλίτες. Ισινέ Ισραηλίτες σο μπορίνενας τι ντεν εκχέ μπρακές ή εκχέ μπουσνιά. Αλλά εκ τσορορό Ισραηλίτης μπορεί τι ντέλας «ντούι τρυγόνια ή ντούι χουρντέ περιστέρια». Ντα άμα εκ Ισραηλίτης να τθερέλας λοβέ για τι ντελ ντουέ τσιρικλέν, ο Ιεχωβά δεχτίνελας χάνικ σανό βαρό. (Λευιτ. 5:7, 11) Παρόλο σο ο βαρό ισινέ πιο φτηνός, ο Ιεχωβά εκτιμίνελας οντιά θυσία άμα ισινέ «σανό βαρό», δηλαδή μπουτ λατσσό βαρό.

5 Αντιβές αμαρό Ντεβέλ, σο ισί πφερντό λατσσιπέ, ντικχέλα ο πράγματα σαρ αζομάν. Κάνα ντάσα απαντήσεις, να μανγκέλα αμένταρ τι κεράς λάφι αζόμ λατσσές σαρ ο Απολλώς ή τι πφεράς ι γιαβερένγκι γκοντί σαρ ο Παύλος. (Πράξ. 18:​24· 26:​28) Οντουβά σο μανγκέλα ο Ιεχωβά ισί τι ντας καζόμ πιο λατσσέ απαντήσεις μπορίνασα, να μπεκλεντίνελα τι ντας κάτι σο ναστί ντάσα. Ντεν-τουμέν γκοντί ι χηρά σο ντινάς ντούι λεπτά. Ο Ιεχωβά εκτιμίνελας-λα σόσκε ντινάς ο πιο λατσσό σο μπορίνελας.​—Λουκ. 21:​1-4.

Κάνα ντάσα απαντήσεις, κεράσα λατσσιπέ εμ αμένγκε εμ οντουλένγκε σο ασουνένα-αμέν (Ντικχ ο παράγραφοι 6, 7) *

6. (α) Σαρ βακερένα ο εδάφια Εβραίους 10:​24, 25, σαρ μπορεί τι επηρεάνεν-αμέν ο απαντήσεις σο ασουνάσα; (β) Σαρ κα σικαβέν εκτίμηση για το απαντήσεις σο ντένα-τουμέν ζορ;

6 Ντάσα απαντήσεις για τι ντας ζορ ο εκ ι γιαβερές. (Διαβάνεν Εβραίους 10:​24, 25) Σαρέ μπεϊντίνασα τι ασουνάς διάφορες απαντήσεις κο συναθροίσεις. Μπεϊντίνασα ο απλά λάφια σο βακερέλα εκ χουρντό τσσαβό αντράλ πι γκίσταρ. Λάσα μπαρί ζορ κάνα ασουνάσα εκχέ τζενές τι βακερέλ χαράσαρ εκ αλήθεια σο αρακχλάς. Ντα καμαρώνασα οντουλέν σο αρακχλέ ο «θάρρος» τι ντεν εκ απάντηση παρόλο σο ισί λατζανέ ή αρχισάλε ακανά τι σικλιόν αμαρί τσσιπ. (1 Θεσ. 2:2) Σαρ σικαβάσα ότι εκτιμίνασα λένγκε προσπάθειες; Σοράν κατά συνάθροιση, μπορίνασα τι ευχαριστίνας-λεν λένγκε απαντησιένγκε σο ντινέ-αμέν ζορ. Εκ γιαβέρ τρόπος ισί τι ντας αμέν-ντα απαντήσεις. Αντικάς, να λάσα σάντε ζορ κο συναθροίσεις αλλά ντάσα-ντα.​—Ρωμ. 1:​11, 12.

7. Σο λατσσιπέ κεράσα αμένγκε κάνα ντάσα απαντήσεις;

7 Κάνα ντάσα απαντήσεις, κεράσα λατσσιπέ αμένγκε. (Ησ. 48:​17) Σαρ αβέλα-πες ανταβά; Πρώτον, άμα τθεράσα αμαρέ γκοντιάτε τι ντας εκ απάντηση, κα μανγκάς  ατζέ πιο μπουτ τι ετοιμάνας-αμέν λατσσές ι συναθροισιάκε. Κάνα ετοιμάνασα-αμέν λατσσές, αγαβάσα πιο λατσσές ο Λάφι ι Ντεβλέσκο. Ντα καζόμ πιο λατσσές κα αγαβάς, αζόμ πιο λατσσές κα κεράς οντουλά σο σικλιάσα. Δεύτερον, μπορεί τι μπεϊντίνας πιο μπουτ ι συνάθροιση κάνα κα συμμετεχίνας. Τρίτον, επειδή κερντάμ προσπάθεια για τι απαντίνας, ο πιο μπουτ φαρ ντάσα-αμέν γκοντί οντουβά σο βακερντάμ κι απάντηση ατζέ-ντα άμα κα νακχέλ μπουτ καιρός.

8, 9. (α) Σαρ σικαβέλα ο εδάφιος Μαλαχίας 3:​16, σαρ πακιάνα ότι ντικχέλα ο Ιεχωβά αμαρέ απαντήσεις; (β) Καγιά δυσκολία μπορεί τι συνεχίνενα τι τθερέν μερικά τζενέ;

8 Κάνα κεράσα λάφι οντουλένγκε σο πακιάσα, κεράσα ι Ιεχωβάσκο γκι. Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ιεχωβά ασουνέλα-αμέν ντα εκτιμίνελα μπουτ ι προσπάθεια σο κεράσα τι ντας απαντήσεις κο συναθροίσεις. (Διαβάνεν Μαλαχίας 3:​16) Κάνα κεράσα σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι κεράς λέσκο γκι, ευλογίνελα-αμέν για τι σικαβέλ ότι εκτιμίνελα-αμέν.​—Μαλ. 3:10.

9 Ανταλά σο ντικχλάμ πιο οπρέ σικαβένα ξεκάθαρα καζόμ σημαντικός ισί τι ντας απαντήσεις κο συναθροίσεις. Αλλά πάλι, ισί τζενέ σο νταρένα τι βάντεν πουμαρό βας. Άμα νιωθίνενα τουμέν-ντα αντικάς, μα χασαρέν τουμαρό θάρρος. Ακανά κα ντικχάς αρχές κατά Γραφή, παραδείγματα ντα συμβουλές σο κα βοηθίνεν-αμέν τι προσπαθίνας τι απαντίνας πιο μπουτ κο συναθροίσεις.

ΝΑΣΚΙΑΡΕΝ Ι ΝΤΑΡ

10. (α) Καγιά νταρ τθερένα μπουτ τζενέ αμένταρ; (β) Άμα νταρένα τι απαντίνεν, καγιά λατσσί ιδιότητα μπορεί τι τθερένα;

10 Μήπως αγχώνενα μπουτ ή νταρένα κάθε φαρ σο σκεφτίνενα τι βάντεν τουμαρό βας για τι απαντίνεν; Αν βα, να νιωθίνενα σάντε τουμέν αντικάς. Ισί μπαγιά ότι ο πιο μπουτ νταράσα χάνικ κάνα ντάσα απαντήσεις. Για τι νασκιαρέν ανταγιά νταρ, πρέπει τι αγαβέν σόσκε νταρένα. Νταρένα ότι κα μπιστρέν σο μανγκένα τι βακερέν ή ότι κα βακερέν κάτι λάθος; Σκεφτίνενα ότι τουμαρί απάντηση να κα αβέλ αζόμ λατσσί σαρ ι γιαβερένγκι; Κι πραγματικότητα, ανταγιά νταρ μπορεί τι σικαβέλα  ότι ισινέν ταπεινοί ντα πακιάνα ότι ο γιαβερά ισί πιο οπρέ τουμένταρ. Ντα ανταβά ισί λατσσό σόσκε ο Ιεχωβά μανγκέλα ι ταπεινότητα. (Ψαλμ. 138:6· Φιλιπ. 2:3) Αλλά ο Ιεχωβά μανγκέλα επίσης τι δοξάνεν-λες ντα τι ντεν ζορ ι πφραλέν ντα ι πφενίν κο συναθροίσεις. (1 Θεσ. 5:​11) Μανγκέλα-τουμέν ντα κα ντελ-τουμέν ο θάρρος σο χρειαζίντιβενα.

11. Καλά λάφια ι Γραφιάκε μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν;

11 Ντεν-τουμέν γκοντί σο βακερέλα η Γραφή. Σαρέ κεράσα λάθη αμαρέ λαφίντζαρ. (Ιακ. 3:2) Ο Ιεχωβά να μπεκλεντίνελα αμένταρ τι αβάς τέλειοι, ούτε αμαρέ πφραλά ντα πφενιά μπεκλεντίνενα αμένταρ κάτι ασακό. (Ψαλμ. 103:​12-14) Βον ισί αμαρί πνευματική φαμιλί ντα μανγκένα-αμέν. (Μάρκ. 10:​29, 30· Ιωάν. 13:​35) Αγαβένα ότι μπάζιμα να βακεράσα οντουβά σο μανγκάας τι βακεράς κο απαντήσεις.

12, 13. Σο σικλιάσα κατά Νεεμίας ντα κατά Ιωνάς;

12 Σκεφτίνεν μερικά παραδείγματα κατά Γραφή σο κα βοηθίνεν-τουμέν τι νασκιαρέν τουμαρί νταρ. Ντεν-τουμέν γκοντί ι Νεεμιάς, σο κερέλας μπουτί κο παλάτι εκχέ μπαρέ βασιλιάσκο. Ο Νεεμίας ισινέ στεναχωριμέ σόσκε λιντάας αμπέρι ότι ο μπαρέ ντουβάρια ντα ο μπαρέ πόρτες κι Ιερουσαλήμ ισινέ περαντέ. (Νεεμ. 1:​1-4) Σκεφτίνεν καζόμ άγχος ντα νταρ τθερέλας κάνα ο βασιλιάς μανγκλάς λέσταρ τι βακερέλ σόσκε ντικχίντιβελας αζόμ στεναχωριμέ! Ο Νεεμίας προσευχισάλο σουγκό ντα σοράν απαντιντάς. Τελικά, ο βασιλιάς βοηθιντάς μπουτ ι Ντεβλέσκε λαός. (Νεεμ. 2:​1-8) Σκεφτίνεν ι Ιωνάς-ντα. Κάνα ο Ιεχωβά μανγκλάς λέσταρ τι κερέλ λάφι οντουλέντε σο μπεσένας κι Νινευή, ο Ιωνάς νταρασάλο αζόμ μπουτ σο νασλό σουγκό γιαβερτθέ. (Ιωνάς 1:​1-3) Αλλά με τη βοήθεια ι Ιεχωβάσκι, κερντάς οντουβά σο βακερντάς λέσκε ο Ντεβέλ. Ντα λέσκε λάφια κερντέ μπαρό λατσσιπέ οντουλένγκε σο μπεσένας κι Νινευή. (Ιωνάς 3:​5-10) Κατά Νεεμίας σικλιάσα καζόμ σημαντικός ισί τι προσευχίντιβας πριν τι απαντίνας. Ντα κατά Ιωνάς σικλιάσα ότι ο Ιεχωβά μπορίνελα τι βοηθίνελ-αμέν τι υπηρετίνας-λες καζόμ μπαρί-ντα τι αβέλ αμαρί νταρ. Μπαγιά ακανά, ισί αζόμ δύσκολος τι ντας απαντήσεις κο συναθροίσεις καζόμ ισινέ ι Ιωνάσκε τι κερέλ λάφι κο Νινευίτες;

13 Καλά συμβουλές κα βοηθίνεν-τουμέν τι ντεν απαντήσεις κο συναθροίσεις σο κα ντεν ζορ ι γιαβερέν; Κα ντικχάς χάνικ πράγματα.

14. Σόσκε πρέπει τι ετοιμάνας-αμέν λατσσές ι συναθροισιένγκε, ντα κάνα μπορεί τι κεράς-λες ανταβά;

14 Τι ετοιμάνεν-τουμέν σαρέ ι συναθροισιένγκε. Άμα κερένα σχέδια για τι διαβάνεν ντα ετοιμάνενα-τουμέν λατσσές, κα ντεν τουμένγκε πιο μπουτ μπέσα κάνα κα απαντίνεν. (Παρ. 21:5) Σίγουρα, να τθεράσα σαρέ ο ίδιος πρόγραμμας τι ετοιμάνας-αμέν ι συναθροισιένγκε. Η Ελοΐζ, εκ χήρα σο νακχλάς ο 80, ετοιμάνελα-πες ι Σκοπιάκε κάνα αρχίνελα η εβδομάδα. Βόι βακερέλα: «Μπεϊντίναβα πιο μπουτ ο συναθροίσεις κάνα ετοιμάναβα-μαν πιο τζανγκλέ». Η  Τζόι, σο κερέλα μπουτ σαάτια μπουτί, αρακχέλα χρόνος για τι διαβάνελ ι Σκοπιά κο Σάββατος. Βακερέλα ότι αντικάς να μπιστρέλα εύκολα οντουλά σο διαβάνελα. Ο Άικ, σο τθερέλα μπουτ τι κερέλ σαρ πρεσβύτερος ντα ισί σκαπανέας, βακερέλα: «Αγαντόμ ότι ισί πιο λατσσό τι διαβάναβ μπουτ φαρ αντρέ κι εβδομάδα από χάνικ παρά εκ φαρ μπουτ σαάτια».

15. Σαρ κα ετοιμάνεν-τουμέν λατσσές εκχέ συναθροισιάκε;

15 Σαρ κα ετοιμάνεν-τουμέν λατσσές ι συναθροισιένγκε; Κάθε φαρ, τι μανγκέν πρώτα κατά Ιεχωβά τι ντελ-τουμέν πο άγιος πνεύμας. (Λουκ. 11:​13· 1 Ιωάν. 5:​14) Σοράν, ντικχέν για χάνικ λεπτά ο τίτλος, ο υπότιτλοι, ο φωτογραφίες ντα ο πλαίσια. Πιο σοράν, καζόμ κα διαβάνεν ι κάθε παράγραφος, πουτρέν καζόμ πιο μπουτ εδάφια αβέλα-πες. Σκεφτίνεν λατσσές σο διαβάνενα, ντα ατσσόν πιο μπουτ οτθέ σο μανγκένα τι απαντίνεν. Καζόμ πιο λατσσές κα ετοιμάνεν-τουμέν, αζόμ πιο μπουτ λατσσιπέ κα κερέν τουμένγκε ντα κα αβέλ πιο εύκολος τι ντεν απαντήσεις.​—2 Κορ. 9:6.

16. Καλά εργαλεία τθερένα τουμέν, ντα σαρ χρησιμοποιήνενα-λεν;

16 Άμα αβέλα-πες, τι χρησιμοποιήνεν ο ηλεκτρονικά εργαλεία σο ισί εκχέ τσσιμπάτε σο αγαβένα. Ο Ιεχωβά, αντράλ κατά οργάνωση, ντινάς-αμέν ηλεκτρονικά εργαλεία σο βοηθίνενα-αμέν τι ετοιμάνας-αμέν ι συναθροισιένγκε. Αντράλ κατά JW Library®, μπορίνασα τι γουλιαράς εκδόσεις κο κινητός ή κο τάμπλετ. Σοράν, μπορίνασα τι κεράς προσωπική μελέτη​—ή τουλάχιστον τι διαβάνας ή τι ασουνάς ο έντυπος σο κα κεράς κι συνάθροιση—​κάνα μανγκάσα ντα κάι-ντα τι αβάς. Μερικοί χρησιμοποιήνενα ανταβά εργαλείος για τι διαβάνεν κάνα κερένα διάλειμμας κι μπουτί ή κο σχολείος ή κάνα ισί κο ντρομ. Η Βιβλιοθήκη της Σκοπιάς ντα η Σκοπιά​ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤβοηθίνενα-αμέν τι ρόντας για τι σικλιάς πιο λατσσές πράγματα σο ξεχωριντάμ εκχέ μαθημάσταρ.

Κάνα αρακχένα χρόνος για τι ετοιμάνεν-τουμέν ι συναθροισιένγκε; (Ντικχ ο παράγραφοι 14-16) *

17. (α) Σόσκε ισί λατσσό τι ετοιμάνας μπουτ απαντήσεις; (β) Σο σικλιλέν κατά βίντεος Τι Αβέν Φίλοι ι Ιεχωβάσαρ​—Τι Ετοιμάνες τι Απάντηση;

17 Άμα αβέλα-πες, ετοιμάνεν μπουτ απαντήσεις κο κάθε μάθημας. Σόσκε; Επειδή να τζανένα άμα κα βακερέν απάντηση κάθε φαρ σο βάντενα τουμαρό βας. Γιαβερά-ντα κα βάντεν πουμαρό βας γιεκ τουμέντζαρ, ντα ο πφραλ μπορεί τι τραμπίνελ εκχές λένταρ. Για τι τελειώνελ η συνάθροιση οπράλ κο σαάτι, ο πφραλ μπορεί τι βακερέλ πιο χάνικ τζενένγκε τι απαντίνεν σε μερικές παραγράφους. Οτθάρ, μα χολιάνεν ντα μα τσσουβέν τουμαρέ γκίστε άμα να κα τραμπίνελ-τουμέν κο πρώτες παράγραφοι. Άμα κα ετοιμάνεν μπουτ απαντήσεις, κα τθερέν πιο μπουτ ευκαιρίες τι απαντίνεν κο μάθημας. Κάτι σο κα μπορίνενας τι κερέν ισί τι ετοιμάνεν-τουμέν για τι διαβάνεν εκ εδάφιος. Αλλά άμα αβέλα-πες, ετοιμάνεν-τουμέν  για τι βακερέν εκ απάντηση-ντα τουμαρέ λαφίντζαρ. *

18. Σόσκε πρέπει τι ντας χουρντέ απαντήσεις;

18 Τι ντεν χουρντέ απαντήσεις. Μπουτ φαρ, ο απαντήσεις σο ντένα-αμέν πιο μπουτ ζορ ισί ο χουρντέ ντα ο απλές. Οτθάρ, τι ντεν χουρντέ απαντήσεις. Ισί λατσσό τι ατσσικιαρέν περίπου 30 δευτερόλεπτα. (Παρ. 10:​19· 15:​23) Άμα απαντίνενα μπουτ μπρεσά κο συναθροίσεις ισί σημαντικός τι βακερέν χουρντέ απαντήσεις ντα αντικάς τι ντεν ο λατσσό παράδειγμας. Άμα κερένα λάφι μπουτ λεπτά μπουτέ πραγματένγκε, ο γιαβερά μπορεί μα τι νιωθίνεν σουκάρ ντα τι σκεφτίνεν ότι ναστί ντένα απαντήσεις σαρ τουμαρέ. Επίσης, κάνα ντένα χουρντέ απαντήσεις, μουκχένα πιο μπουτ τζενέν τι απαντίνεν. Άμα ισί τι ντεν ι πρώτη απάντηση, βακερέν-λα απλά ντα απαντίνεν ακριβώς κι ερώτηση. Μα βακερέν σαρέ ο λάφια σο ισί κι παράγραφος. Άμα κα βακέρντιβελ ο πιο σημαντικός σημείος κατά παράγραφος, βακερέν γιαβερά σημεία.​—Ντικχ ο πλαίσιος « Σο τι Βακεράβ;»

19. Σαρ μπορίνελα τι βοηθίνελ-τουμέν ο πφραλ σο κερέλα ο μέρος, αλλά σο πρέπει τι κερέν τουμέν;

19 Βακερέν κο πφραλ σο κερέλα ο μέρος καγιά απάντηση μανγκένα τι ντεν. Άμα κα κερέν-λες ανταβά, πρέπει τι βακερέν-λες λέσκε μπουτ πιο τζανγκλέ. Κάνα κα αβέλ ο σαάτι τι απαντίνεν, βάντεν τουμαρό βας σουγκό ντα μπουτ οπρέ για τι ντικχέλ-τουμέν.

20. Σαρ μοιάζενα ο συναθροίσεις με εκ τραπέζι σο γκιντίντιβασα αμαρέ αμαλέντζαρ;

20 Τι ντικχέν ο συναθροίσεις σαρ εκ τραπέζι σο γκιντίντιβενα τουμαρέ λατσσέ αμαλέντζαρ. Σκεφτίνεν ότι ο πφραλά τουμαρέ κχανγκιριάταρ κερένα εκ παρέα ντα βακερένα τουμένγκε-ντα τι ανέν κάτι. Σο κα κερένας; Μπορεί τι αγχώντιβενας χάνικ, αλλά κα κερένας ο πιο λατσσό για τι ανέν εκ χαμπέ σο κα μπεϊντίνεν-λες σαρέ. Κο συναθροίσεις, ο Ιεχωβά καλίνελα-αμέν εκχέ τραπεζίστε σο ισί πφερντό λατσσέ πράγματα. (Ψαλμ. 23:5· Ματθ. 24:​45) Ντα αβέλα λέσκο γκι κάνα ανάσα εκ απλός δώρος, ο πιο λατσσό σο μπορίνασα τι ντας. Οτθάρ, τι ετοιμάνεν-τουμέν λατσσές ντα τι ντεν καζόμ πιο μπουτ απαντήσεις μπορίνενα. Αντικάς, να κα χαν σάντε κατά Ιεχωβάσκο τραπέζι αλλά κα ανέν εκ δώρος-ντα σο κα μπορίνεν τι ιλιαβέν-λες ι πφραλέντζαρ.

ΥΜΝΟΣ 138 Ιεχωβά Ισί το Ναβ

^ παρ. 5 Σαρ ο ψαλμωδός Δαβίδ, αμέν-ντα μανγκάσα ι Ιεχωβάς ντα μπεϊντίνασα τι δοξάνας-λες. Τθεράσα εκ μπουτ σουκάρ ευκαιρία τι σικαβάς ότι μανγκάσα ι Ντεβλές κάνα ντάσα απαντήσεις κο συναθροίσεις. Αλλά μερικοί αμένταρ ισί δύσκολος τι ντεν απαντήσεις. Άμα ισί δύσκολος τουμένγκε-ντα, ανταβά μάθημας κα βοηθίνελ-τουμέν τι αγαβέν σόσκε νταρένα τι ντεν απαντήσεις ντα κα σικαβέλ τουμένγκε σαρ τι νασκιαρέν ανταγιά νταρ.

^ παρ. 17 Κο www.jw.org/rmn-x-rmg, ντικχέν ο βίντεος Τι Αβέν Φίλοι ι Ιεχωβάσαρ​—Τι Ετοιμάνες τι Απάντηση. Τραμπίνεν ΟΝΤΟΥΛΑ ΣΟ ΝΙΚΑΒΑΣΑ > ΒΙΝΤΕΑ > ΧΟΥΡΝΤΕ.

^ παρ. 63 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο πφραλά ντα ο πφενιά εκχέ κχανγκιριάτε ντένα απαντήσεις χαράσαρ κι Σκοπιά.

^ παρ. 65 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Πφραλά ντα πφενιά σο ντικχλάμ-λεν πιο τζανγκλέ τι ντεν απαντήσεις κι Σκοπιά. Παρόλο σο τθερένα τι κερέν διαφορετικά πράγματα πουμαρέ ζωγιάτε, σαρέ αρακχένα χρόνος για τι διαβάνεν ο μάθημας ι συναθροισιάκο.